Napi ige és zsoltár (2024. július 5.)

Akit az Úr elárasztott kegyelmével, annak még többet akar adni. Már egy kicsiny hit is olyan, mint a fészekbe tett tojás; még több hit jön hozzá. De ez a hit ne legyen színlelt hit, hanem valóságos gyümölcsöket termő hit legyen, ne csupán szép beszéd. Mert egy napon elvétetik tőlünk a bizonyságtétel, ha az csak üres beszéd volt. Az ítéletet épp olyan komolyan kell vennünk, mint az ígéretet.

Continue Reading →

„Amikor átértek, Illés ezt mondta Elizeusnak: »Kérj valamit, megteszem, mielőtt elragadnak tőled«” II. Királyok Könyve 2:9)

Mind a próféták, mind a zsoltárírók tudnak arról és számolnak azzal, hogy az Úr csodákat tesz.
Csoda a természet folyása.
Ismerjük az Úrnak a népünk történetében tett csodáit, látható és világos beavatkozását sorsuk irányításában.
Magyarország egész léte és története Isten teremtő csodája.
A csoda fogalmát a „pala mofét” szavakkal jelöli a héber szöveg, ez a legszellemibb a csoda fogalmai közül.
A csodákról szóló elbeszélések alapját valódi események képezik.
A csodákat nem az ember cselekszi, hanem az Úr adja.
Isten népe életében mindig akkor kerülnek előtérbe a csodák, amikor döntések ideje van.
A csodákról szóló elbeszélések egyben hitvallások az Úrjelenlevő és munkálkodó hatalmáról.
Jövőbe mutató jelek is a csodák, melyek Isten Országa szolgálatában állnak.

Continue Reading →