„Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve” /Szent Pál apostol levele Kolosséba 2:3/

Clevelandi magyar templomok
United Hungarien Societies

Magyar Testvéreim!

Kolossé városa szerényen húzódott meg Hieropolis és Laodicea árnyékában, az isteni kiválasztás és kinyilatkoztatás következtében mégis ebbe a rendezett kis gyülekezetbe írta meg Szent Pál apostol egészen kivételes karakterű művét.
Az újszövetségi Szentírás negyedét kitevő páli irodalom olvasása, hirdetése és megélése önmagában is hatalmas intellektuális képességet feltételez. Gondoljunk csak az első három műre: római és két korinthusi levél.
A kolosséi levél az, amelyben Szent Pál apostol az idői és történeti gondolkodáshoz leginkább alkalmazkodott, a Krisztus hit abszolút voltát, természetét és örök érvényét leghatározottabban kifejtette, s mindezt sok gyakorlati és pásztori tanáccsal gyümölcsözővé tette.
Az apostol páratlan gazdag szókészlettel művelte a görög nyelvet, és meggyőződésem, hogy a fordítások közül a magyar nyelv adja vissza legteljesebben az eredeti gondolatok gazdagságát.
Ahogy egy lengyel írónő-műfordító mondotta:
„A magyarok nem is tudják, micsoda kinccsel bírnak. A magyarok máshogy érzékelik a valóságot, ezáltal másképpen is írják le azt, és ez a másoktól való külömbözőség a magyar irodalomban kristályosodik ki.”
A teljes szövegkörnyezetben így hangzik az Ige:
„SZERETNÉM HA TUDNÁTOK, MENNYIT KÜZDÖK ÉRTETEK ÉS A LAODICEAIAKÉRT, ÉS MINDAZOKÉRT, AKIK ENGEM NEM ISMERNEK SZEMÉLYESEN, HOGY SZÍVÜK MEGBÁTORODJÉK, ÖSSZEFORRVA SZERETETBEN, ÉS ELJUSSANAK A TELJES BIZONYOSSÁGHOZ VEZETŐ ISMERET EGÉSZ GAZDAGSÁGÁRA: AZ ISTEN TITKÁNAK, KRISZTUSNAK ISMERETÉRE. BENNE VAN A BÖLCSESSÉG ÉS ISMERET MINDEN KINCSE ELREJTVE.”
(Kolossé 2:1-3)

E három igevers hordozta mindazt az erőt, bátorságot és szeretetet, mely képes volt a messze idegenben, az USA Ohio államának egy városában NYOLC MAGYAR FELEKEZETŰ TEMPLOMOT FELÉPÍTENI!!!
Tekintsük meg a nyitóképen a Szent Imre római katholikus magyar templomot, és valamennyi templom rövid bemutatását a leírás által!

Clevelandi magyar templomok

Szent Erzsébet Római Katolikus Templom
Ft. Mezei András
9016 Buckeye Road, Cleveland
Magyar-angol kombinált nyelvű szentmise Vasárnap 09:30 AM
216-231-0325, mezei1127@gmail.com

Szent Imre Római Katolikus Templom
Ft. Mezei András
1860 West 22nd Street, Cleveland
Angol szentmise: Szombat 05:00 PM
Magyar szentmise: Vasárnap 11:00 AM
216-861-1937, mezei1127@gmail.com

Első Magyar Református Egyház
Ft. Dr. Krasznai Csaba
14530 Alexander Rd, Walton Hills
Magyar nyelvű istentisztelet: Vasárnap de. 09:30
Angol nyelvű istentisztelet: Vasárnap de. 11:00
440-786-7272, fhrcwh@gmail.com

Nyugat-oldali Magyar Református Templom
Nt. Dr. László Imre
15300 Puritas Avenue, Cleveland
Magyar nyelvű istentisztelet: Vasárnap 09:30 AM
Angol nyelvű istentisztelet: Vasárnap 11:00 AM
216-476-3736, wshreformedchurch@gmail.com

Nyugat-oldali Magyar Evangélikus Templom
Nt. Tamásy Éva
20300 Hilliard Blvd, Rocky Riverv
Magyar nyelvű istentisztelet: Vasárnap 11:30 AM
216-961-6895, tamasy.eva@gmail.com

Magyar Bethánia Baptista Gyülekezet
Nt. Kulcsár Sándor
Magyar nyelvű istentisztelet: Vasárnap 11:00 AM, 05:00 PM
4124 Stickney Road, Cleveland
216-398-88-73, alexveres60@gmail.com

Hetednapi Adventista Gyülekezet
Nt. Dr. Marton Máriusz
Magyar-angol nyelvű istentisztelet: Szombat 11:10 AM
2335 Columbia Road, Westlake
440-835-2277, westlake.sdachurch@yahoo.com

Lorain-i Magyar Református Templom
1691 East 31st St. Lorain OH 44055 Service times (tbd)

Wass Albert – Kárpátia zenekar: Kivándorlók dala – Hallgassuk meg a művet!

