„De az Úr így szólt: Mit tettél? Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről” /I. Mózes 4:10/

Magyar Testvéreim!

Amikor az ember az orosz irodalom klasszikusait olvassa, különös, mély érzések kerítik hatalmába. Puskin, Gogol, Dosztojevszkij, Tolsztoj, Szolzsenyicin műveit valami régi, kibeszélhetetlen, szomorú bánat lengi be. A táj, a történelem, a közös orosz sors hordozása ez.

Mintegy varázst oldva, a gonosz szellemeket távol tartva, a XIX. század békességét hordozva és attól búcsúzva, Csajkovszkij megajándékozott bennünket egy letűnt világgal:

Pjotr Iljics Csajkovszkij : Melankolikus Szerenád Op. 26 – Hallgassuk meg a művet!

Aztán történt valami, az élet ellehetetlenülésének nagy drámája szakadt a világnak arra a különös felére, amit szláv népeknek, keletnek, vagy sztyeppék világának hívunk.
Nem ők akarták, nem ők keresték, érkezett hozzájuk. „Minden egész eltörött” (Ady Endre). A Romanov család halott, Szentpétervár káprázatos fényét, a világ leggazdagabb művészeti gyűjteményét az üszök és hamu fenyegeti. A bolsevik terror nem ismerte a kegyelem és irgalom fogalmát, hiszen bűnben fogant, kommunizmus a neve.
„Fáj a szívünk a lelkünkben, össze vagyunk törve
Küldd el nékünk a békesség angyalát a földre”

1918-1919-1920 évek megpecsételték a mi sorsunkat is, mely máig égeti szegény magyar népünk életét.

Kárpátia zenekar művét hallgassuk meg: Bús magyarok imádsága

„EGYSZER AZT MONDTA KAIN A TESTVÉRÉNEK ÁBELNAK: MENJÜNK KI A MEZŐRE! AMIKOR A MEZŐN VOLTAK, RÁTÁMADT KAIN A TESTVÉRÉRE, ÁBELRA, ÉS MEGGYILKOLTA.
AKKOR AZ ÚR EZT MONDTA KAINNAK: HOL VAN ÁBEL, A TESTVÉRED? KAIN EZT FELELTE: NEM TUDOM! TALÁN ŐRZŐJE VAGYOK ÉN A TESTVÉREMNEK?
DE AZ ÚR ÍGY SZÓLT: MIT TETTÉL? TESTVÉRED KIONTOTT VÉRE KIÁLT HOZZÁM A FÖLDRŐL.”

(I. Mózes 4:8-10)

Káin neve is üzenet értékű: szerezni, elvenni mástól.
Ábel neve is üzenet értékű: lehelet, tragikus rövid életére utal

Hertz professzor a Brit Birodalom Főrabbija Mózes Öt Könyve, vagyis a Szent Tóra magyarázatában az alábbi kommentárt adja elénk e nagyon fontos igehelyhez:

„Hol van Ábel, a testvéred? A kérdés nem igazi tudakozódást jelent, hanem alkalmat akar adni a bűn bevallására.
Káin válasza szemtelen és hamis: csak a gyilkos tagadja meg teljesen a testvériség kötelezettségét.
Mit tettél? Ide nem annyira kérdőjel, mint inkább felkiáltójel jel kell. Azt jelenti: Milyen rettenetes dolgot cselekedtél. 8-11 versekben testvér szó hatszor is előfordul.
Káin azáltal, hogy megölte Ábelt, megölte az ő születendő utódait is. Aki elpusztít egyetlen egy emberi életet, az olyan, mintha egy egész világot pusztítana el.
Ó föld, ne fedd be véremet, és kiáltásomnak ne legyen pihenő helye. A föld is átkozott lett.
Ha míveled a bűnt, akárhol élsz is, követni fog az átok és a terméketlen talaj. Létednek hátralevő ideje állandó bolyongás lesz.
Bűnöm: a héber szó a bűnt is és a bűn következményét is jelenti, azaz a büntetést. A Tárgum így fordítja: »Nagyon nagy az én bűnöm, semhogy megbocsáttassék,«
Tehát a héber, hogy elviselhetném, helyett az is állhat, hogy megbocsáttassék. A Midrás kérdésnek fogja fel: »Nagyon nagy az én vétkem, hogy megbocsáttassék?«”
– fejezi be tudományos magyarázatát Hertz professzor.

