„Megjelent Istenünk jósága és emberszeretete a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon” /Szent Pál apostol levele Tituszhoz 3: 4-6/

A hatvan éven már túl Rómába és a mártíriumiságra készülő apostol végighordozza lelki tekintetét az általa alapított és pásztorolt gyülekezeteken, munkatársakon, segítőin, bántalmazóin. A szivárványív bearanyozta az akkori lakott földet és boldoggá tette Krisztus Urunk tizenharmadik apostolát, hogy hirdettetik az evangélium a Birodalom Tartományaiban, kelettől nyugatig.
Különleges helyet foglalt el szívében két fiatal munkatársa Timótheus és Titusz, akikre nagy ígéreteket és nagy örökségeket bízott.
Lelki gyermekeinek nevezi őket. Timotheus a Kis-ázsiai gyülekezetek felvigyázója, az apostol képe. Később a hagyomány Efézus püspökének tartja.
Titusz viszi az apostol leveleit, nagyszerű diplomáciai érzékkel simítja el az ellentéteket pl. Korinthusban. Aztán Kréta szigetére küldi az apostol a fiatal krétai gyülekezet megszervezésére. A hagyomány szerint 94 éves korában hal meg, mint Kréta püspöke.
Roppant erejű energiák, roppant erejű példák, roppant erejű hitvallások sugározzák be az előttük álló két évezredet.

Continue Reading →

„Én pedig nagyon szívesen hozok áldozatot, és magamat is feláldozom a ti lelketekért” /Szent Pál apostol II. Korinthusi levele 12:13/

Olvasom, hogy a világ legnagyobb filozófusa a görög Platon volt, a második pedig a német I. Kant. Magam Arisztotelész Etikáját teszem a harmadik helyre, Seneca Erkölcsi Leveleit a negyedik helyre, Szókratészt pedig az ötödik helyre.
I. Kant írja: „Két dolog van, ami az emberi kedélyt mindig új és mindig fokozódó csodálattal és áhítattal tölti el: A csillagos ég felettem és az erkölcsi törvény bennem.”
Emlékeim szerint erről a magasztos Igéről soha nem hallottam igehirdetést, pedig nagyszerű textus lehetne pl. Lelkészbeiktatásra, esküvőre, sorkatonai szolgálatra.
Áldozatot hozni valakiért? valakikért? ügyért? eszméért? lelkekért? Lehet ma már ez avítt? régimódi? divatjamúlt? gyávaság? haszontalanság?
Pedig mennyien hoznak ma is áldozatot másokért! Hogy gyógyult legyen, hogy műveltebb legyen, hogy hite legyen, hogy kenyere legyen, hogy hajléka legyen, hogy jövője legyen, hogy békessége legyen, hogy komfortérzete legyen, hogy biztonsága legyen, hogy hazája legyen.

Continue Reading →