„Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret” /Szent Pál apostol II. Korinthusi levele 9:10/

Szent Pál apostol vezetésével összeül az apostoli Konvent, reá néznek a korabeli Európa térképére, és döntést hoznak, melyek azok a legelesettebb, legrászorulóbb, legnyomorultabb közösségek, egyének, akiknek javára gyűjtést kell szervezni.
A munka szervezésére és irányítására a hűséges Tituszt bízzák meg, akinek tiszta szíve, tiszta keze és tiszta élete megkérdőjelezhetetlen volt mindenki számára.

Continue Reading →