Napi ige és dicséret (2023. január 31.)

Az evangéliumban olvashatjuk, hogy amikor hallották sokan Jézus “kemény” beszédeit, elhagyták Őt, mert érezték, hogy a követeléseit képtelenek teljesíteni. Fennállt a veszélye annak is, hogy a tizenkettő is eltávozik a Mester mellől. Ekkor kérdezi meg őket: “Vajjon ti is el akartok-é menni?” Péter ekkor így válaszol: “Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van tenálad” (János 6.67-68).  Péter felismeri, hogy Jézus tanítása nem ítélet, nem fenyegetés, sokkal inkább bűnbocsánat és kegyelem, ugyanakkor maga az ÉLET. Még ha sokszor “kemény” beszédként is hangzanak az Ő kijelentései, minden szaván átsüt a szeretet, a velünk való törődés, mert értünk emeli szavát.

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2023. január 30.)

Mit jelent hát az, amit itt Jézus Nikodémusnak mond? Azt, hogy kedves Nikodémus, így ahogy te most vagy, nem láthatod meg az Isten országát. Vagyis: neked így semmi közöd Istenhez. Nincs kapcsolatod Vele. Éppen ez hiányzik, ezért jöttél ide! Miért mászkálnál egyébként sötét éjszaka, tekintélyes ember létedre az utcán? Miért jönnél egy ilyenhez, mint én vagyok? Maga az Élet hiányzik neked! Ez lett a te életkérdésed, hogy nincs is életed! Úgy érzed, nem élet ez. S egyáltalán nem vagy bizonyos abban, hogy ha meghalsz, mi lesz veled utána?

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2023. január 28.)

Ne siesd el! Csillapodjék haragod! Ne mondj és ne tégy semmit a sérelem megtorlására! Nem cselekszel bölcsen, ha botot ragadva harcolod meg a magad harcát, és főként nem az Úr Jézus szellemében cselekszel. Nemesebb dolog megbocsátani és elfelejteni a sérelmet. A sérelem tartogatásával és a bosszú fontolgatásával akadályozod a régi sebek gyógyulását és új sebeket ejtesz. Jobb elfelejteni és megbocsátani.

Continue Reading →

„Eljön majd az idő” (Ézsaiás próféta 39:6)

Megdermedt a levegő, megállt az idő, az Örökkévaló Istenről szóló bizonyságtétel mennyei magasságba emelte 1987 őszén a Nyírségi Református Egyházmegye lelkészi karát Nyíregyházán.
Nt. Dr. Fekete Károly Esperes Úr arca visszatükrözte mindnyájunk arcát,akik ott jó ötvenen hallgattuk Nt. Horkay Barnabás Nagyszőllősről áttelepült 79 éves szolgatársunk derűtől és hittől áradó történetét.
A Szovjetunióhoz csatolt Kárpátalja sorsa benne testesült meg teljes egészében. Hitvallók voltak ők valamennyien az ateista Szovjetunióban.

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2023. január 27.)

Nagy tisztelettel közeledett Jézushoz, de Nikodémus szavai jellegzetesen tükrözik azt a vallásos félhitet, amivel azok szoktak beszélni Jézusról, akik valójában nem ismerik Őt. Ezek az emberek úgy beszélnek Jézusról, ahogyan Petőfi írt a Kárpátokról. “Tán csodállak, ám de nem szeretlek.” Nikodémus csodálta Jézus csodáit, de korántsem ismerte Őt. Nem véletlen, hogy ez a mondat: “ám de nem szeretlek” azzal kezdődik: “Mit nekem, te zordon Kárpátoknak…” Tamási Ábelje szerette a rengeteget, mert ismerte. Ő egészen másként viszonyult hozzá, és valahol itt van a különbség.

Continue Reading →