Napi ige és dicséret (2023. január 28.)

Ne siesd el! Csillapodjék haragod! Ne mondj és ne tégy semmit a sérelem megtorlására! Nem cselekszel bölcsen, ha botot ragadva harcolod meg a magad harcát, és főként nem az Úr Jézus szellemében cselekszel. Nemesebb dolog megbocsátani és elfelejteni a sérelmet. A sérelem tartogatásával és a bosszú fontolgatásával akadályozod a régi sebek gyógyulását és új sebeket ejtesz. Jobb elfelejteni és megbocsátani.

Continue Reading →

„Eljön majd az idő” (Ézsaiás próféta 39:6)

Megdermedt a levegő, megállt az idő, az Örökkévaló Istenről szóló bizonyságtétel mennyei magasságba emelte 1987 őszén a Nyírségi Református Egyházmegye lelkészi karát Nyíregyházán.
Nt. Dr. Fekete Károly Esperes Úr arca visszatükrözte mindnyájunk arcát,akik ott jó ötvenen hallgattuk Nt. Horkay Barnabás Nagyszőllősről áttelepült 79 éves szolgatársunk derűtől és hittől áradó történetét.
A Szovjetunióhoz csatolt Kárpátalja sorsa benne testesült meg teljes egészében. Hitvallók voltak ők valamennyien az ateista Szovjetunióban.

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2023. január 27.)

Nagy tisztelettel közeledett Jézushoz, de Nikodémus szavai jellegzetesen tükrözik azt a vallásos félhitet, amivel azok szoktak beszélni Jézusról, akik valójában nem ismerik Őt. Ezek az emberek úgy beszélnek Jézusról, ahogyan Petőfi írt a Kárpátokról. “Tán csodállak, ám de nem szeretlek.” Nikodémus csodálta Jézus csodáit, de korántsem ismerte Őt. Nem véletlen, hogy ez a mondat: “ám de nem szeretlek” azzal kezdődik: “Mit nekem, te zordon Kárpátoknak…” Tamási Ábelje szerette a rengeteget, mert ismerte. Ő egészen másként viszonyult hozzá, és valahol itt van a különbség.

Continue Reading →

Napi ige és zsoltár (2023. január 26.)

A boldogságról beszél ez a zsoltár. Az ember boldogsága az Isten szívügye. A boldogságot az ember számára az biztosítja, hogy Istennel töretlen kapcsolatban állhat.

Alig egy hét választ el bennünket Nagypéntektől, amikor Isten eszünkbe juttatta, hogy Jézus Krisztus által, az Isten Fiában ez a kapcsolat töretlen, “hamisságunk benne megbocsáttatott, vétkeink elfedeztettek”. Érette az Úr nekünk bűnt nem tulajdonít.

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2023. január 25.)

Annál meglepőbb, hogy egy éjszaka elmegy Jézushoz. Ahhoz a Jézushoz, aki Galileából származó rabbi, tanító, és minden és mindenki, ami és aki Galileából származott, az megvetett volt akkor, s aki – mivel mindenkinek a szemébe mondta az igazságot- egyre több ellenséget szerzett magának, és ekkor Jézust már gyanakodva nézte éppen a Nagytanács, és óva intettek mindenkit attól, hogy  Őt hallgassa, vagy Vele kapcsolatba kerüljön. Nagy bátorság kellett Nikodémusnak ahhoz, hogy elmenjen Jézushoz. És nagy oka lehetett annak, hogy kockáztatta még a hitelét is a kollégái előtt.

Continue Reading →