„És felszállt a füstölőszerek füstje a szentek imádságaival az angyal kezéből az Isten elé” (Mennyei Jelenések Könyve 8:4)

Az elméleti fizika legnagyobb lángelméi régen tudják, hogy létezik egy ötödik elemi részecske is, a sötét foton, melynek kölcsönhatása bizonyíték lesz arra nézve, hogy ez az a bizonyos összekötő kapocs a látható világunk, és a sötét anyag között.
Látható világunk összes törvényszerűségét le tudjuk írni a gravitáció, elektromágneses hullámok és az atommag kettős kölcsönhatásában.
De ott a nagy kérdés továbbra is: a görbülő tér végtelenje milyen titkokat rejt abban a dimenzióban, ahol már nem hat a négy elemi részecske belső törvénye?
Nincs gravitáció, az elektromágneses hullámokat elnyeli a Fekete Lyuk, az atommag kettős kölcsönhatása megszűnik létezni. A párhuzamosak a végtelenben sem metszik egymás pályáját.

Continue Reading →