Tamási Áron az örök bujdosó Ábele, mikor 1923-ban a székelyföldi Farkaslakáról elindul népe keserve után Amerikába, így búcsúzik a temetőben:
„Szegény anyám olyan asszony volt, kinél kedvezőbb még virágban sem termik. Amikor azonban leszállott a földbe, azóta a szeretet sem gátolta meg semmiben. Lám a sírnál is, amikor elmondtam neki, hogy az öröklött hajójeggyel Amerikába szeretnék menni, úgy állott mellém, mint az őrzőangyal. El is gondoltam, ahogy a temetőből hazafele jöttemben a faleveleket hulladozni láttam, hogy halott édesanyát szeretni, és hulló falevelet látni milyen közeli rokon.”

Tekintsük meg a világhírű székely író fotóját, megköszönve Istennek, hogy édes anyanyelvünket páratlan zsenialitással gazdagította!

Ferdinándy György a nagyreményű egyetemista ifjú 1956 decemberében puszta életét mentve Franciaországba menekül, majd kemény munkával és tanulással telt évtized után Puerto-Ricoban telepszik le. Műveivel olyan hatást fejt ki a kis szigetországban, hogy elhalmozzák díjakkal, szeretettel.
Azt tartották róla, – „hogy jött távolról valahonnan egy magyar, aki visszaadta büszkeségünket, bátorságunkat és szabadságvágyunkat. Amerika befolyásol és elnyom minket. Rabszolgák voltunk, ültetvényeken robotoltunk, féltünk. Ez a kimondhatatlan nevű magyar minden emberi méltóságunkat és önbecsülésünket visszaadott.”

Tekintsük meg az író arcképét, ki nagy dicsőséget szerzett a hazának!

Kicsoda Krisztus? – Az apostol válasza: Kozmikus, a mindenség ura. Üdvtani jelentőségű: Krisztus és az Egyház.
Krisztusban van minden bölcsességnek és ismeretnek a kincse elrejtve. Aki Őt ismeri igazsággal és élettel teljesedik meg. Arra inti őket, hogy ne hajoljanak el a világ erőinek tiszteletére. Maradjanak meg tiszta hitükben,becsületes és egyszerű életükben.
Ezt az örökséget vitték az Óhazából az Újhazába több hullámban kivándorolt emigráns magyar testvéreink. Ebből épült fel 8!!! magyar templom Clevelandben, melyhez hasonló nem volt a világban. Így lettek ők „a második Debrecen”.
Az utolsó mécs lángját vitték.
Áldást nyert általuk a föld minden nemzetsége.
Szemeiket a hegyekre vetették.
Dolgoztak verejtékkel, éjt egybetéve nappal.
Jégtáblán úszó virágoskertet emeltek.
És megmaradt életművük.

Wass Albert: A bujdosó imája – Hallgassuk meg a művet a teremtő hitről!

1974. május 27. napján a halálig hajszolt Mindszenty József hercegprímás a clevelandi Szent Imre templom előtt az emigráns magyarok tömegének ezt mondotta:
„Hát kérdezzük meg, hogy ki Szent Imre népe? Hogyan állunk, hányadán vagyunk itt, távol az ős magyar földtől? Áttekintettem történeteteket itt ezen a helyen, és abból látom, hogy ma még szép számmal vannak itt magyarok a XlX. század idetelepülőinek a leszármazottaiként. És folyik a lelkipásztorkodás, viszi a ti lelkipásztorotok az itteni hitéletet.”

Így töltjük be a Törvényt és Krisztust, ahogy hitvalló eleink példája mutatja Amerikában, Wass Albert, Tamási Áron, Ferdinándy György ékes életműve alapján.
Eleget téve Kedves Testvéreink és Barátaink meghívásának Szilágylelébe, a Szent Keresztség sákramentumának engedelmes szeretetében, kicsinyeink sorsának terhei hordozásában.
Tekintsük meg szilágylelei missziónk két fotóját, és köszönjük Jótevőink nagylelkű adományait, mellyel beszélhetetlen örömöt okoztak kisebbségben élő testvéreinknek.

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2019. november 9.

A képek forrásai:
wikiward.hu
hu.wikipediao.org

Vélemény, hozzászólás?