„Vajon nem Isten választotta ki azokat, akik a világ szemében szegények? – hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért. /Szent Jakab apostol lev. 2:5/

Szent Jakab apostol levele szerényen húzódik meg az újszövetségi kánon művei között. Nem rivalizál, nem polemizál, nem versenyez, hanem a maga gazdag üzenetével, választékos görög-nyelvi bravúrjaival mégis örökkévaló kincset helyez hívő népe szívére.
A levél címzettjei anyagilag és lelkileg nehéz helyzetben, Palesztinán kívül élő keresztyének: nem értik, hogyan lehet az, Isten-félő keresztyén létükre szegények, súlyos megpróbáltatások között, sokféle igazságtalanság miatt szenvednek, ugyanakkor az őket sanyargató istentelen és embertelen gazdagok irigylésreméltóan élhetnek.

Continue Reading →

„Szeretlek benneteket” – mondja az Úr. De ti azt kérdezitek: „Miből láthatjuk, hogy szeretsz minket?” /Malakiás próféta 1:2/

„1956. október 23. örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek emlékezetében.
E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt. A történelem kezdete óta nincs még egy nap, mely világosabban mutatja az ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt – bármily kicsi is a siker esélye, s bármily nagy is az áldozat, amit követel.”
(John F. Kennedy USA elnöke 1960.)

Continue Reading →

„Mert semmi halállal büntethető vétket nem találtak bennem” /Apostolok Cselekedetei 28:18/

Julius Jacob von Haynau táborszernagy 1849. október 3-i napján utasította el gróf Batthyány Lajos miniszterelnök kegyelmi kérvényét, és elrendelte a kötél általi kivégzés végrehajtását. Két napja volt az egyik legősibb és leggazdagabb magyar arisztokrata családnak, hogy megpróbáljanak tenni valamit.

Continue Reading →

„Semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember” /Apostolok Cselekedetei 26: 31/

Sokszor megtörtént a történelemben, hogy a vádlott mély hatást gyakorolt azt őt vádoló személyre!
– Heródes király soha többé nem szabadult meg Keresztelő Szent János levágott fejének látványától, a Szent Próféta vérének ártatlan áldozatától. Istenem, miért kellett a bűnös kapcsolatban velem élő Heródiásra hallgatno?
– Poncius Pilátus megkövült tekintettel nézte a kötéllel megkötözött Szent Úr Jézus Krisztust. Fülébe csengett Claudia szava: „Vigyázz, ma egy igaz ember perében kell ítélkezned”. Munkácsy Mihály drámai erejű zsenialitással oldja meg a feladatát. A megkötözött kezű Jézus lent áll a trón előtt, mégis Ő a hatalmasabb a fent ülő Pilátusnál.
– Félix mint gyakorlott adminisztrátor öt nap alatt összeállította a Jeruzsálemi Nagytanács kérésére a vádat:
Szent Pál apostol veszedelmes ember, olyan mint a pestis, az evangélium hirdetésével meghasonlást támaszt a zsidók között szerte a világon, lázadást szít közöttük.

Continue Reading →