„Aki pedig igaz, cselekedjék igazságot ezután is” (Mennyei Jelenések könyve 22:11)

Berlin egyik forgalmas terén lehet olvasni:
„Minden kérdésre válasz Jézus Krisztus, csak az a kérdés, hogy mi a kérdés?”
Ha Isten Jézus Krisztusban teret igényel ebben a világban, akkor Isten ebben a szűk térben foglalja össze a világ egész valóságát, és egyidejűleg kinyilatkoztatja annak végső alapját.
Az egyház szakrális tere a profán világ sötét oldalán nem azért van, hogy elvitassa a világ területének egy darabját, hanem éppen azért, hogy meggyőzze a világot arról, hogy Isten szereti és kiengesztelődött vele.
Az egyháznak nem a térért kell harcolnia, hanem a világüdvösségéért.
Az egyház nem lehet csupán vallási közösség, mely saját ügyéért harcol, mert ezzel meg is szűnik Isten egyháza lenni a világban.
Már I. éves korunkban tanították professzoraink:

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2024. június 21.)

Olyan nagy a szegénység, az éhség a világon, hogy kétségbeeshetnénk, mert segítésünk hiábavalónak tűnik. Csaknem kétezer éve a Genezáreti tónál nagy sokaság gyűlt egybe Jézust hallgatni. Aztán megéheztek. A tanítványok azt tanácsolták Jézusnak, hogy bocsássa el az embereket, hogy szerezzenek maguknak ennivalót. De Jézus azt válaszolta, hogy: “Nem kell elmenniük: Ti adjatok nekik enni!”  (Máté 14,16)

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2024. június 20.)

Jézus meg is magyarázza, miért ne gyűjtsünk földi kincseket. Azért, mert nem érdemes. Azért nem érdemes, mert romlandóak, vagy ha lényegük nem is vész el, ránk nézve megszünhetnek létezni; továbbá azért, mert nagy árat kell értük adni: a szívünket, és nincs földi kincs, ami ezt az árat megérné. A földi kincsek belső és külső veszedelemnek vannak kitéve.

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2024. június 19.)

Ha Isten Jézus Krisztusban teret igényel ebben a világban – legyen az akár egy istálló, mert “nem volt számukra hely a vendégfogadó háznál” (Lukács 2,7) -, akkor Isten ebben a szűk térben foglalja össze a világ egész valóságát, és  egyidejűleg kinyilatkoztatja annak végső alapját. Így Jézus Krisztus egyháza is az a hely – az a tér – a világban, ahol tanúságot tesznek Jézus Krisztus egész világ feletti hatalmáról, és kinyilatkoztatják azt.

Continue Reading →

Napi ige és zsoltár (2024. június 18.)

Urunk megmondta nekünk, hogyan bizonyul igaznak iránta való szeretetünk. “Szeretsz-e engem? … Legeltesd az én juhaimat!” (János 21,27) – azaz az én mások iránti érdeklődésemmel azonosítsd magad, ne pedig engem akarj a magad érdekeltségének eszközévé tenni! Jézus iránti szeretetemet a gyakorlati élet próbálja ki, minden más csak érzelgős, kegyes szólam.

Continue Reading →