„Az ember azt sem tudja, hogy szeretet vagy gyűlölet vár-e reá: minden előtte van” (Prédikátor Könyve 9:1)

Árpád-házi Szent Erzsébet szobra a pozsonyi Várban

Magyar Testvéreim!

Ha az emberi szeretet nem emel túl valakit önmagán, akkor nem is szeretet.
Ha a szeretet óvatos, bölcs, számító és nem mutat túl önmagán, akkor egyáltalán nem szeretet.
Lehet vonzódás, szimpátia, meleg érzés, de nincs meg benne a szeretet igazi természete.
Ószövetségi napi igénk prófétai erővel szólal meg, mely a „minden hiába” pesszimista életérzéstől a felelősségteljes gondolkodáson át kaput nyit az Újszövetség hit, remény, szeretet világára.

Áprily Lajos: Két virág

Áprily Lajos: Két virág
Túl a pallón szőke part volt,
szőke parton barka-ág.
Barka-szagra cserje-ölben
felfigyelt a hóvirág.
Szóltam hozzá: part virága,
lepke álma, szűz talány,
hazaviszlek hervadozni
kedvesemnek asztalán.
Sok-sok év mult. Vízhez értem.
Barna parton sás susog.
Parti ködben hajladoznak
alvilági nádasok.
Fuvalomra írisz ingott
nád között a part során —
barna szirmú sors-virága
asphodelos, ily korán?
Kedvesem kért: “Hozz virágot.”
Hullám cseng a part falán:
Asphodelos hogy fog állni
kedvesednek asztalán?
Parti ködben lelkek álltak,
árva lelkek, annyian —
Visszanéztem: messze ággal,
barka-ággal, hóvirággal
most indult a kisfiam.

Árpád-házi Szent Erzsébet római katholikus templom Sárospatak

II. Endre Szent Erzsébet édes leánya hazaérkezel

Daniel Gran: Árpád-házi Szent Erzsébet alamizsnát oszt – készült 1736-1737, Bécs – Szépművészeti Múzeum

Árpád-házi Szent Erzsébet – Népi ének

Sík Sándor: Az Isten küld

Az Isten küld, testvéreim tinéktek,
hogy sugarai eleven tüzét,
amik arcáról a szívembe égtek,
sugározzam csendesen szerteszét
a testvéreknek, kik az éjben járnak.
Az Isten küldött, szentjánosbogárnak.

Tabulatúra régizene-együttes: Ének Árpád-házi Szent Erzsébetről

Árpád-házi Szent Erzsébet élete képekben – Ének és orgona: Gyarmati Tóth Tamás karnagy

Gyóni Géza: Magamhoz

Hányszor, de hányszor elkerülted
Az egyszerű, szerény virágot,
Ha az útszélen – észrevétlen –
Szeretni, – nem pompázni vágyott.

S kergetted vak, rajongó vággyal
A büszke, érhetetlen rózsát –
Míg balga vágyad, szines álmod
Hideg közönnyel szerte szórták…

Csak akkor szólt szivedben ujra
Valami kinzó lelki vád:
Mikor a megvetett virág –
Más keblén boldogan virulva
Szánó mosollyal néze rád…

Magyarország szép nemes csillaga

E Turul-madárszárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Dr. Medgyessy István Mérnök-Tanár írása


(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

A hit olyan, mint az immunrendszer
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

SZÁMVETÉS – egy tanulságos összeállítás Horthy 17 évéről
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Dr. Köteles Ágoston Mérnök Úr – Szepsi, Felvidék: Borsi, Rákóczi kastély,
Áldott Fejedelmünk születési helye. Felújíttatta a Magyar Kormány 8 M euró költségen

A felújított református templom mellé új arculatú főteret is kapott Dés, ám a lakosok egy része elégedetlen
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Míg tart a ma – Kiállítás nyílt Hegedűs Lóránt püspök életéről
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen – Józsa,2023.november 18.

A képek forrásai:
magyarkurir.hu
reformatus.hu
szepmuveszeti.hu
hu.wikipedia.org
kronikaonline.ro
reformatus.hu
publicdomainpictures.net
hazankert.hu