Napi ige és dicséret (2023. május 30.)

El kell hagynunk a bűnt. Röviden megfogalmazva ez a bűnbánat. Ez a keresztyén megtérés első lépése, és ez semmilyen körülmények között nem mellőzhető. A bűnbánat és a hit összetartozik. Nem követhetjük Krisztust anélkül, hogy el ne hagynánk a bűnt. A bűnbánat azt jelenti, hogy egész határozottan hátat fordítunk minden gondolatnak, szónak, tettnek vagy szokásnak, amiről tudjuk, hogy rossz, helytelen. Nem elég a sajnálkozás felettük, vagy az, hogy egyszerűen elnézést kérünk Istentől miattuk. A bűnbánat alapvetően nem érzelem és nem szavak dolga – belső hozzáállásunknak kell megváltoznia, ez vezet azután viselkedésünk megváltozásához.

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2023. május 27.)

„A magvető az igét veti” (14). Jézus volt az a magvető, aki Isten Országának és az üdvösségnek a jó hírét elhozta nekünk. Megváltásunkat ő maga szerezte meg halála és feltámadása által! A mi bizonyságtételünknek ezért már őróla kell szólnia, és ne keserítsen el bennünket, hogy van, amikor ez eredménytelennek látszik. Ő gondoskodik arról, hogy jó földbe hulljon az igehirdetés magva, és sok gyümölcsöt teremjen (20).

Continue Reading →

„Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel” (Apostolok Cselekedetei 2:47)

A mennybemenetel egy korszakot zárt le Szent Urunk, Édesanyja és az apostolok életében.
A theologia eme misztériumának titkát egy szenvedő magyar költő fogalmazta meg legszebben, mindnyájuk érzését imádkozta papírra két sorban:

„Oly idegenül tündökölt a menny még
S oly szédítőnek tűnt a végtelenség.”
(Juhász Gyula: A föltámadott)

Visszaérve Jeruzsálembe a Felsőházba, Mária az első közös imádkozás után nagy tapintattal magára hagyta a 11 tanítványt.
A búcsú mély lelki megrendülése csendességre hívott most mindenkit.
„Maradjatok csak gondolataitokkal, elmegyek a közeli dombokra búzavirágot szedni, láttam jöttünkben, hogy milyen csodálatos kék színben pompáznak”

Continue Reading →