„Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten” /Mennyei Jelenések Könyve 15: 3/

Vannak Istentől elhívott és asztalához meghívott emberek, kiknek neve összeforr egy adott település sorsával és életével. Sugárkoszrús munkássága fénylő betűvel írja be a krónika lapjaira, és az emlékezet hálájának szívjóságába az örökkévaló alkotás áldását.
Szobrok, domborművek, utcák, intézmények, könyvek őrzik a halhatatlanság olimposzi magasságát.
Mindig megéreztem és megtapasztaltam, hogy:

Continue Reading →