„A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt” /Szent Lukács evangéliuma 6: 43/

Nyírő József szobra Kidében

Magyar Testvéreim!

Egy misszionáriusnak azt mondotta egy indiai még a brit gyarmati időkben: „A könyvei jobbak, mint az élete, ezért a könyveinek sem hiszünk”
Sokan népi bölcsességnek gondolják, és nem is érzik át, hogy milyen súlyú ige üzenetét hordozzák: „Amilyen a fa, olyan a gyümölcse”.
A kép a Szentírásban megszokott. Keresztelő Szent János ugyanezt a képet használta, Pál apostol ezt kiegészíti a beoltás jelentésével.
A KERESZTYÉN TANÍTÁST PECSÉTELI A KERESZTYÉN ÉLET!

Nyírő József világhírű székely író a mezőségi Kide településen volt plébános, és miután beleszeretett egy szépséges leányba, el kellett hagynia szent hivatását. De családjával ott maradt a faluban gazdálkodni, és felesége majd három gyermeke azt látta, hogy ugyanolyan szeretettel osztja a kenyeret a malomban népének ahol zsákolt, mint az oltárnál, hol Krisztus Urunk megtöretett testét osztotta ezüsttálcáról. 1953-ban halt meg Madridban, és babonás félelemmel rettegi nevét a román hatalom, hisz mai napig nem engedik eltemetni Székelyzsomboron, hol bölcsője ringott. 2013-ban halála 60. évfordulóján akarata szerint szerették volna hazai földbe helyezni urnáját, a botrányba fulladt „temetés” után azt mondta egy helyi atyafi: „Nem baj, itt él bennünk könyvei által, majd megtaláljuk a módját ha eljön az ideje”
Tekintsük meg Kidében lévő szobrát a nyitóképen!

A gyümölcs: bizonyíték, a gyümölcs: hálaáldozat, a gyümölcs: szolgálat. A keresztyén ember jócselekedete is ezt a hármat műveli: bizonyság az eleve elrendeltetés felől, a legforróbb hálaadás Isten iránt az elvett javakért, végül a leghatalmasabb missziói igehirdetés.

Az 525 esztendeje meghalt Kinizsi Pál gyümölcstermő élete nem csak abban volt Istentisztelet és diakónia, hogy az akkori világ legerősebb embereként kezében tartott malomkövön szolgálta fel a friss hideg vizet szeretett Hunyadi Mátyás királynak, hanem abban, hogy életét adta hazájáért, pedig tíz vármegye ura volt.
Olyan hős volt, hogy kiváló hadvezéri képessége révén, a világon egyedülálló módon, egyetlen csatát sem vesztett el.
Hitvány emberek akkor is voltak, és mikor Nándorfehérvárt pénzért át akarta adni a töröknek egy kis csoport 1494-ben, Kinizsi Pál azonnal kivégeztette őket!
Valaki azt mondta erre: „ha minden korrupt embert kivégeznének ma, hányan maradnánk?”
Tekintsük meg a legendás hős daliás fotóját!

1849. július 31. napján vívta élet-halál harcát Segesvár alatt a Honvédsereg a Habsburg ellen. Székelykeresztúron előző nap megírja élete utolsó versét a világirodalom legnagyobb költőzsenije, érdeklődik egy tábori embertől, hogy Juliska tudja-e még szoptatni kisfiát? Hogy van Bem tábornok sebesült jobb karja?
Szegény hazája, szegény családja, szegény élete mérhetetlen mennyei gazdagságnak beszélhetetlen kincsét teremve nem a mélybe omlik ama napon, sem az azt követő szörnyű megtorlás haynaui éveiben, hanem a világtörténelem szent világszabadságának húzott ívet az égen, hogy legyen kitől és honnan meríteni a zsarnokság gyűlöletében
élve. Petőfi Sándor 170 esztendeje halott, de halott lehet-e a tűznek és víznek apostola? Akiben megszólalt a lélek, egy világ rendült bele! Teremtett, mint Isten a semmiből.
Olyan kincset hozott elő szívéből, mely képes lenne egy világot gazdaggá tenni, ha fordítható lenne a magyar nyelv kincses tárháza.
Tekintsük meg a 26 esztendőt élt csodát, Isten egyik legdrágább ajándékát a magyarságnak, – Petőfi Sándor a neve!

