Napi ige és zsoltár (2023. november 13.)

Három hadsereget fenyegetett a szomjanhalás réme, de az Úr közbelépett és megmentette őket. Noha nem felhőt küldött, sem esőt, mégis bőségesen ellátta őket vízzel. Istent nem kötik a természeti törvények. Ő bölcsességének és hatalmának új meg új bizonyítékaival tudja meglepni népét. Ily módon többet megismerünk Istenből, mintha a dolgok a maguk természete szerint folynának. Ha az Úr nem is úgy lép közbe, ahogy mi azt várjuk, kívánjuk, vagy feltételezzük, így vagy úgy mégis gondoskodik rólunk. Nagy áldás, hogy felülemelkedhetünk az ok-okozati törvényeken és figyelmünk a nagy Végső Okra terelődik.

Continue Reading →