„A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk” /Apostolok cselekedetei 28:2/

Isten rendelkezik, s az emberek engedelmeskednek. Isten eleve elrendelésének mennyei predestinációjáról szóló tanítását Kálvin János tudós, reformátor, egyházatya fejtette ki legrészletesebben Institutio c. művében. Élete vége fele közeledve áldott Nagyságos Rákóczi Ferenc Fejedelem Emlékirataim c. könyvében sokat gondolkodott arról, hogy mi hogyan, és mi miért is történhetett úgy, ahogyan történt? Szenvedésekkel és próbákkal terhelt sorsát hittel és imádsággal volt képes elhordozni a száműzetés gyötrő keserűségében.

Continue Reading →

„Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten” /Mennyei Jelenések Könyve 15: 3/

Vannak Istentől elhívott és asztalához meghívott emberek, kiknek neve összeforr egy adott település sorsával és életével. Sugárkoszrús munkássága fénylő betűvel írja be a krónika lapjaira, és az emlékezet hálájának szívjóságába az örökkévaló alkotás áldását.
Szobrok, domborművek, utcák, intézmények, könyvek őrzik a halhatatlanság olimposzi magasságát.
Mindig megéreztem és megtapasztaltam, hogy:

Continue Reading →

„Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével, és nem kímélték életüket mindhalálig” /Mennyei Jelenések Könyve 12:11/

Ft. Makkai Sándor Erdély egykori nagy hírű, nagy tudású legendás püspöke (1926-1936) nem csak Isten szentséges Igéjének volt egyik legkarizmatikusabb hirdetője és tudós theologusa, hanem íróként is örökkévalót alkotott. Örömmel és lelkesen mondtam el sokszor unokájának Lászlónak Tiszavasváriban, majd Lillának Tiszadadán, – aki Illés Lajos zeneszerző felesége volt –, hogy a nagyra becsült Nagyapa valamennyi könyvét ismerem és el is olvastam, ami beszélhetetlen szellemi élményt és ismeretet nyújtott drága magyarságunk életéről, legkiválóbb nagyjairól.

Continue Reading →

„És felszállt a füstölőszerek füstje a szentek imádságaival az angyal kezéből az Isten elé” (Mennyei Jelenések Könyve 8:4)

Az elméleti fizika legnagyobb lángelméi régen tudják, hogy létezik egy ötödik elemi részecske is, a sötét foton, melynek kölcsönhatása bizonyíték lesz arra nézve, hogy ez az a bizonyos összekötő kapocs a látható világunk, és a sötét anyag között.
Látható világunk összes törvényszerűségét le tudjuk írni a gravitáció, elektromágneses hullámok és az atommag kettős kölcsönhatásában.
De ott a nagy kérdés továbbra is: a görbülő tér végtelenje milyen titkokat rejt abban a dimenzióban, ahol már nem hat a négy elemi részecske belső törvénye?
Nincs gravitáció, az elektromágneses hullámokat elnyeli a Fekete Lyuk, az atommag kettős kölcsönhatása megszűnik létezni. A párhuzamosak a végtelenben sem metszik egymás pályáját.

Continue Reading →

„Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” (Zsoltárok Könyve 103. :2)

Az új esztendő hajnalán az Örökkévaló Istenbe vetett hittel, az Ő útmutatásában és gondviselésében bízva imádkozom azért, hogy mindnyájan sikerekben, megvalósításokban és egészségben gazdag esztendőnek örvendjünk.
Ilyenkor jelképesen az idő küszöbén állva gondolataink két irányba fordulnak. Egyfelől értékeljük a megtett utat, másfelől a vizek fölött lebegő párában a jövő kontúrjait fürkésszük, mintha egy Mednyánszky László képet csodálnánk.

Continue Reading →