Napi ige és dicséret (2023. november 10.)

1995. áprilisában az Oklahoma City-beli közigazgatási épület felrobbantása megrázta az egész nemzetet. Másodpercek leforgása alatt több, mint száz élet pusztult el. Amint erre a szomorú eseményre és az élet törékenységére gondolok, Jakab 4,14 jut eszembe. Megrázott az a gondolat, hogy az élet hirtelen véget érhet, még amikor olyan biztonságos dolgot végzünk is, mint az íróasztal mellett való munka vagy a másológép használata.

Continue Reading →

Tisztelt Uram!

Mohácsi László tiszteletes úrtól rendszeresen kapok rendkívül igényesen,  sokoldalú ismeretanyagot nyújtó igehírdetést.
A számomra is elküldött anyag nem csak egyházi-ökumenikus tartalommal rendelkezik, hanem szerzőik óriási zenei, irodalmi ismeretekkel is rendelkeznek Történelmi,  földrajzi, művészet történeti  ismereteik  birtoklásáról is tanulságot tesznek. 

Continue Reading →

„Megismerteted velem az élet útját” (Zsoltárok Könyve 16:11)

A szentek útjai különböznek, de a cél ugyanaz, – tartja egy régi mondás.
Ki tudhatta a Jó Istenen túl, hogy a lomhán elterülő utcákat szegélyező nádfedeles házak egyikében egy csöndes asszonyka zsoltárokat imádkozik?
Borbély, felcser férje-ura hol az emberek, hol a jószágok sebeit igyekezett csillapítani, így hát soha sem volt otthon.

Continue Reading →