„A megpróbáltatás szüli az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet” „Szent Pál lev. Róma 5: 3-4)

Szegedi Tudományegyetem

Magyar Testvéreim!

Lamennais abbé az igazságot minden földi hatalmasságnál erősebbnek tartotta. A művészetben, különösen a zenében úgy hitt, hogy ezt a hitét legszívesebben szószékről hirdette, közvetlen az evangélium örömhíre mellett, vagy után.
Barátait nagy művészek közül választotta ki, ezek közül is Liszt Ferencet becsülte legtöbbre.
Ő maga is kitűnő muzsikus volt. Szerinte a művész jó pap, Isten, a Természet és a Művészet egy és ugyanaz, a művészet törvényei pedig szinte szóról szóra egyeznek természetéivel.
A jeles abbé egyénisége és művei nagy hatással voltak Liszt szellemi fejlődésére.
Szabad magyar lelke nagyon szerette a kiváló szellemű és sziklaszilárd jellemű abbét, aki meggyőződőséért még a Vatikán mindenhatóságával, személyesen a pápával is szembeszállt. Szeretet alig, bántás annál inkább kísérte, rövid ideig az állam be is börtönözte.
Liszt Lamennais abbétól hallotta először, amit később annyiszor hangoztatott: „Az öncélú művészetnek nincs létjogosultsága, a művészet célja a földön a haladás, szeretet, szépség, jóság és igazság szolgálata.”

A 30 évvel idősebb pap boldog volt, hogy a világ legnagyobb zongoraművésze hallgat reá, mélységes hitük kölcsönös szeretetben oldódott áldott beszélgetéssé a szegényes Bretagne viharvert szikláin a paplak szegénységében.
A La Manche csatorna angliai partjait korbácsolta az Atlanti-óceán vihara, de ő nem angliai sikereire gondolt, hanem Doborjánra, hiszen a plébánia körüli tépett hársak illata Magyarországra emlékeztette.

Egészen szép vagy Mária

Tata

Csiha Kálmán: Lót története

Ki visszanéz, sóbálvánnyá mered,
Azt megbénítja, s leköti a múlt;
Csak azt látja, hogy elsüllyedt vidéken
Neki virágos, kis kertje virult.

Csak azt látja, hogy füst száll fel a helyről,
Ahol nem régen még a háza állt…
Nem látja a Hegyen az életet,
Csak a völgyben a fájdalmas halált.

Ki visszanéz nem való a harcra,
Eddig bármilyen erővel szaladt.
Sóbálvánnyá lesz annak az arca,
Ki visszanéz – egy pillanat alatt.

Sóbálvánnyá lesz annak a szíve,
Nehéz kővé, mi mégis egyre fáj,
Sóbálvánnyá lesz annak a szíve,
Nehéz kővé, ki félúton megáll.

‡ Zsenijének egész valóságát áthatotta küldetéses voltának mennyei igazsága és igazolása.
Mert hát az Újszövetség szerint a „Krisztusban vannak az igazságnak és a bölcsességnek összes kincsei elrejtve, mivel Ő az út, az igazság és az élet.”
A keskeny út,melyet megtalált és halad céljai felé a zsúfolt hangversenytermek szédületes sikerei közben, a szőlőtőke életadó vesszein át áradó kiapadhatatlan forrás áldásaként.
Beethoven, Schubert, Weber, Paganini, Berlioz, Mendelssohn művei zongoráján sokszor mélyebbek az eredetinél. Lear király sorsa, vagy Lyon szövőgyárainak kizsigerelt munkásai nyomorúsága elemi drámaisággal mutatták az utat a jövőbe, ahol Bartókról még kevesen tudtak, de már várt reá.

Liszt Ferenc – Kocsis Zoltán: Csárdás Macabre – Nemcsak Liszt halálélménye, hanem egyben az örök élet jelképe is, a zene és sorsa örök életéé.

Kamalduli Remeteség

Gárdonyi Géza: Aludjál, aludjál

Aludjál, aludjál,
Angyallal álmodjál!
Elindult az angyal
Egy fényes csillaggal,
Egy fényes csillaggal,
Egy csengő csengővel,
Asztalra rakható
Szép arany erdővel.
Szép arany erdőben
Kis ezüst házikó,
Házikó közepén
A tündér Anikó.

Anikó szobája
Tele van virággal,
Virággal, madárral,
Cicával, babával.
A virág kinyílik,
A madár danolgat,
Cica a babával
Föl-alá táncolgat.
Ha szemed lehunyod
Sokáig-sokáig:
Meglátod Anikót,
Ő is hogy bokázik.
Tied lesz a kis ház
Az arany erdővel
A fényes csillaggal,
A csengő csengővel.

