Fwd: Napi ige és dicséret (2021. január 5.)

Az emberi bűn legszomorúbb bizonysága az, hogy sok esetben milyen fogadtatásban van része Jézus Krisztusnak. Akik közé jött, az “övéi” voltak, az Ő számára teremtett lelkek, akiknek minden sóhajtása és szívedobbanása öntudatlanul is Őt várja, mert csak Őbenne és Őáltala élhetnének igazán. S amikor közelget, mégsem ismerik fel és úgy elfordulnak tőle, mint valami közömbös idegentől! (10-11.)Pedig milyen kimondhatatlan nagy jót szalasztanak el és veszítenek el ezzel! Ha “befogadnák” Őt, azzal új élet kezdődnék számukra! Az a méltatlanul “életnek” nevezett nyomorúságos tengődés és vergődés, amelyet földi szüleiktől kaptak, átváltoznék “Istentől született” életté! “Isten fiaivá” tenné őket Jézus Krisztus, az Egyetlen, aki erre”hatalmat adhat” a benne hívőknek! (12-13.)Ezen fordul meg a dolog: “Őbenne hinni”, “Őt befogadni”. Róla hallani, róla valamilyen ismeretet szerezni – még nem elég. Az a döntő: megnyílik-e előtte hódolattal és örömmel a szívünk ajtaja, hogy Ő vegye azt birtokába? A kívülről bezörgető Jézus Krisztus odább is állhat és akkor hiába jött. A “befogadott” és a ház Urának elismert Megváltó viszi csak véghez az Ő, életet átformáló csodatételeit!

Continue Reading →