„Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában” (Mennyei Jelenések könyve 3:12)

John Constable: A salisburyi Szűz Mária Székesegyház festménye 1823
The Metropolitan Museum of Art New York
Egyesült Királyság legmagasabb templomtornya, 123 m épült 1220-1260 között,

Magyar Testvéreim!

Ha az ember azt cselekszi amit Isten tesz, akkor a legnagyobb.
Platon Kr. e. 427-347) bölcselete, Arisztotelész (Kr. e. 384-322) filozófiája, a hellenizmus sztoikus filozófusainak (Kr. e. 341-270) hatalmas munkái, Salamon király Példabeszédei, a Prédikátor könyvének örök bölcsességei mint az ókor kimeríthetetlen aranybányáinak kincses tárházai raktározódtak, hullámoztak és ragyogtak Szent Pál apostol fejében és szívében,mikor így kiált fel:

„MERT ÚGY HATÁROZTAM, HOGY NEM TUDOK KÖZÖTTETEK MÁSRÓL, CSAK JÉZUS KRISZTUSRÓL, RÓLA IS MINT A MEGFESZÍTETTRŐL”

Feszty Árpád: Sirató asszonyok Krisztus sírjánál 1889

Szent Ágoston (Kr. u. 354-430), tanítása Istenről, emberről, világról már e meglévő alapokra épül tovább, hogy majd Aquinói Szent Tamás (Kr. u. 1224-1274) a létezés értelmét a világban c. munkájával megkoronázza.

Sík Sándor – Ismerős Arcok: Andocsi Máriához Csíksomlyó 2013

‡ Templomot azért épít, mert Isten maga a templomépítő: a szentek egyességében, a kiválasztottak lelki épületében, az orgonaszó hangjában és a gyertyák ragyogásában megalkotja azt a lelki dómot, amely Krisztus szegeletkövén, a próféták és apostolok fundámentumán, a Lélek által élő kövekből emelkedik az örökkévalóságba.
Ezt a templomot Krisztus egyszeri és tökéletes áldozata tölti meg szentséggel, igazsággal és dicsőséggel.

A halálból győzedelmesen feltámadott Krisztus lábai elé borul a hírnök és tanú, kik a temetőkertben Arimáthiai József üres sírjánál meghallják az evangéliumok Evangéliumát:

„AKI GYŐZ, AZT OSZLOPPÁ TESZEM AZ ÉN ISTENEM TEMPLOMÁBAN, ÉS ONNAN NEM KERÜL KI TÖBBÉ, FELÍROM REÁ AZ ÉN ISTENEM NEVÉT, ÉS AZ ÉN ISTENEM VÁROSÁNAK, AZ ÚJ JERUZSÁLEMNEK A NEVÉT, AMELY AZ ÉGBŐL SZÁLL ALÁ AZ ÉN ISTENEMTŐL, ÉS AZ ÉN ÚJ NEVEMET”

Ábrányi Emil: Credo

Bár napról napra látom
Hogy mennyi szenvedés
Öl, rombol a világon
S a boldog mily kevés;
Bár győz a jóval szemben
Az aljas, a hamis,
S e véres küzdelemben
Tántorgok magam is:

Míg lesz e durva földön
Egy szép emberi tett:
A gyászt még fel nem öltöm
S ünneplem a hitet.
Amíg lesz könnyem, vérem,
Míg lelkemet tudom:
Mindig a jót remélem
S a rosszat siratom!

‡ Isten Templomában három szimbólum. Jelkép, megharcolt igazság valóságos tartalmának mennyei képviselői hordozzák homlokukon az örök holnapot.

Először minden magyar hősi halottnak nevét írjátok fel egy téglára, sebeit egy kőre, és parancsoljátok meg, hogy a tégla és kő templommá váljék.

Másodszor írjátok fel a karzat mellvédjére: „Az nem lehet, hogy annyi szív, hiába onta vért”

Harmadszor minden olyan halál, ami Krisztus áldozatának hűségében hanyatlott el, a jövő egyházának magvetése

Piros szív, fehér hó, zöld levél – Szilágysomlyó, öt Báthory fejedelem ősi fészke.
Életek éneke Szilágysomlyón

‡ A személyes Krisztus hit a közösség életének is sója, világossága és hegyen épült városa képes lenni.
Megeleveníti a természetet, a történelmet, az intellektust, az egyházat, a holnapot.

‡ 1568-ban Tordán Országgyűlés mondta ki a világon elsőként a vallásszabadság lelkiismereti törvényét, mely bekerült a Hungarikumok gyűjteményébe.
A példának tekintett nyugaton mindezt 1998-ban érték el Észak-Írországban! 25 évvel ezelőtt még 3800 ember vallásháborúban halt meg az ír szigeten!

‡ Valaki azt mondta: „ha megszólal a pusztában a tilinkó, a furulya, a tárogató, a citera, a kecskeduda, akkor a magyar szürke marha abbahagyja a legelést, és hallgatja”

‡ Göcsej Tündérkertjének tudós erdésze azt mondta: „Csak körte fajtából 1300 félét nemesített, alma fajtából 1100 félét nemesített.
Több van itt, Több nemes gyümölcs van itt, mint egész Franciaországban.
A gyümölcs aszalás tudománya egészen a tatár-török időkig nyúlik vissza.
A menekülő lakosság Zala erdői mélyén kiváló kemencéket épített, melyben a nyáron begyűjtött gyümölcsöt aszalva akár 15 évre is raktározni tudta.
Az élés, a túlélés egyetlen módja volt abban a világban akkor, hiszen más élelem nem volt.
Erre nincs példa sehol a világon.
Magyar népünk hitét és lelki erejét mutatja, hogy még ilyen körülmények között is tudott énekelni és dalolni.
Népdal kincsünk 250.000 körül lehet,míg a németeké 6.000 körül.”

Ismét példát mutattak fegyelmezettségből a csíkszeredaiak a legnagyobb húsvétvasárnapi ételszentelésen
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Varázslatos képeken az Erdélyben készülő írott tojások

Húsvéti hagyományos locsolás 2022

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Megérti-e a „modern” ember a húsvét üzenetét, avagy „ha Isten nem létezne, ki kellene találni?”
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek húsvéti üzenete
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

„Egyvalami örök: Erdély román föld!” – Kifütyűlték a magyar államfőt a román tüntetők Nagykárolyban
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Interjú a Debreceni Állatkertben
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Végbizonyítvány

Nyírmeggyes-Nagypéntek: Nt. Pótor László lp.: Imádságos szeretettel
(Az írást a képre kattintva, pdf formátumban, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen – Józsa,2023.április.15.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
pinterest.com
szekelyhon.ro
origo.hu
romkat.ro
kronikaonline.ro
dehir.hu
refkertvaros.hu