‡ Nem ismeri addig senki a magyart, amíg nem látta, hogy miképpen felel a lelke a muzsikaszóra.
Van különös magyar zene, amelyben a vidámság könnyes és fájdalom mosolyog.
Nem az a fontos benne, ami hallható e muzsikából, hanem amit atavisztikusan a muzsikára érez a magyar.
Hallgatag, zárkózott nép, érzéseiről nem szeret beszélni és kedélyének nincs meg sem a forró buzogása, sem a meleg mélysége.
De a zene aranykulcsa kinyitja a bezárt szívet.
Eltitkolt, századokig tartó, soha ki nem beszélt mély érzések támadnak fel benne.
Ha táncra perdül, minden mozdulata erő és méltóság, elegancia és intellektus, lovagiasság és tűz.
A sírva vigadó magyarnak párja a pacsirtaszóra figyelő magyar.
A pacsirta a magyar búzaföldek költészete, a föld a magyar lélek legnagyobb szerelme és legmélyebb szenvedélye.

Déki Lakatos Sándor: Dinicu – A pacsirta – Ungros genius, mert választott

Szinyei Merse Pál: Pacsirta – 1882 Magyar Nemzeti Galéria – Ungros genius, mert választott

Reményik Sándor: Művészet – Ungros genius, mert választott

Ütött az élet? durva, póri hadnak
Tűrted orcátlan, győztes röhejét?
Én rád hajlok és megsimogatlak.

Az országúton rádfröccsent a sár?
Le rólad égi lánggal égetem,
Az én oltárom megtisztulva vár.

Emésztő láz kavarja, gyötri véred?
Én minden vágyad dalba szűröm át
És bizony mondom: megnyugtatlak téged.

A lehetetlent űzöd sebborítva?
Jer, hadd a hajszát, süllyedj el belém,
Itt minden üdvösséged meg van írva!

Akit legjobban szeretsz, elhagyott?
Kifosztott, ájulásig gyönge vagy?
Jer, támaszkodj rám, én erős vagyok!

Nevetsz, ha buborék vagyok csak, álom?
Kövess és lássa bámuló szemed,
Hogy úr vagyok én millió halálon!

Én megérintem hűvös szürkeséged,
Én új Midás s e bűvös kéz alatt
Izzó arannyá lesz, amihez érek.

Ha van halott virágod, add ide,
Mártsd medencémbe száraz szirmait
S im, mindnek üde, bársonyos színe!

Ha gondod van még, szegény, beteg árva:
A léghajómból rendre kihajítjuk,
Úgy lebegsz majd az őrült magasságba.

Tudom, követ a köznap: porkolábod –
De én ragadlak ünnepi tetőkre
És fenn – egy percre – eloldom a láncod.

Mindszenty Bíboros szobra Reziben

(Mindszenty Bíboros szobrát egy kiszáradt fatörzsbe faragták meg, amelybe az isteni csodának köszönhetően újra élet költözött.)

‡ Molnár V. Józsi bácsi utánozhatatlan derűs bölcsességgel mesélte és mesélte az igazság igéit, melyet elmélyedve hallgattunk kultúrházakban, majd videón.
Trianon tragédiájának gyógyulatlan sebei, a régiségben élők természetközeli világa, a szakralitás valósága a hétköznapokban, a tiszteletadás megélt békessége, az alázatos szív krisztusi indulata maga volt a magyar világ.
Úgy építette több generáció a házát egymást segítve, hogy tájolásában a praktikum és a logika érvényesült, azon túl, hogy szép volt.
Nyáron a jó falak, tető és pince mindig kellemes hűvöst biztosított.
Télen fordítva. A jól megépített kemencék, csempe kályhák, tégla boltozatok biztosították a kellemes meleget minimális fa felhasználásával.
Az unokák az udvarban biztonságban éltek, mindig volt idő mindenre, nem nyúzták korán reggel óvodába, nem került este haza kiégve, megutálva napját és életét.
Manapság az okos-telefon vette át a szerepet, minden drága és élhetetlen, a francia-izraeli art-deco nagyzolás ezt hozta 100 millióért, ahonnan menekülne mindenki ha lenne hova, – tette hozzá Makovecz Imre építészmérnök egy saját dolgozatában.
Sokan elérkezettnek látták a Kánaánt, terasz és jakuzzi az élet, parti és tékozlás a sorsunk, ezt látjuk már több évtizede. Mitől változna meg? A technológia meg a kapcsolat majd segít.
Fél év alatt kiderült, hogy van rosszabb a négernél, a járványnál, a forróságnál: „Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévelyedtek a hittől” (Szent Pál lev. I. Tim. 6:10), ez pedig a háború. Senki nem fog segíteni.

