„Szívünkben vagytok, hogy együtt éljünk, és együtt haljunk” /Szent Pál apostol II. levele Korinthusba 7: 3/

A Királyzsoltár 2. versében csendül fel az író szívéből a hitvallás: „Szeretlek, Uram, erősségem!”
(Zsoltárok könyve 18:2)

Ilyen tisztán, forrón, személyesen nem buggyan fel máshol e vallomás Isten iránt. Erre a magányos és lélekből emelkedő hangra az Újszövetség felel Jézus bizonyságtételeiben, a Biblia szívében. Ha csak ezt az egy Igét őrizte volna meg az emlékezet, már a Kjelentés teljességét hordoznánk:
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Ő Benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”
(Jn. 3:16)
„Szeressük Őt, mert Ő előbb szeretett minket”, – adja meg a végső megfogalmazást Szent János apostol I. levelében.

Continue Reading →