Napi ige és dicséret (2024. január 30.)

Természetesen Isten egyéb fékezőerőket is elhelyezett az emberi társadalomban. Ő maga végtelen kegyelméből olyan intézményeket hozott létre, amelyek féken tartják az ember önzését, és elejét veszik az anarchiának. Ezek közül elsőrendű fontosságú az állam (beleértve a törvényhozás és a végrehajtás jogkörét) és a család (beleértve a házasságot és a családi életet). Mindkettő hatást gyakorol a társadalomra. A bűnös társadalom legerősebb fékentartójának szerepét Isten mégis az Ő megváltott, újjászületett és megigazult népének szánta.

Continue Reading →

api ige és dicséret (2024. január 29.)

Az úrvacsora élő kifejezése Jézus irántunk való határtalan szeretetének. Ő minket testvéreinek nevez. Minden alkalommal, amikor részt veszünk ebben a szent közösségben Jézus teste és vére által, ezen cselekedet által emlékezünk szenvedéseire, melyeket irántunk való szeretetből vállalt. Mit is kérhetnénk többet Jézustól, mint hogy nekünk adja magát szeretete bizonyítékaként és, hogy átvezessen minket a földi életen? Soha nem szabad ezt elfelejtenünk, vagy hálátlannak lennünk a Vele való kapcsolatunkban.

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2024. január 27.)

A szolgálatban álló keresztyénnek meg kell tanulnia, hogy Istennek nemes gondolkodású embere legyen nemtelen dolgok tömkelegében is. Ne mentegesd magad soha, pl.: “Ha valahol másutt lennék!” Istennek minden embere közönséges ember, és csak az ügy teszi rendkívülivé, amit Ő bízott rá. Hacsak nem az igazi ügy tölti be gondolatainkat és melegíti át szívünket, kihullunk a rostán, mert hasznavehetetlenek lettünk Istennek.

Continue Reading →

„Uram, kihez mennénk?” (Szent János apostol ev. 6:68)

Korunk egy híres tudósa leírta, hogy a történelemnek egy olyan korszakába léptünk, hogy gazdaggá válik technológiában és szegénnyé emberségben.
Szeptember hónaptól már Magyarországon is egy okos-telefon intéz minden ügyet a digitális és virtuális világban pillanatok alatt.
Személyi okmány, pénzügyek, utazás, adatküldés, vásárlás, fényképek, beszélgetés – lehetőségeinek egész tárháza rejlik a chipek mélyén.
(Emlékszem tisztán, hogy örült mindenki szolgálati helyünkön éppen 30 esztendeje a jómódú Tiszadada és Tiszalök településeken, hogy évek várakozása után mindenkinek lehet vezetékes telefonja.)
A Bibliában a szívet a szabadság és a döntéshozatal helyének tekintjük, amely az integritást és egységet szimbolizálja, miközben az érzelmeket, vágyakat és álmokat is bevonja.
A szív bölcsessége az az erény, amely lehetővé teszi számunkra, hogy integráljuk az egészet és a részeket, döntéseinket és azok következményeit, nemességünket és gyarlóságainkat, múltunkat és jövőnket, egyéniségünket és nemzethez tartozásunkat.

Continue Reading →