Napi ige és dicséret (2020. szeptember 5.)

Az állammal szemben a keresztyén ember a pozitív engedelmesség álláspontján áll (1–5). Az állam ugyanis biztosítja a rendet, egységet, kifelé a békét, befelé a jogrendet és az életfeltételeket (6–7), a bűn és a gonosz káoszt, erőszakot teremtő hatalma ellenében. Ha angyalok lennénk, nem volna szükség államra, annak „kardjára” (4). Aki az államhatalom ellen támad, az Isten ellen lázad és a Sátán táborába áll.

Continue Reading →

„Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel” /Szent Péter apostol I. levele 1:22/

A klasszikus kapitalizmus legkorábbi kizsákmányolt közösségei a nagy angol iparvárosok és kikötők peremén éltek, hol 72 órás munkahét után egyetlen örömük és vigaszuk az volt, ha vasárnaponként részt vettek egy istentiszteleten. A lelkipásztoraik ugyan olyan nyomorultúl tengették életüket, mint híveik.
John Wycliffe, John Wesley, George Fox, Charles Spurgeon, Vincent van Gogh a legnagyobbak voltak, de sok ma már névtelen hűséges szolga az evangélium-szerinti jó pásztor tudott maradni egy életen át. A hollandiai Dordrechtbe zsinatot hívtak össze Németalföld, Svájc és Nagy Britannia gyülekezeti részvételével 1618-1619 között, hol a fél éven át tartó üléseken nem csak hittani kérdésekben hoztak határozatot, hanem szociális kérdésekről is tárgyaltak.

Continue Reading →