„Betöltöm őt isteni Lélekkel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel mindenféle munkálatra” /II. Mózes 31:3/

Kultúrpalota – Marosvásárhely

Magyar Testvéreim!

Illyés Gyula a népi írók egyik kimagasló személyisége írta meg egyik novellájában, hogy a magyar ember univerzális. – „Ezt hogy érti?” – kérdezte meg tőle 1980-ban a hozzá látogató francia küldöttség egyik tagja Rácegeresen. Derűs mosollyal és szép akcentus-mentes francia kiejtéssel elkezdte:
„Reggel, mielőtt elindul a földjére megjavítja a biciklit, mert az mindig rossz. Aztán növényt termel, gyümölcsöt olt, a termés javából befőttet készít, a gyengébb anyagból 52 fokos pálinkát főz. Este megeteti a szép hízókat, rendezi a majorságot. Hétvégén kalákában felépítik egymásnak a házat, igazából nem is kell mestert fogadni, mert minden munkára kap szakmabelit. Majd visszasegítik egymásnak. Gyermeket nevel, akit jó iskolába küld, hogy majd neki már jobb élete legyen.
Tudják, ha nincs Trianon, még beljebb lennénk, hiszen mi mindig a magunk erejére támaszkodhattunk csak, nekünk nem voltak soha gyarmataink… Működött a régi paraszti világ és kultúra, míg a kapitalizmusnak a szocializmus nevű tagozata szét nem vert mindent.
Ez a kaláka világ Erdélyben még teljesebb, Kolozsvár mellett Szék községben minden fiatal párnak a falu felépíti és berendezi a két szintes nagyszerű házat. Mindenki mindenkinek vissza segíti, nincs vesztes és veszekedés, nem kell kölcsönt felvenni, senkinek nincs hitele”

Várta a nagy író a reakciókat, válaszokat, kérdéseket. De meg sem szólaltak a fényes Párizsból érkezett vendégek. Illyés később többször anekdótázott baráti körben:
„Ezek vagy nem értettek meg semmit belőlünk, vagy nem is akarták megérteni. Előbbire gondolok”

Szék község – Tekintsük meg a kis videót a Mezőség szívéről!

Van egy érdekes igehely a Bibliában: A mesterek kijelölése
„Azután így beszélt Mózeshez az Úr: Lásd, név szerint elhívtam Becalélt, Húr fiának, Úrinak a fiát a Juda törzséből. Betöltöttem őt isteni Lélekkel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel mindenféle munkálatra, hogy terveket készítsen az arany, az ezüst és a réz feldolgozására, foglalatba való kövek vésésére, fafaragásra és mindenféle munka elvégzésére”
(II. Mózes 31:3-5)

Marosvásárhely Főterén a világ legszebb és leggazdagabb Kultúrpalotáját építette fel 2 év!!! alatt (1911-1913) Bernády György, Komor Marcell, Jakab Dezső, Lechner Ödön álma nyomán népünk tudása és szorgalma. A látványt semmi nem pótolhatja, olvassuk el a Wikipédia rövid, szép és tárgyilagos leírását a remekműről.

A képre kattintva olvashatnak a marosvásárhelyi Kultúrpalotáról

Sík Sándor: Fehér nap – Olvassuk el a pap költő remekművét!

Áldozás-Elsőáldozás

Üdvözölt Légy kedves ünnep
Tiszta szívek ünnepe!
Ragyogjon be fehér fényed
Szívünk – lelkünk mélyébe.

Napsugárban angyalszárnyak
Lenge libbenése kél,
És a szárnyuk és az arcuk
És az Úrnak fénye rajtuk
Hófehér.

Napsugáros köntösében
Még a föld is úgy örül!
Tiszta napfény tündöklése
Játszik az oltár körül.
És megáll az áldozókon
Az oltár lépcsőinél
Égi fénnyel tűz reájuk
Hófehér.

Boldogító örömével
El fog édes érzelem,
Égő sóhaj halk fohásza
Lebben át a lelkemen.
Édes Jézus szállj szívünkbe
S óvj halálig hű vezér,
Hogy a lelkük bármi harcon
Mindörökké megmaradjon
Hófehér.

