„Semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember” /Apostolok Cselekedetei 26: 31/

Sokszor megtörtént a történelemben, hogy a vádlott mély hatást gyakorolt azt őt vádoló személyre!
– Heródes király soha többé nem szabadult meg Keresztelő Szent János levágott fejének látványától, a Szent Próféta vérének ártatlan áldozatától. Istenem, miért kellett a bűnös kapcsolatban velem élő Heródiásra hallgatno?
– Poncius Pilátus megkövült tekintettel nézte a kötéllel megkötözött Szent Úr Jézus Krisztust. Fülébe csengett Claudia szava: „Vigyázz, ma egy igaz ember perében kell ítélkezned”. Munkácsy Mihály drámai erejű zsenialitással oldja meg a feladatát. A megkötözött kezű Jézus lent áll a trón előtt, mégis Ő a hatalmasabb a fent ülő Pilátusnál.
– Félix mint gyakorlott adminisztrátor öt nap alatt összeállította a Jeruzsálemi Nagytanács kérésére a vádat:
Szent Pál apostol veszedelmes ember, olyan mint a pestis, az evangélium hirdetésével meghasonlást támaszt a zsidók között szerte a világon, lázadást szít közöttük.

Continue Reading →