Napi ige és dicséret (2022. december 31.)

A bűnösnek Jézushoz kell jönnie, nem cselekedetekhez, tanokhoz és előírásokhoz, hanem magához az Üdvözítőhöz, aki saját testén vitte fel bűneinket a keresztfára. A bűnösnek egyedüli reménycsillaga a vérző, haldokló és feltámadt Megváltó. Ó, nagy kegyelem az, hogy jöhetünk és ihatunk az élő vízből, még mielőtt bealkonyodna ez év utolsó napja felett!

Continue Reading →

„Mindennek megszabott ideje van” (Prédikátor Könyve 3:1)

Még lelkünkben cseng Szent Karácsonyünnepének Angyali Üdvözlete,melyre válaszul megszületett Szűz Mária szívének boldog Himnusza, mely egyetlen „Igenje” által Ő lett a Szentháromság kedvence.
Karácsonyi lelkünk mélyen becsüli Szent József gondoskodó szeretetét a nagy nyomorúságban, elutasításban és a kirekesztés keserű óráiban.
A Szent Család szállást keres sorsa nem csupán népi hitéletünk ima kilencede, de már előre vetítette Keresztelő Szent János mártír halálát, Szent István diakónus megkövezését a zsinagóga népe által, az apostolok üldözését és kínhalálukat.
A magyar karácsonyi népénekek spirituális látása egyedülálló módon érez fel a Mennybéli Felséges Isten égi ajándékára Jézus Krisztusra, és édesanyjára Boldogasszony Anyánkra. Nem vagyunk árvák, van édesanyánk.

Continue Reading →

Napi ige és zsoltár (2022. december 28.)

A levelekben Isten Szentlelke bizonyságot tesz arról, hogy milyen egyszerűen, de mindenható biztonságban van elrejtve életünk a Krisztussal Istenben. Úgy beszélünk, mintha megszentelten élni a legbizonytalanabb dolog lenne, pedig ez a legbiztosabb, mert Isten mindenható hatalma van benne és mögötte. A legbizonytalanabb az, ha megpróbálunk Isten nélkül élni. Ha felülről születtünk, a legkönnyebb Istennel igazi kapcsolatban élnünk és a legnehezebb letérnünk a helyes útról; csak figyeljünk Isten intéseire és járjunk világosságban.

Continue Reading →