„Egy a törvényadó és az ítélőbíró, aki megmenthet és elveszthet” (Szent Jakab apostol lev. 4:12)

gróf Batthyány Lajos Miniszterelnök Mauzóleuma
Budapest, Fiumei-úti Nemzeti Sírkert

Magyar Testvéreim!

Isten is ítél ember is ítél.
Mi a különbség az egyik ítélet és a másik ítélet között?
Először is az, hogy az ember ítélete nem tévedhetetlen.
Azért nem, mert nem lát bele a vétkező ember szívébe, nem ismeri tettének indokait és már ezért sem ítélhet igazságosan.
Miért hibás minden emberi ítélet?
Mert minden bűnös ember egy törvény ellen vétkezik: a szeretet törvénye ellen.
Másodszor, Isten ítélete igazságos ítélet.
Mivel Isten szeret, Ő csalatkozhatatlanul ítéli meg a bűnös embert, szeretete felül áll igazságán.
Krisztus Urunk olyan Főpapunk, aki együtt tud érezni velünk.
Ezért, – jól ítél!

Batthyány és az aradi vértanúk temetése
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

1. Magyar októbereink: Fesd bele

Paál László Zám (Hunyad megye, 1846. július 30. – Charenton le Pont, Franciaország, 1879. március 4.)
A Párizs melletti Barbizonban a festőkirály Munkácsy Mihály a KRISZTUS TRILÓGIA lázában égve ölelte keblére elborult elméjű kóbor székely barátját, akiről tudta, hogy csak hónapjai vannak hátra. – 33 év gyorsan elrepült, akár Krisztus Urunknak is szent élete.
„Lacikám, fesd bele az örök magyar októberek minden bánatát.
Utolsó képed földje, ege, fája, vize, erdeje mindent mondjon el sorsunkról.
Ecset vonásaid gyorsak, kékek, zöldek, feketék és viharosak legyenek.
A 33 évet élt székely lángész koporsója fölött hangzott el: „Csupa érzékenység csupa líra volt ez az ember.
Hordozta az őt tanító aradi minoriták hazaszeretetét, Munkácsy Mihály barátjának festői, művészi intelmeit, az aradi 13 Maros-parti hitvallását.
A világot álmaihoz alkalmazta,a természet csak annyira létezett számára, amennyiben benne álmainak megfelelő képet talált.”

Paál László: Októberi szél

2. Magyar októbereink: Írd bele a versbe

Sinka István (Nagyszalonta, 1897. szeptember 24. – Budapest, 1969. június 17.) Sötét esztendők

Csillag voltam előbb,
aztán gyermek lettem,
s gyertyaként a szívem a
tenyerembe vettem.

Sötét esztendőkben
úgy néztem a tájat
s Isten simogatta
gyönge kis gyertyámat.

Ment előttem farkas,
jött utánam bárány
– kastélyt vehettem vón –

gyertyám fénye árán.

Kastélyt vehettem vón –

nem vitt rá a lélek.
Végtelenből így is
végtelenbe érek.

3. Magyar októbereink: Írd bele a prózába

Bánffyhunyadi Mogyoró János a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke (1595-1603) evangéliumi szeretetben nevelte fiát, akiről akkor még nem gondolhatta, hogy egy zseniális lángészt enged a világra, aki előtt London és a Brit Birodalom is meghajol.
Bánfihunyadi János (Johannes Banfi Hunyades) szeretett észrevétlen maradni A Schola Rivulinában, ahol az angol mellett több idegen nyelvet is tanult.

INTELLIGENCIÁJA, MEGJELENÉSE, SZÉP ARCA RÖGTÖN FELTŰNT LONDON LEGELŐKELŐBB KÖREIBEN, AHOVÁ JÁRT AKKOR A SZÍNÉSZ WILLIAM SHAKESPEARE IS. A MAGYAR FIÚ KÉSŐBB HÍRESSÉ VÁLT TÉMÁKAT JAVASOLT A KEZDŐ ÍRÓNAK, MAJD SZÖVEGEKET IS ÁTADOTT, MIKÖZBEN ÚGY DÖNTÖTT, HOGY SZERÉNY SZEMÉLYE MARADJON HOMÁLYBAN!!!
SZENTIVÁNÉJI ÁLOM, RÓMEÓ ÉS JÚLIA, LÓVÁTETT LOVAGOK – BÖLCSŐJÉT NAGYBÁNYA MAGYARSÁGA RINGATTA MÉG AZ IDŐK KEZDETÉN

4. Magyar októbereink: Játszd bele a zongorába

Thurzó Zoltán: Megérkezett a Himalája nepáli oldalán az 5364 m magasságban lévő Everest alaptáborba Thurzó Zoltán zongoraművész Nagyváradról, hogy a világon elsőként hihetetlen próbatételek után eljátssza a VILÁG LEGSZEBB KÉT HIMNUSZÁT, majd még 25 ország himnuszát.
Aztán a klasszikus művek szólaltak meg a Himalája végtelen szépségének, a menny megváltottainak, és a 7 tagú Sherpa-Közösségnek.
Boldogasszony örömmel nyugtázta a mennyben az angyali karnak: „Tudtam, mindig tudtam, ismerem őket kezdettől fogva, már a káldeusok földjéről”

Aranyosi Ervin: Adjon az Isten (2023. június 19.)

