A magyarság, mintha csöndben leélné hátralevő életét

Számtalan helyen megfordulok, már csak munkámnál fogva is. Kedvenc hobbimnak élve, figyelem az embereket, figyelem a környezetet, ahol járok, s közben lettem figyelmes egy jelenségre. Már régóta észrevettem ezt, de ilyenformán nem álltak össze a látottak.
A látvány: elnéptelenedő falvak, kisebb községek, ahol túlnyomó részt, romos, omladozó épületek, javításra szoruló családi házak, gondozatlan udvar, gazos, műveletlen konyhakert; rendezetlen utcák, kátyús utak, bezárt, dohos, salétromos épületek: üzletek, szórakozó helyek, intézmények.

Continue Reading →

„Amikor megvirradt, a zsidók közül többen összesereglettek, és átokkal kötelezték magukat, hogy nem esznek és nem isznak addig, amíg meg nem ölik Pált” /Apostolok Cselekedeti 23:12/

Egyszer arról beszélgettek az angyalok, hogy lehet-e valaki Isten kedvence? KI tud ennek a kritériumnak megfelelni? Ki az igaz?
De ha mégis dönteni kell a nemzetek között, az csak magyar lehet. De hogy lesz valaki Isten magyar kedvence?

Árpád-házi Szent Erzsébet a legszebb magyar?
Kinizsi Pál a legbátrabb magyar?
Hunyadi Mátyás a legműveltebb magyar?
Rákóczi Ferenc a legnagyobb magyar?
Bolyai János a legokosabb magyar?
Petőfi Sándor a lánglelkűen író magyar?

Continue Reading →

„Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám” /Apostolok Cselekedetei 20: 23/

„Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint gyermek, úgy gondolkodtam mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek.
De mikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait” (I. Kor. 13:11)
Szent Pál apostol ha csak a szeretet himnuszát hagyta volna reánk örökül, honnan idéztem e két mondatot, már az is a halhatatlanok örök pantheonjába emelte volna.
Életműve, szellemi-lelki – theologiai öröksége felbecsülhetetlen kincs. 13 levele az Újszövetség negyedét teszi ki, mely rendszerbe foglalta Szent Urunk életművét gyülekezetekre, és személyekre lebontva.

Continue Reading →

„De amikor eljön az Emberfia, vajon talál e hitet a földön?” /Szent Lukács evangéliuma 18:8/

Feljegyezte a krónika, mert őrizte az emlékezet, hogy a legsötétebb cionista-kommunista időszakban 1948–1956 között több világhírű magyar sportkiválóságnak gyűlt meg a baja az ördögi hatalommal, és annak képviselőivel.
Valójában az a régi bibliai történet elevenedett meg újra Magyarországon, ahol az alábbi isteni kijelentést olvassuk Jézus szavaival:
„Volt egy városban egy bíró, aki az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle:
SZOLGÁLTASS NEKEM IGAZSÁGOT ELLENFELEIMMEL SZEMBEN.

Continue Reading →