Tisztelt Uram!

Mohácsi László tiszteletes úrtól rendszeresen kapok rendkívül igényesen,  sokoldalú ismeretanyagot nyújtó igehírdetést.
A számomra is elküldött anyag nem csak egyházi-ökumenikus tartalommal rendelkezik, hanem szerzőik óriási zenei, irodalmi ismeretekkel is rendelkeznek Történelmi,  földrajzi, művészet történeti  ismereteik  birtoklásáról is tanulságot tesznek. 

Continue Reading →

Kedves Tiszteletes Úr.

Szeretném megkérni ha lenne szíves nekem újra elküldeni az utolsó előtti számot, azt a tanulmányát amelyikben benne van a Szepsi katolikus és református templom is. Bevallom őszintén amikor megkaptam és olvastam nagyon meg voltam hatódva, a könnyek fojtogattak, nagyon fején találta a szöget. Kimondta az Isteni igazságot . .

Continue Reading →

„Drága Felvidék,édes otthonunk”

Kérdésére tőmondatban is válaszolhatnék, de az mennyire nem elég: Hogy hol élünk ?
A történelmi Magyarország egykor volt hol nem volt legkisebb, de legszebb vármegyéjében – Torna vármegyében. Elmondták ezt török utazók, (Cseliby)- Magyarország leírásában Vályi András, Torna Vármegye monográfiájában Fényes Elek, Jogászbojtárként Kazinczy Ferenc, Azonban Jókai Mór sem unatkozott a Tornai templomban -amikor Keglevich kastély vendége volt- a sekrestyés nem szándékosan az esti  ájtatosság után rácsukta a templom ajtót, és csak reggel nyílt a kilincs, miközben a templom falát vakargatva csodálatos freskókat fedezett fel, de leírták ezt írók költők, akik közül csak egyet idézek:

Continue Reading →