Napi ige és zsoltár (2024. április 30.)

Felelősen hallgassuk az Ige üzenetét, mert magyar népünk – és ez nem szólam az ajkamon, ha azt mondom: szeretett magyar népünk – súlyos kérdéséről, afféle népbetegségről van szó. Sajnos a házassági válások statisztikájában világviszonylatban dobogóra kerültünk. A válóoknál legfeltűnőbb az egymás iránti türelmetlenség. Otthon, a családban nem tanulták meg az alkalmazkodás abc-jét. Az elválók között elgondolkodtatóan sok az egyke, az elkényeztetett gyerek.

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2024. április 29.)

Ott, ahol az Úr Igéje hatalmasan működik, mindig valami más is elkezd működni, amibe beleütközik az Ige. Rendszerint emberi érdekbe. Ez történik Efezusban is. Addig nincs baj, amíg a terjedő keresztyénség valamilyen anyagi vonalon nem érint egy bizonyos emberi réteget; egészen pontosan a pogány kegyszerárusokat. Ha terjed a keresztyénség és olyan Istent imádnak, akiről Pál azt hirdeti, hogy nincsen szobra, nem ábrázolható, mert Isten Lélek, Őt lélekben és igazságban kell imádni; nos, ezen nem lehet keresni!

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2024. április 27.)

Nyugdíjba vonulásunk után Floridába költöztünk. A tengerpart sokfajta kagylója nagy bámulattal töltött el, és gyűjteni kezdtük őket. Eleinte mindent felvettük, ami éppen megtetszett. Később könyveket vásároltunk, hogy jobban tanulmányozhassuk őket. Ezután már válogattuk a ritkább, értékesebb fajtákat. Amint tudásunk bővült, távoli partokon is kutattunk, hogy valódi kincset találjunk gyüjteményünkbe. 

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2024. április 26.)

Alakjában nem, de tartalmában ez is ígéret. Sőt, több ígéret ötvözete. Rubinok, smaragdok és gyémántok koszorúja arany foglalatban. Olyan kérdés ez, amelyet soha sem lehet úgy megválaszolni, hogy az nekünk bármilyen szívbéli aggodalmat okozzon. Mit tagadhatna meg tőlünk Isten, miután már nekünk adta Jézus Krisztust? Amire csak a menny és a föld között valóban szükségünk van, azt mind megadja nekünk. Hiszen ha adakozó jóságának határa lenne, nem adta volna oda tulajdon Fiát értünk.

Continue Reading →

„Aki azt mondja, hogy Őbenne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan Ő élt” (Szent János apostol I. lev. 1:6)

Arisztotelész mondta: „A tudomány csodálkozással kezdődik”
Pál apostol írta: „Akikben megvan tiszta lelkiismerettel a hit titka” (I. Tim. 3:9)
Arany János vallotta: „Óhajtom a classicus írók tanulmányait”
Szavát betartva fordította, tanulmányozta Aristophanes, Vergilius, Shakespeare, Byron, A velencei kalmár, Don Quihote, Burns, Heine, Goethe, Lamennais abbé, az orosz irodalom klasszikusait.

Continue Reading →