Napi ige és dicséret (2023. július 29.)

Jézus megérettnek látta az időt arra, hogy a megváltás diadalmenetét megrendezze. Az Írások kezébe adták a kész szózatot; és ki kellett nyilvánítsa, hogy Ő a megígért üdvösség Királya, akinek személyébe és művébe Isten belehelyezte mennyei erőit. Ennek tudatában küldötte el tanítványait a szamárcsikóért, beszélte meg a szent városba való bevonulás részleteit. Odaküldte tanítványait a közeli faluba ezzel a megbízással: Az Úrnak van rá szüksége! Sokszor meg kellene nekünk is éreznünk, mire van szüksége az Úrnak életünkből.

Continue Reading →

„Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts” (Szent Pál II. lev. Timotheus 2:7)

Istenedtől kapott hitedhez,
Szüleidtől tanult anyanyelvedhez,
Őseidtől örökölt szülőföldedhez,
Ne légy hűtlen soha.

Az újszövetségi szent könyvek semmit nem mondanak a Boldogságos Szűz Mária Szüleiről.
Néhány névvel találkozunk a rokonságból: Erzsébet és Zakariás, Salome és Zebedeus, de e két szülő nevét nem tudjuk.
Egy II. századi apokrif könyv mondja, hogy Mária édesanyját Annának, édesapját Joachimnak hívták.
A két név jelentése figyelmet érdemel, mert Anna annyit jelent: kegyelemmel áldott, Joachim pedig: Isten megvigasztal.

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2023. július 27.)

Ha hibát követtél el, viseld annak veszteségét, de ne cselekedj az Úr akarata ellen. Az Úr sokkal többet adhat neked, mint amennyit elvesztettél, de ha mégsem tenné, elkezdenél alkudozni és vitatkozni Istennel? Amacjá, Júda királya, sereget bérelt a bálványimádó Izráeltől. Isten viszont megparancsolta neki, hogy küldje haza ezeket a harcosokat, mert különben az Úr nem lesz vele. A király kész volt hazaküldeni a sereget, csupán azon bosszankodott, hogy hiába fizetett ki nekik már 100 talentumot. Milyen szégyen!

Continue Reading →