„A fedhetetlenek útját igazságuk egyengeti, de a bűnös elbukik bűnössége miatt” (Példabeszédek Könyve 11:5)

Sátoraljaújhely

Magyar Testvéreim!

Szállóigévé magasztosult a néplélek költő királyának alábbi sora, mely idézetként ott fakult sok iskola falán:

„Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakán:
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,
Mert itt van már a Kánaán!”

(Petőfi Sándor – Pest, 1847 január

Kormorán – A költő visszatér

‡ A szellem napvilágának ragyogó fénye helyett századunk húszas éveire életünkbe beköszöntött „sorsunk sötétlő árnya közt” c. egyik énekünk, vagy József Attila sorával szólva: „Ki setét gondok közt henyél, s gondjai fészke a verem”, – rögvalósága.
A gazdasági válságot a kapitalizmus természete okozza, mondja a politika, elemzi a közgazda, szenvedi a sötét oldalra lökött összes többi.
Társadalmi hatását akkor látjuk, ha az új nemzedékek életét vizsgáljuk.
Egy generáció alatt képes megváltozni századok alatt kialakult értékrend.
A 79. Zsoltár igéi telnek be: „Öröködbe Uram pogányok jöttek” (Szenczi Molnár Albert)
Mindez pedig elvezet a lélek válságához.
Rembrandt, Beethoven, Madách helyét átveszi a giccs, a magyar népi kultúra évezredes szent hagyományát pedig a celeb sötétsége, a giccs parádéja, a hitványság ócskasága.

Reményik Sándor: Én a szívemet

E káoszok örvényló kavargása mögött pedig mindig ott látjuk a felforgatás atyját, akinek filozófiája a materializmus, aki minden lelki, szellemi, erkölcsi értéket tagad, aki számára az ember csak egy szám, fogyasztó állat, aki a korszellem sötét forgatókönyvének konstruktőre.
A latin közmondás szerint: „medicina peior morbo”, vagyis „erre a betegségre alkalmatlan ez a gyógyszer”.
Szent Urunk nevén nevezi a betegséget:
„Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni.
Ember gyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság.
Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atyja”
(Szt. János ev. 8:44)

Ima a hazáért (Én Uram, Istenem, vigyázz ránk)

‡ A Magyar Országház a világ legjobb turisztikai látványossága, a Magyar Nyelv a világ legkifejezőbb, leggazdagabb, legdallamosabb nyelve, a világ legszebb Nemzeti Himnusza a magyar, mert egyetlen fohász Istenhez.
E gazdag kultúrával bíró népnek küzdeni kellett anyanyelvért, önrendelkezésért, fennmaradásért, alkotmányért, határért, – mindig önmagáért, soha mások ellenében!

Körösfő, a kalotaszegi falvak gyöngyszeme
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Körösfőn járva a varázs és csoda birodalmának időtlen szépségű hitvallásos világában Péntek László presbiter atyafi a szivárványos ég alatt messze tekintett, és így szólt:

„Ellátunk Bánffyhunyadig e templomból, ahol a dombos mező rejti 1848 apostolának szívét, mely utolsó dobbanásáig hazája oltárán égett el”

Vasvári Pál, a márciusi ifjak egyik legképzettebb nagy reményű tehetsége áldott lelkében őrizte Nyírvasvári népét, honnan nevét felvette, görögkatolikus parókus nagyapja és édesapja biblikus tanításait, édesanyja tiszta jóságát. Bocskai és Rákóczi fejedelmek feltétlen tiszteletét.
Író, történész, jogász, pedagógus, filozófus, politikus, honvéd őrnagy, Irinyivel a 12 pont egyik megalkotója. Páratlan küldetéstudata hamar kivívta Bécs gyűlöletét, elsők között került fel a halál listára.
Hevületében szinte keresztes-háborút inditott 400 fős Rákóczi-sabadcsapatával a Bem tábornokot hátba támadó románok és az orosz intervenció ellen.
Így került kuruc vitézeivel 1849. július 5. napján Kalotaszeg vidékére, a gyalui havasokba, hol a románok fékevesztett gyűlölete végzett vele.
A krónikás szerint dárda döfte át, de holtában még fejszével is nekiestek a mócok. Emlékét is rettegte a havasi babona, mint Nyírő Józsefnek, Tamási Áronnak, Wass Albertnek.
Feddhetetlen 22 évének útját szívének igazsága egyengette a menny trónusáig.
Sírja jeltelen, mint költőzseni harcostársának, de Körösfő magyar temploma, magyar népe, magyar kopjafája őrzi emlékét és álmát Krisztus Urunk kebelén.

„Csak egy pártot ismerek: az igazságét”

Máté Ottilia: Ez a föld a hazám

‡ Az osztrák-orosz intervenció 350 ezer fős hadserege, Európa közönye, a bécsi Kamarilla gyűlölete érlelte keblében a kígyót, mely nem ismert kegyelmet, pedig Miklós cár kérte levélben Ferenc József császárt, hogy legyen nagyvonalú, gyakoroljon keresztényi irgalmat a századokon keresztül kifosztott, jogfosztott magyar nép fölött, 1860-ban a Kerepesi-úti Nemzeti Sírkert kapujában tüzet nyitottak a labancok a Vörösmarty sírjához igyekvő emberekre.
Deák Ferenc 1876. febr. 3., majd Kossuth Lajos temetésén (1894. ápr. 1.) nem képviseltette a magát a kormány, Bécs letiltatta, éjjel vitték a koporsót Torinóból Budapestre.
gróf Batthyány Lajos özvegye gróf Zichy Antónia, Damjanich János özvegye Csernovics Emilia, Petőfi Sándor özvegye Szendrey Júlia, Jókai Mór felesége Laborfalvi Róza Liszt Ferenc támogatásával nemzeti ellenállást hirdetett.
Feketében járva semmit nem kértek vissza elrabolt birtokaikból, javaikból, ezzel is megvetve az ördög Habsburgot.

Milliók fájlalták, hogy Rózsa Sándor nem végzett Ferenc József császárral a pusztában, mikor az vette a bátorságot és Gyulára utazott hintón fiatal feleségével.

Nem sokáig bitorolhatta volna a Szent Koronát egy Habsburg.

Balogh Márton: KOSSUTH LAJOS AZT ÜZENTE

E Turul-madárszárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Ft. Prof. Dr. Karasszon Dezső ny. egyetemi tanár, orgonaművész: Tanulmány
Olvassuk szeretettel Testvérem, Barátom kutató munkájának áldott misszióját.
(Az írást a képre kattintva, pdf formátumban, új lapfülön olvashatják!)

„A magyar hazáért életüket adók lelki nyugalmáért ma is meg kell küzdenünk”
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Megtöltötték a forradalom és szabadságharcra emlékezők a marosvásárhelyi Postarétet
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

A forradalom első napjaiban megmozdult a debreceni ifjúság
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Nt. Király Zoltán Főgondnok Úr, Hazatérés Templom: Illyés Gyula és Márton Áron
(Az írás a képre kattintva, pdf formátumban, új lapfülön olvashatják!)

Nt. Pótor László lp. Nyírmeggyes: Imádságos szeretettel
(Az írás a képre kattintva, pdf formátumban, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen – Józsa,2023.március.18.

A képek forrásai:
sokszinuvidek.24.hu
civishir.hu
szekelyhon.hu
haon.hu
hazankert.hu
refkertvaros.hu
publicdomainpictures.net