Napi ige és zsoltár (2022. június 7.)

Hogy a kiemelt igeszakaszt megérthessük, szükséges ismernünk egy nagyon fontos ószövetségi történetet, melyet a 4Mózes 21-ben olvashatunk. Arról van szó, hogy Isten választott népe zúgolódik Isten ellen, haragra ingerli az Urat, büntetésből pedig mérges kígyók lepik el a tábort és halálos marásaik miatt sokan meghalnak. A nép beismerve bűnét, kéri Mózest, hogy imádkozzék a kígyók ellen. Mózes azt a parancsot kapja Istentől, hogy egy magas póznára tűzzön fel egy rézkígyót “és ha valaki megmarattatik és feltekint arra, életben maradjon”.

Continue Reading →