„Ti vagytok erre a tanúk” /Szent Lukács evangéliuma 24:48/

Técső, az öt máramarosi koronavárosok egyike, melyet a Teremtő megáldott a világ legjobb földjével, legszebb vizével, legfinomabb sójával. Károly Róbert királytól már 1329-ben városi rangot nyert dolgos, hívő, becsületes magyar, ruszin, és kevés német lakossága. Aztán elérkezett a nagy próbatételek ideje, Adyval szólva a pokolba szakadtunk. Trianon átkos gyásza a folyó Tiszát jelölte ki határnak Románia és Ukrajna között. Szegény Técső az ördög és a sátán között „választhatott”, így lett olcsó préda hulló jaj és forró vér felett.

Continue Reading →

„Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már”/Szent Lukács evangéliuma 24:29/

Arany János a magyar lélek és nyelv zsenije a Toldi trilógia egyik megható jelenetében írja le, mikor Bence a hű szolga keresi jó urát, a fiatalon elbujdosott Miklóst. Viszi neki édesanyja hazaváró aggódó szeretetét, az elemózsiával telt kosarat, a rókalelkű báty tovatűnő rossz emlékének feledésre ítélt bánatát.
Nincs messze Szilágynagyfalu tornya, mely a nádasok és gonoszságok mélységében is mutatja az utat. Mindig hazafelé, mindig az ég felé, mindig az üdvösség felé.

Continue Reading →

„Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt” / Szent János apostol evangéliuma 20:8/

Egy nagy igehirdető egyszer azt mondta, hogy gyakoroljuk az egyedüllétet, már csak azért is, hogy ránk ne törjön a magányosság.
Szent Urunk mindenkinél magányosabb volt, mikor elérkezett áldott életének kereszten és sírban végződő megváltói nagyhete.
Virágvasárnap a százezres zarándoksereg tömege ünnepelte a Jeruzsálembe szamárháton bevonuló Krisztus Királyt. Nem az öröm, hanem a fájdalom, pusztulás és az eljövendő szétszórattatás tragédiáját siratta el.

Continue Reading →

„Mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét” /Szent Lukács evangéliuma 19:44/

Mit gondolhatott és érezhetett Boldogságos Szűz Mária?, – mikor repeső örömmel1 Szent Józseffel a Gyermeket bemutatni a templomba, és az agg Simeon az alábbi igékkel áldotta meg őket: „Íme, ez sokak elesésére és felemelkedésére rendeltetett Izraelben, és jelül, melynek ellene mondanak, – a te lelkedet is éles kard járja majd át, – hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata.”
Mint egy őrváltásnyi idő, mint a gondolat, mint a tegnapi nap úgy röpült el a Szent Atya által kirendelt 33 esztendő ezen a földön.
Az ő Szent Fia király? Ő csak azt látta mindig, hogy a szegénység ismerte és szerette Jézust. Nem felejtette tanításait, gyógyításait, csodatételeit. Tanítványai is egyszerű kétkezi emberek voltak. Munkájuk után ették kenyerüket.

Continue Reading →