„Te pedig ugyanaz maradsz, és esztendeid nem fogynak el.” „Ülj az én jobbomra” /Zsidókhoz írt levél 1:12-13/

A korai keresztyénség a mennybemenetelt megelőző napokat könyörgéssel töltötte. A tavaszi vetésért, és az előtte álló feladatok elvégzéséért imádkozott. A római katholikus egyház ma is ajánlja az áldozócsütörtök előtti imahetet. Később néhány protestáns egyház is átvette ezt a szokást, s Szent Urunk mennybemenetele előtti vasárnapot Rogate vasárnapjának, imádkozás vasárnapjának nevezte.

Continue Reading →

„A Felséges örökséget adott a népeknek, és szétosztotta az ember fiakat, megszabta a népek határait” /Mózes V. 32:8/

Régi hagyománya és törvénye volt az egyháznak, hogy az esperes egy vizitációs tanácsossal meglátogatta évente egyszer a megyéjébe eső gyülekezeteket.
Mindig volt áldása a kanonika vizitációnak, hiszen közvetlen láthatták egy gyülekezet életét, meghallgatták örömeiket és gondjaikat. Arra is jók voltak ezek az alkalmak, hogy tájékozódjanak az eltelt egy év lelki és anyagi épüléséről.

Continue Reading →

Köszöntjük olvasóinkat!

Már több mint öt éve működik Mohácsi László tiszteletes úr Igei útravaló hazafiaknak című rendhagyó igehirdetése.

Bizony, hiányt pótló írások születtek ezalatt a hosszú idő alatt. Laci bácsi megmutatta, hogyan és miről kellene szólnia a templomokban a vasárnapi istentiszteletnek, misének.

Magam csodálom kitartását, hitét abban amit csinál. Áldozatos munkájával minden hétvégén megajándékozza a tisztelt olvasókat egy-egy igei gondolattal, útravalóval.

Continue Reading →

„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden” /Szent Pál apostol II. Korinthus levele 5:17/

„Az ember azzá válik, amit tesz. A tetteink visszahatnak ránk. A jótettek, az erények egyre jobbá tesznek, a rossz tettek, a bűnök lehúznak, beszennyeznek bennünket.
Tetteink beépülnek a személyiségünkbe. Nem tudunk úgy jók lenni, hogy ezáltal egyre jobbakká ne váljunk. Nem tudunk úgy törekedni az igazságra, hogy ne váljunk egyre inkább igaz emberré. Tetteink meghatároznak minket”

Continue Reading →

Jézus erre azt mondta nekik: „Jöjjetek, egyetek” /Szent János apostol ev. 21:12/

A húsvét utáni második vasárnapot Misericordias Domini vasárnapjának nevezzük, az irgalmas szívű Úr vasárnapjának. Nevét a 33. Zsoltár 5. versétől kapta: „Az Úr kegyelmével telve a föld”. Jó nekünk, mert egy irgalmas szívű Pásztor juhai vagyunk, aki törődik velünk, gondoskodik rólunk, vezet és oltalmaz.
Hogy mi az élet igazi mélysége és magassága, azt Krisztus nyájaként tanulja meg az ember.

Continue Reading →