Igénken keresztül a remekművek sokasága mutatja, hogy a sok szakmai ügyesség, rátermettség és tálentum amivel egyes emberek rendelkeznek, Isten ajándéka.
Becalélnek, Komor Marcellnek, Jakab Dezsőnek, Róth Miksának, Lechner Ödönnek a kegyelmi ajándékok sokfélesége, de a Lélek teljessége rajzolta fel a nemzet szellemi horizontjára azt a múlhatatlan csodát és szépséges tökéletességet, melyről tréfásan jegyezte meg egy angyal: Szent Atyánk Vásárhelyt tette otthonunkká itt az égben.
Minden művészeti és mesterségbeli talentum Isten ajándéka. Az esztétikai képesség is megromlott a bűn miatt, de még így is fenséges.

Szent Pál apostol azt mondja, hogy ezeknek a lelki ajándékoknak a célja az, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. (Efézus 4:12)
Más szóval Isten mindenkinek adott feladatot és természetfölötti ajándékokat, valamint képességeket azok elvégzéséhez.
Isten arra is szánta az ajándékokat, hogy segítse Krisztus testének, az Anyaszentegyháznak egyesítését.

Három szép életes példa igazolja a hit életigazságának szentséges valóságát. Nem elvont moralizálást, nem képmutató farizeusi mindenhatóságot, nem bort iszik és vizet prédikál álságos mammonimádatot olvasunk és látunk, hanem köz-haszonra adatott lelki ajándékokat.

Írás: Új búzából új kenyér, alján káposzta levél. Megsült szépen, ropogósra…

Az írást a képre kattintva olvashatják!

Írás: A mennyország előcsarnokában: megújult az Ákosok egykori monostora

Videó: A Délvidék Csíksomlyóját mutatta meg a Hazajáró

Demjén Ferenc – Révész Sándor – Presser Gábor: Vigyázz a madárra – Hallgassuk meg a dalt!

prof. J. H. Hertz a Brit Birodalom főrabbija így magyarázza számunkra az igehelyet: „A művész elhívatott, azaz veleszületett tehetséggel ruháztatott fel feladatához, Isten kijelölte művészi hivatására. Becalél kijelöléséhez még a közösség jóváhagyása is szükséges volt, mert nem lehet a közösség fölé vezetőt rendelni annak beleegyezése nélkül.
Isten szelleme minden emberi tehetség forrása. Szervezőtehetségnek, vagy Becalél művészi tehetségének. Művészi tehetségét bölcsességgel, értelemmel és tudással teljesíti ki.
Fontos a szakképzettség, az ihlet és a találékonyság.
Minden igaz művészetnek egy alapvető gondolat az indítéka és a művészek így az emberiség nagy gondolkodói közé tartoznak.
Egy nagy festő ezt mondta: „Az én szándékom nem annyira az volt, hogy olyan képeket fessek amelyek kellemesen hatnak a szemre, hanem hogy nagy gondolatokat fejezzek ki, amelyek megragadják a képzeletet és a szívet, lángra lobbantják az emberek jobb és nemesebb érzéseit. Sőt úgy képzelem, hogy a jövőben a művészet úgy fog beszélni, mint a magas színvonalú költészet.”

A Marosvásárhelyi Kultúrpalota és annak alkotói és alkotásaik a nemzeti és egyetemes lángész tökéletes esszenciája.
Gondolunk e arra, hogy már építésekor reá vetült Trianon árnyékának messze nyúló átka? A két Bolyai porai fölött taposnak a görgényi románok, hogy megöljék Sütő Andrást 1990 márciusában.

A Hazáért harcoltak emlékmű sok száz névvel a két háború után ott olvasható minden magyar település központjában – Tekintsük meg!

Látjuk a tíz erdélyi vértanú tablóját az egyház kebelében – Tekintsük meg!

Törvényszék: Mégsem szabadulhat a terrorizmusért elítélt Beke István és Szőcs Zoltán – Tekintsük meg!

„Bölcsességet adok minden hozzáértő ember szívébe, hogy el tudják készíteni mindazt amit megparancsoltam neked” (II. Mózes 31: 6)

prof. Dr. Bogár László: Uniós csúcs – Hallgassuk meg professzor úr mindig időszerű tanítását!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2020, szeptember 26.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
kronikaonline.ro

romkat.ro

Vélemény, hozzászólás?