Napi ige és dicséret (2021. január 7.)

A legnagyobb jótéteményt hirdeti Keresztelő János. Neki, aki előtt sok bűnbánó ember feltárta a lelkét őszinte vallomásokban, volt alkalma látni: milyen óriási teher a bűn az emberek vállán! De most küldött Isten valakit, aki ezt a roskasztó terhet elveszi a világról. Ha ennek az lesz is az ára, hogy Ő maga áldozati báránnyá válik, “elveszi a világ bűneit”! Nem hangzott ennél soha jobb örömhír e világon! (29.)Isten ajándékából bírta Keresztelő János ezt a bizonyosságot. “Én nem ismertem őt” – őszintén így vallja ő maga is. De lelki szemei előtt megjelent az Isten-adta jel és attól eloszlottak kétségei. Hogy is tudhatná bárki, hogy Krisztus megoldja az Istennel való végzetes perünknek, a bűnnek a kérdését, ha nem Isten maga biztosítaná őt erről? Hadd láthassam én is a Lélek nyilvánvaló jelét Őrajta!

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2021. január 8.)

Alig ismerkedett meg Jézussal András, máris siet hírül adni testvérbátyjának: “Megtaláltuk a Messiást!” Még maga sem tudhatta: milyen nagy dolgot mond ezzel. Még sokat kell tanulnia Jézus iskolájában, míg igazán megértette: kicsoda Ő. De már az első ismertség benyomásait sem tudta önző módon megtartani magának. Jézus követésében már a kezdet is oly nagy öröm, hogy azt meg kell valakivel osztania!Amikor aztán “Jézushoz vezeti” testvérét, az maga is mindjárt az első pillanatban rabul esik Jézusnak. Mert akármilyen keveset értett is meg az első találkozásban, azt látnia kellett, hogy Urára talált, aki belenyúl az életébe és új irányt szab annak.Annyira más emberré kell lennie, hogy új nevet is kap hozzá!

Continue Reading →