Prof. Dr. Bogár László: Aranyháromszög, avagy a dollár haláltusája

Így állítottak emléket Kóbor Jánosnak
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Omega Testamentum: A föld árnyékos oldalán – Zseniális, a legnagyobb büszkeségünk egyike az Omega.

‡ Elgondolkoztam azon, mit válaszolnék 40 év szolgálat után, ha megkérdeznék tőlem: „melyik a Biblia legnehezebb parancsolata?”
„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete” (136. Zsoltár) – a zsoltárosnak ezt az imádságát megtartani, hálával megköszönni Istennek mindazt a beszélhetetlen jóságát, áldását és kegyelmét, mellyel minden mérték fölött megáldott bennünket.
Elmulasztom, elfelejtem, elfáradok, természetesnek veszem, magától értetődőnek tartom.
Nagyszüleinknek, szüleinknek, akár tanárainknak, barátainknak vagy régi jó lelkipásztorainknak sem köszöntük meg ahogy megérdemelték volna, amit tettek értünk.
Szent Pál apostol írja hűséges fiatal tanítványának, mintegy összefoglalva a Zsoltárt:

„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra”
‡ Ennél tökéletesebben, igazabban, szebben nem lehet elmondani amit gondolok a 40 esztendőről, a 38 esztendőről, a szolgálat szentségéről és tekintélyéről!
‡ Istentől kaptunk olyan beszélhetetlen sok jót és szépet, amit szerintem más hivatás soha nem adott volna meg!
‡ A theologia a teljesség tudománya, kimeríthetetlen mélységű, mert tárgya maga Isten!
‡ Megélt életünk az anyaméhben, a földön, majd a mennyben testi valóság,mely kísér, mindhárom dimenzióban ugyanazok vagyunk.
„S amit akkor elmulasztottam,
Megemelem kalapom mélyen.
Ott röpül szánom az éjben”

105. Zsoltár: Adjatok hálát az Istennek

Vásárhelyi Pál szobra Szeged főutcáján

Márai Sándor: Ajándék

És mégis, ma is, így is,
örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adja, két kézzel,
a reggelt és a délutánt,
az alkonyt és a csillagokat,
a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát,
egy emberi szempár visszfényét,
a magányt és a lármát!
Mennyit ad, milyen gazdag vagyok,
minden napszakban,
minden pillanatban!
Ajándék ez,
csodálatos ajándék.
A földig hajolok,
úgy köszönöm meg.

‡ Az új tanévre szóljon Lessing tanítása: „A kereszténység megvolt, még mielőtt az evangelisták és az apostolok írtak volna róla.” s ehhez csak azt tehetjük hozzá, hogy Justin a vértanú és Origenes azt állítja, hogy a „kereszténység a „valódi bölcselet”.
Mert hát az Újszövetség szerint a Krisztusban vannak az igazságnak és a bölcsességnek összes kincsei elrejtve, mivel ő az út, az igazság és az élet.”
Vallomásai nyomán Augustinus-ról is tudjuk azt, hogy előbb buzgó tagja volt a Platon által alapított, később azonban szkeptikussá vált akadémiai iskolának, s csak később lett a Krisztus evangéliumának egyik legkiválóbb és legmunkásabb apostola.
A platonikusok a „pogány bölcselők között a legkeresztényibb gondolkodók, úgy mint Seneca, Musonius, Rufus, Epiktetus.
Szívét és gondolkodását nem osztotta meg Platon és Krisztus között, mégis, – az Úr iránt való teljes odaadása mellett is, – abban a meggyőződésben élt, hogy éppen Platon bölcselete készítette elő a Krisztusban egész teljességükben megjelent és megvalósult erkölcsi életideálokat.
Az evangelisták és az egyházatyák tanítása ma is világos igazodási pont, és hálaadás van szívünkben, hogy a magyar ifjúság ma mintegy 20%-a valamelyik felekezet iskoláiban végzi tanulmányait.
Nem feledjük az 1990-es SZDSZ nevű alakulatot, akik akkor rettegtek attól, hogy a magyar ifjúság 4%-a valamelyik felekezet iskoláiban kezdte tanulmányait.

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Vándorúton a magyar királyi sátor
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Már közel félmilliónyi menekült van Kárpátalján
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Bolgár és török földön
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Mindenki elégedett a Kolozsvári Magyar Napokkal
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Sáj sziget: egy falatnyi csángó múlt
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Márton Áron konferencia
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Felujitják a csucsai Boncza – kastélyt
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Ady Endre – Latinovits Zoltán: A Muszáj Herkules

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2022. szeptember 3.

A képek forrásai:
index.hu
hu.wikipedia.org
idezzetek.hu
bama.hu
erdelyinaplo.ro
kronikaonline.ro
3szek.ro
liget.ro
publicdomainpictures.net

Vélemény, hozzászólás?