Napi ige és zsoltár (2022. november 30.)

Ismert képet használ Jézus Krisztus, hogy megértsük a hozzánk fűződő kapcsolatát. Ő a jó pásztor, mi pedig az ő juhai vagyunk. Ha pedig van pásztorunk, nem vagyunk egyedül. Tagjai vagyunk egy közösségnek, amelyik gondozva van, a jó pásztor gondoskodik a nyáj minden tagjáról, annak teljes testi és lelki ellátásáról, védelméről, létezéséről, életéről, jövendőjéről.

Continue Reading →

Napi ige és zsoltár (2022. november 28.)

Ez a bűnbánati zsoltár Dávid király paráznaságával kapcsolható össze. Nagyon jól tudja, hogy mind Isten, mind pedig felebarátja ellen súlyos bűnt követett el, de azt is átérzi, hogy az ember nem élhet bűnbánat és bűnbocsánat nélkül. Ezért kéri Istent, hogy könyörüljön rajta. Életünk alapvető szükséglete, hogy nézzünk szembe azokkal a zsákutcákkal, terhekkel, bűnökkel, amelyek a saját magunk gyengesége miatt sodortak a nyomorúságba.

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2022. november 26.)

A magam külön útján járok-e Isten ügyéért? Mindaddig beleesünk ebbe a csapdába, amíg át nem éljük a Szentlélek tűzkeresztségét. Az önfejűség és a magam akarata mindig megüti Jézus Krisztust. Még ha senki mást nem bántok is vele, az Ő Szellemét megsebzem. Valahányszor önfejűek és makacsok vagyunk, vagy becsvágyó buzgóság tölt el; mindig fájdalmat okozunk Jézusnak. Ha pedig igazunkat védjük és jogainkhoz ragaszkodunk; üldözzük Őt.

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2022. november 25.)

A tudatlanság nem egyszerű ismerethiány, sokkal inkább zavarodottság és értetlenség. Egyszerre nagyon sok nekik, amit Jézus önmagáról mond. Nemrég arról hallottak, hogy valaki elárulja, másik megtagadja, halálra keresik. Most meg azt mondja, hogy Ő az Atyához megy. Gyermekeinknél figyelhetjük meg: több dolgot egyszerre nem tudnak megérteni, csak fokról-fokra sajátítják el a tudást, jutnak az ismeretek birtokába. Pál apostol írja ezzel kapcsolatban egyik levelében, hogy tejnek eledelével tápláltalak titeket, csak ezután következett a keményebb “táplálék”.

Continue Reading →