Napi ige és dicséret (2022. június 28.)

A fellázadt zsidók Jézus Krisztust a helytartó Pilátus elé viszik. A szándékuk nyilvánvaló volt; Jézus halálát akarták. Ezzel tisztában volt Pilátus is, aki viszont, mint később kiderül, nem látott benne semmi bűnt. Azonban kötelessége volt kivizsgálni az ügyet. Minden ilyen kivizsgálásnál az első kérdés az, hogy mi a vád? A sértett fél ilyenkor – általában – felháborodottan válaszol: gyilkolt, lopott, verekedett, csalt…. Az igéből azt látjuk, hogy Pilátus kérdésére nem érkezett ilyen válasz, sőt a feleletből kiderül, hogy nincs olyan vád Jézus ellen, amiért kimondhatnák felette a halálos ítéletet.

Continue Reading →