2000 óta február 25. Emléknap, „emlékeznek” Magyarországon a Kommunizmus Áldozataira.
Ahol áldozatok vannak, ott tettesek is vannak. A rendszer áldozatainak számát nehéz becsülni. A halottaké világszerte mintegy 100 millió ember. De voltak lélekben, egzisztenciában és méltóságban is megnyomorított emberek. És az utódok ? – akik meg sem születhettek? Hertz professzor tanítása szerint.
Fontos emlékeznünk, de látnunk kell, mennyire álságos az „emlékezés”, hiszen több tettes, hóhér, ügyész, vérbíró máig élvezi a luxusnyugdíjat, túl a 90. évén. Fel vannak háborodva, ha kérdezni merik őket. Biszku, Mátsik és a többi gyilkos felelősségre vonása csak a jobbiknak volt fontos 2010 után, pedig már akkor is 20 év késésben voltunk.
Lénárd Ödön 19 évet ártatlanul börtönben töltött piarista tanár verse:

„Erre dühöngve rohangált fel, s alá:
még a börtönöd is én teszem pokollá!
Mert mennyben, földön mindent én csinálok,
éntőlem függ életed, halálod!
Tudod, hányat vittem már le a pincébe?
Golyót tarkójába, s vinnyoghat a férge”

Elrejtve Isten elől lenni annyit jelent, mint elveszteni Isten védelmét. Ady Endre zseniálisan fogalmazta meg:

„Hallom, ahogy lelkemben lépked,
S az ő bús, »Ádám hol vagy«-ára
Felelnek hangos szívverések”

Gérecz Attila: Beszélő – Olvassuk el a 26 évet élt zseniális költő és sportoló egyik börtönversét!

A rácsok előtt öregen s tele könnyel,
megállt köszönőben anyám a szegény;
botjára hajolt s zokogott. De a lelkem
csókjául emelte az ujja hegyén!

Szeretet? Nem akartam alá menekülni.
A szív üresedve halálra valóbb.
S az emberi bűn? Viszi árja a szívem,
mint tiszta, papír-lebegésű hajót!

Ma láttam Anyám. Szemeim simogatták
szeme fátyolait, s örömén remegő
keze s arca szelíd erejét, amit egyszer
szobornak emel fölibém az Idő!

Emlék, min a lélek a fájdalom-ittas
virág, mely a porladozóra kihajt.
(Elég-e a fájdalom árnya szemében?
Megszűrik-e sorsom a könnyei majd?)

Most újra magam vagyok, és szememről
az Isten erős mosolyát leteszem:
ma láttam az Édesanyám s a szemétől,
szelíd, szerető, melegárnyú szemétől
ökölbe szorult a kezem!…

(Vác, 1955. jún.)

Gulag, mint fogalom, gyűjtőnév, a szabadság, méltóság, emberség, humánum és demokrácia semmibevételének szimbóluma. A. Szolzsenyicin 2000 oldalas regénye, vagy Iván Gyenyiszovics egy napja betekintést enged abba a dermesztő világba, melyet a világhírű író 20 millió sorstársával átélt a Szovjet távol keleten.

Tekintsük meg a dolgozat elején nyitányként közé tett két kis videót!

Wass Albert Átoksori kísértetek című briliáns regénye megmutatta számunkra azt a világot, mikor az igaz és hazug helyet cserél az élet minden területén. Velünk élő történelem!!!
Mit tettél? E kérdésben minden benne van. A jó és rossz tudásának erkölcsi felelőssége, a bűnnek és következményeinek vállalása és viselése.
Hány embernek tehette már fel ezt a kérdést a Jó Isten? A földi bíró? Az ügyész?
Egy beteges, Isten, ember és életellenes rögeszme 100 millió ember halálát követelte, mely fennen hirdette, hogy nálunk legfőbb érték az ember. A rendszert kitaláló és üzemeltető emberekről városok, utcák voltak elnevezve, sőt vannak máig.
Tiltott önkényuralmi jelkép az ötágú csillag, de használják kitűzőkén multinacionális vállalatok és magánszemélyek egyaránt.
Káint arra kárhoztatta az ártatlanul kiontott vér, hogy élete végéig nem tudott megnyugodni, bélyegként hordozta kívül, vádolta lelkiismeretében belül.
Tettesként előtte volt az áldozat felszáradó vére, melyet még a termő föld is elsiratott, és magtalanná lett.

A harang szóljon a kommunizmus ártatlan áldozatainak emlékére, akiknek már sírját sem jelöli kő és kereszt, emlékezet és szeretet.

Kárpátia zenekar: Az est harang – Hallgassuk meg a dalt!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2020. február 22.

A képek forrásai:
mpdsz.piarista.hu
hu.wikipedia.org

Vélemény, hozzászólás?