Egy “mai példázat” és dicséret (2022. február 26.)

Zsiga bácsi a tőle megszokott pontossággal összehajtogatta a Népsportot és a konyha asztalának megszokott helyére igazgatta. Rendszeretetéről volt híres a bőrgyár portáján is, ahol kapus-kuckójában még a kulcsok is rendeltetésük szerint ABC sorrendben lógtak a szögeken.
Ahogy felnézett, a konyhaablakon át éppen a szemben levő lakás ablakára látott, ahonnan egy 25-ös villanyégő rőtes fénye derengett ki a keskeny udvarra. Körülményesen kiemelte mellényzsebéből édesapja óriási masiniszta-óráját, s mert a konyhai óra négy percet késett, tömpe ujjával órájához igazította.

Continue Reading →

„Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled!” (Szent Máté apostol ev. 16:22)

Színérváralja legnagyobb fia az Avasvidék nemes szőlőivel borított, finom gyümölcsöseivel telepített, kristály-forrásaival áradó dombjairól belenézett a századokba és meleg szeretet áradt szét szívében.
Lelke már hosszú évek óta érlelte elhatározását: tudta, látta, érezte, hogy nehéz századok fognak beköszönteni e földi paradicsomban választott népére, és valami maradandót szeretne örökül hagyni reájuk.
Krakkó, Wittenberg, Bécs egyetemei pallérozták zseniális tehetségét e csodagyermeknek. Úgy érezte, hogy lengyel testvéreinek és a világ legrégebbi, vagyis a Jagello Egyetemnek is tartozik annyival, hogy világraszóló művet hagy örökségbe.

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2022. február 25.)

Urunk erre Péternek azt feleli, hogy az átadás Őérte van, nem pedig azokért a dolgokért, amiket a tanítványok átadásukkal szereznek majd meg maguknak. Őrizkedj az olyan átadástól, amelyben kereskedői gondolkodás van: “Átadom magam Istennek, mert szeretnék szabadulni a bűntől, mert szeretnék szentté lenni.” Mindez azt mutatja, hogy jól értettük meg Istent, de ez a szellemiség nem tartozik a keresztyénség tulajdonképpeni lényegéhez. Az átadás végképpen nem valami-ért történik. Annyira kalmár módjára gondolkozunk, hogy Istenhez már csak azért megyünk, hogy valamit kapjunk tőle, nem pedig érte magáért.

Continue Reading →