Napi ige és zsoltár (2022. április 29.)

A tisztaság nem ártatlanság, sokkal több annál. A tisztaság az Istennel való állandó szellemi összhang eredménye. Növekednünk kell a tisztaságban. Lehet, hogy rendben van az életünk Istennel, és belső tisztaságunk mocsoktalan maradt, mégis lehet, hogy a külső hamvasság néha-néha beszennyeződik. Isten nem őríz meg minket ennek a lehetőségétől, mert így értjük meg annak szükségességét, hogy személyes tisztaság által őrizzük meg a látást.

Continue Reading →

„És e hitben életetek legyen az Ő nevében” (Szent János apostol ev. 20:31)

Szatmár-Németi közigazgatási egységét 1715-ben mondta ki a színmagyar Városi Tanács. A céhek, iparosok és mesterek sokasága nagy örömmel üdvözölte a fejlődés eme új kezdetét, hiszen akkor már 201 éves dicsőséges szakmai múlt állt mögöttük.
Léptek ők is és az egyesített városban 1740-ben létrehozták egyesületüket:
„Betsülletes Nemes Céhek Catalogussá”-ba 20 céhet jegyeztek be.
Mi volt a célja? A választ puszta léte önmagában hordozza.
Olyan színvonalon és minőségben kell dolgozni, hogy mi legyünk a legjobbak a piacon. Nagyságunk, tisztességünk és hírnevünk megkérdőjelezhetetlen legyen!
Ezt hirdette az egyház, ezt tanította a tanító, erre nevelt az édesanyám!

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2022. április 27.)

Igen, még az öregek számára is van munka Isten szőlőjében. A tizenegyedik órában vagyunk, és Ő mégis munkába küld bennünket. Milyen nagy kegyelem! Bizonyára minden idős ember felujjong a meghívásra. Ha valaki (meg)öregszik, már senkinek sem kell a munkája. Egyik munkahelyről a másikra megy, a munkaadók ránéznek ősz hajára, azután rázzák a fejüket.

Continue Reading →