„Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened,az Úr ad neked!” /II. Mózes 20:12/

Isten teremtett világában az abszolút tekintély az Ige!!! Azonban Isten beszédének megkérdőjelezése már nem sokkal a teremtés után a Sátán által megtörtént: „Csakugyan azt mondta Isten?” (I. Mózes 3:1)Ha egy fiatal a szülei iránti tiszteletet nem tanulja meg, nem fog tudni igei módon viszonyulni állami, gazdasági, szellemi tekintélyrendekhez sem.
Az Újszövetség felhívja a figyelmet, hogy az ötödik parancsolat az első olyan, mely nem fenyegetést, hanem ígéretet tartalmaz:
„Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes.”
„Tiszteld atyádat és anyádat”, – ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez: „hogy jó legyen dolgod, és hosszú életű légy a földön”
(Szent Pál apostol levele Efézusba 6:1-3)
A Tízparancsolat ötödik törvénye látásom szerint még a szülők tiszteleténél is több. Isten igéjét tudós írásmagyarázók kiterjesztik egyetemlegesen a felnőtt társadalom tagjai felé is. Persze a tiszteletet ki is kell érdemelni.

Continue Reading →