Napi ige és zsoltár (2022. november 30.)

Ismert képet használ Jézus Krisztus, hogy megértsük a hozzánk fűződő kapcsolatát. Ő a jó pásztor, mi pedig az ő juhai vagyunk. Ha pedig van pásztorunk, nem vagyunk egyedül. Tagjai vagyunk egy közösségnek, amelyik gondozva van, a jó pásztor gondoskodik a nyáj minden tagjáról, annak teljes testi és lelki ellátásáról, védelméről, létezéséről, életéről, jövendőjéről.

Continue Reading →

Búcsúzunk Nt. Bartha József lelkésztől

Tegnap eltávozott közülünk Bartha József ny. holtmarosi református tiszteletes, a czegei Wass Albert Alapítvány kuratóriumi elnöke. Bartha József (a Wass Albert parkban készült képen középen feketében) a SWAK barátja volt. Ő mondott meghívásunkra 2017-ben emlékbeszédet Sárospatakon Trianon évfordulóján.

Continue Reading →

Napi ige és zsoltár (2022. november 28.)

Ez a bűnbánati zsoltár Dávid király paráznaságával kapcsolható össze. Nagyon jól tudja, hogy mind Isten, mind pedig felebarátja ellen súlyos bűnt követett el, de azt is átérzi, hogy az ember nem élhet bűnbánat és bűnbocsánat nélkül. Ezért kéri Istent, hogy könyörüljön rajta. Életünk alapvető szükséglete, hogy nézzünk szembe azokkal a zsákutcákkal, terhekkel, bűnökkel, amelyek a saját magunk gyengesége miatt sodortak a nyomorúságba.

Continue Reading →

„Te azért, fiam, erősödj meg a kegyelem által Krisztus Jézusban” (Szent Pál apostol II. lev. Timotheushoz 2:1)

A régi finn népi dallam megszentelt sorainak áldó igéivel köszöntöm Testvéreimet Drága Advent küszöbén, Szent Karácsony ünnepére várva, az egyházi év kezdetén. MARAN-ATHA Jővel Urunk Jézus Régi szép havas decemberek jutnak eszünkbe, amikor még tisztább, igazabb, emberibb volt a világ!
Vágytunk a családi találkozásokra, névestékre, örültünk egymásnak, – mert szerettük egymást!
Vágytunk a hittanórákra, a betlehemezésre, a tiszta hideg időben a szánkózásra, – mert szerettük egymást!
Vágytunk a templomi Istentiszteletekre, Urvacsoraosztásra, Újfehértón mind három felekezet temploma zsúfolva volt minden ünnepen, – mert szerettük egymást!

Continue Reading →