Köd borult Londonra 1953. november 25. napján minden értelemben az Évszázad mérkőzésén. A Wembley Stadion 105000 nézője és a rádiót hallgató sok millió angol és magyar ember nem akart hinni a szemének-fülének.
Édesanyám elmondta aki Pesten élt, hogy „Fiam, sírtunk az örömtől, újra magyarnak érezhettük magunkat az átok rákosi világban. Mindenhol szólt a rádió teljes hangerőn, eggyé olvadt a nemzet a 6:3 győzelem által. Puskás lévén, még jobban ölelgettek, pedig csak névrokona voltam Öcsinek. Legközelebb 56-ban éreztük, hogy lesz győzelem és szabadok leszünk”.
A Hazatérés Templom szószékén prédikáló Ft. Hegedüs Lóránt püspök úr egy lendülettel elmondta mindkét csapat összeállítását, természetesen visszafele is… Az utcán álltunk, mámorosak voltak az arcok. Ilyen csapat nem lesz már, de ilyen püspök sem!!!
Emlékezzünk kegyelettel a 40 esztendeje halálba kergetett Kocsis Sándorra, ki sokak szerint még Puskásnál is jobb volt. 1979. július 22. napján a világ vezető lapjai címoldalon megírták, hogy a világ egyik legeredetibb futballzsenije tragikusan elhunyt Barcelonában. Az ótvar kommunista „magyar” hazaárulók csak három nappal később hátsó oldalon, két sorban számoltak be róla, hogy már el is temették. Áldott Grosics Gyula bácsi mondta el majd egy interjúban: „Míg a pályán voltunk mindig imádkoztam értük, de mikor civilben voltunk, akkor is. Zakariás, Bozsik, Kocsis, Czibor, így mentek el sorban, én maradtam Buzánszkyval, pap nem lehettem, de mégis az voltam, nem a ruhám miatt…!!!”
Tekintsük meg a 49 éves korában halálba kergetett Kocsis Sándor futballzseni fotóját, az ARANYCSAPAT CSODÁJÁT!

Kocsis Sándor

A szó és tett, a szív és élet, a belső és külső, a fa és gyümölcs egysége lehetetlenné teszi a képmutatást és a szertartásos kegyességben való bizakodást.
A rítus és az üdv nem együtt járó dolog, pláne úgy, hogy a rítus biztosítaná az üdvöt. Az üdv egy életminőség következménye, amelyet az újjászületésben nyerünk az által, hogy Isten elfogad gyermekének, s mi hit által elfogadjuk az Ő bűnbocsátó kegyelmét. Ezt nem pótolja semmiféle rítus, semmiféle érdem, csodatétel: ez a kiválasztó kegyelem műve.

Zorán: Volt egy tánc – Hallgassuk meg a dalt!

Józsa településen sok kedves barátunk elhozza jószívű adományát, hogy vigyük az elcsatolt területen élő véreinknek. Sokszor elcsodálkozunk, hogy kiszállítás után még mindig annyi van mint előtte. Nem fogy el, mint a bibliai olaj. Kis raktárunk példázza, az erő a lélekben van. Zászlók, könyvek, ruhák nagy örömöt okoznak jó magyarjaink sokszor meggyötört életében.
Számunkra csodálatos világ Kárásztelek, hol a hit és élet szép harmóniája bárhol a világon példa lehetne.
Tekintsük meg a fotón!

A szilágysági Kárásztelek a Szent Kereszt oltalmában

Számunkra csodálatos világ Selymesilosva, honnan a magyar nyelv zsenije Arany János merítette a Toldi-trilógia halhatatlan hősének legendás hősét!
Tekintsük meg a fotón!

Számunkra csodálatos világ Szilágylompért, Ady Endre Nagyszüleinek temploma, hova olyan sokszor betért apja szigora elől a kis gyermek énekelni-imádkozni, egyedül lenni.
Bizonyos, a kazettás mennyezet páratlan művészi tudással készített biblikus képei ihlették. A nagy cethalhoz c. verset, melynek legteljesebb elemzését Ft. Hegedüs Lóránt püspök úr írta le.
Tekintsük meg a fotón!

Számunkra csodálatos világ Szilágylele fazsindelyes temploma, melynek presbiterei életükkel is védték a szomszéd Menyőben Tőkés László lelkészt 30 éve, 1989-ben.
Tekintsük meg a fotón!

Koncz Zsuzsa – Bódi László: Csodálatos világ – Hallgassuk meg a művet!

„Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj”

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2019. augusztus 10.

A képek forrásai:
szon.hu
hu.wikipedia.org
diaszporaalapitvany.ro

Vélemény, hozzászólás?