1848. március 15. hősi korszaka

Ezeregyszáz éves hazánk korszakfordító újjászületésének ünnepén kegyelettel, büszkeséggel teli csodálattal és hálával emlékezünk 1848-49 hőseire. 1847 novemberében ült össze Pozsonyban az utolsó reformországgyűlés. Nem kevesebb, mint az ország rendi alkotmányon nyugvó királyság helyett polgári alkotmányos királysággá alakítása volt a Batthyány Lajos és Kossuth Lajos vezette ellenzéki párt célja. Ehhez meg kellett változtatni a politikai, társadalmi és gazdasági rendszert.

Continue Reading →

Ft. prof. Dr. Dr. Csohány János: Karácsony

Augustus (Kr. e. 27 – Kr. u. 14) római császár parancsára adóösszeírást tartottak a Római Birodalomban és annak egyik tartományában, Palesztinában, amit úgy hajtottak végre, hogy mindenkinek ősi családi városába kellett jelentkeznie az adóösszeíróknál. Az összeírást követő adókivetés miatt helyenként ellenállás bontakozott ki. A zsidók egy része megtagadta az engedelmességet a római parancsnak, s itt-ott fegyvert ragadott. József és Mária azonban lojális volt. Elment Betlehembe, Dávid király nemzetségének városába, hogy adónyilvántartásba vegyék. A vendéglőben azonban már nem kaptak szállást, ezért egy istállóban húzták meg magukat, ahol Mária megszülte elsőszülött gyermekét, Jézust.

Continue Reading →

Búcsúzunk Nt. Bartha József lelkésztől

Tegnap eltávozott közülünk Bartha József ny. holtmarosi református tiszteletes, a czegei Wass Albert Alapítvány kuratóriumi elnöke. Bartha József (a Wass Albert parkban készült képen középen feketében) a SWAK barátja volt. Ő mondott meghívásunkra 2017-ben emlékbeszédet Sárospatakon Trianon évfordulóján.

Continue Reading →