Napi ige és dicséret (2021. január 18.)

Isten Fiának e világra jöveteléből nagyon ellentétes hatások eredtek. “A világosság jött e világra” Őbenne. Voltak és vannak emberek, akik éppen ezért vonzódtak feléje. Életelemüket találták meg benne. Hittek Őbenne. De mások “inkább szerették a sötétséget”. Őket zavarta a “világosság” régi életük folytatásában. Ezért elzárkóztak előle és elfordultak tőle. Nem hittek Őbenne.
Akik így “gyűlölik a világosságot”, ezzel saját magukra mondják ki a “kárhoztatás” ítéletét. Az eljövendő ítélet majd csak kinyilvánítja és megpecsételi már régen eldőlt sorsukat.Ők immár “elkárhoztak” azzal, hogy inkább hátat fordítottak a “világosságnak”, csakhogy zavartalanul folytathassák az ő “sötétségben” meghúzódó “gonosz cselekedeteiket”.

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2021. január 16.)

Az újjászületés ténye nyilvánvaló valóság, – mondja Jézus. Úgy vagyunk a Szent Lélek munkájával, mint a szél fúvásával. Rejtelmes és ellenőrízhetetlen annak járása, de hogy fú és hogy zúg, azt kétségtelenül tapasztaljuk. Így van a Szent Lélektől újjászült ember. Akármilyen titokzatos dolog történt is vele, afelől nincs kétség, hogy a csoda megtörtént: olyan új életben részesült, amilyen tőle sehogysem tellett volna!

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2021. január 15.)

Nikodémus éjjeli látogatása megszégyenítheti kishitűségemet.Íme, még azoknak a táborában is, akik eleitől fogva elzárkóztak Jézus elől, akad azért olyan, akit megragadtak az Ő szavai és tettei!Annyira kirí az ő érdeklődése a többi farizeus és főember általános magatartásából, hogy maga is csak az éj leple alatt mer Jézushoz elmenni. De azért mégis elmegy! Hányszor jelentkeztek már Jézusnál ilyen váratlan látogatók!

Continue Reading →