„Vajon nem Isten választotta ki azokat, akik a világ szemében szegények? – hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért. /Szent Jakab apostol lev. 2:5/

Szent Jakab apostol levele szerényen húzódik meg az újszövetségi kánon művei között. Nem rivalizál, nem polemizál, nem versenyez, hanem a maga gazdag üzenetével, választékos görög-nyelvi bravúrjaival mégis örökkévaló kincset helyez hívő népe szívére.
A levél címzettjei anyagilag és lelkileg nehéz helyzetben, Palesztinán kívül élő keresztyének: nem értik, hogyan lehet az, Isten-félő keresztyén létükre szegények, súlyos megpróbáltatások között, sokféle igazságtalanság miatt szenvednek, ugyanakkor az őket sanyargató istentelen és embertelen gazdagok irigylésreméltóan élhetnek.

Continue Reading →