Bort, búzát és békességet,
jót-teremtő képességet,
álmot hozó fáradtságot,
egy élhetőbb szebb világot,
adjon Isten nékünk!

Önbecsülést, tudást, hitet,
poharunkba tiszta vizet,
felvirágzó magyar földet,
élő piros, fehér, zöldet,
adjon Isten nékünk!

Világmentő csodás álmot,
szép szóban mért gazdagságot,
összefogást, barátságot,
egymást dicsérő jóságot,
adjon Isten nékünk!

Adjon erényt, igazságot,
az élethez bátorságot,
sírig tartó egészséget,
éltet, ami nem ér véget,
adjon Isten nékünk!

Szeretetet bőven adjon,
hogy szívünkből kiáradjon,
áldást hozva visszatérjen,
lángot, ami folyvást égjen,
adjon Isten nékünk!

Utódokat, tisztes jövőt,
családfát, az égig növőt,
táncot, zenét, műveltséget,
amely naggyá tesz egy népet,
adjon Isten nékünk!

Adjon hozzá akaratot,
erőt, mely sikert aratott,
magot, amely kikel bennünk,
legyen mire büszkék lennünk,
adjon Isten nékünk!

Korál zenekar: A szeretet koldusai 1982

Aradi emlékművek a világban

MAGYARSÁGUNK HUNGARIKUMUNK

Az aradi vértanúk 17-en voltak

aranyosi báró Ormai Norbert

A kivégzettek névsora Arad előtt és után
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Kazinczy Lajos

Kazinczy Lajos

Lenkey János

Vasvári Pál

Eltemetve tömegsírban, Körösfő

Szacsvay Imre szobra Nagyváradon: „Egy tollvonás volt a bűne”

Szacsvay Imre

Rulikowski Kázmér emlékműve

Rulikowski Kázmér, 22 évet élt lengyel hazafi emlékműve Nagyváradon

‡ Szent Jakab apostol levelének e szakasza rámutat a harcokra és háborúkra, amelyek életünket feldúlják és összeszaggatják.
A világháborúktól a forradalmakon keresztül az egyéni civódásokig.
Az emberi együttélés, Istennek ez a nagy ajándéka lett átokká rajtunk, mert ember az embernek farkasa.
Férfi és nő, gyermekek és szülők, testvérek és családok, osztályok, pártok, érdekcsoportok, nemzetek, Kelet és Nyugat, Észak és Dél.
Honnét van ez?
Gyökere az önzés!!! A se esse velle, – a magunk érdekeinek korlátlan érvényesítése.
Én, én, aztán én.
Mindent meg akarunk szerezni, és mindent elveszítünk.
Harcolunk és háborúskodunk, és nincs semmink.
Harcban álltok Istennel.
Nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés Istennel, és ti a világ pártján álltok.
Mindez azért van, mert elfeledkeztetek arról, hogy Isten megbékült a világgal.

Nógrádszakál Szent Kereszt felmagasztalás temploma tudja, érti és éli az Igét!

Irodalmi percek – Szilágyi Domokos: Bartók Amerikában 2018, Bartók Béla és Szilágyi Domokos tudja, érti és éli az Igét!

‡ A ilyen ember tudja, hogy mi a kegyelem.
Aki pedig tudja, az nem kárhoztatja felebarátját.
Nem hánytorgatja a más bűneit, a magáét vallja.
Nem ül bírói széket felebarátja felett, mert azt csak Isten teheti meg.
Ó adta a Törvényt, övé az ítélet is.

ISTEN ÍTÉLETE, A VILÁG MEGVETÉSE, A TÖRTÉNELEM PELLENGÉRE SÚJTJA A HABSBURG-HÁZAT ELLENÜNK ELKÖVETETT VÉTKEIÉRT

Balassi Bálint (1554-1594) 8 nyelven beszélő végvári vitéz legszebb bűnbánati verse!
Adj már csendességet

Ferenc Liszt: Via Crucis
Debrecen Kodály Choir, Dezső Karasszon organ
Liszt Ferenc a világ kedvence, a pápa bizalmasa, a zongora mágusa, az egyház abbéja, Bach – Beethoven – Berlioz géniuszoknak újra álmodója, Krisztus Urunk nagykövete, a 48/49 és szabadságharc 500 kivégzett áldozatának patrónusa,a 20.000 bebörtönzött hazafi sorstársa, az aradi 13 özvegyének európai szószólója!

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Amerikából is hazajárnak a torockóiak – az unitárius lelkész az elvándorlás ellenére is hisz a közösség erejében
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

„Éltem négy évet”
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Oltfej egy darabkája: Málnás, a feredő és Zalánpatak tájéka
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Lezárult a verespataki aranybánya projekt washingtoni pere, amelyben dollármilliárdokat követelnek a román államtól
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

A börzsönyi aranybányász azt tervezi, a haszonból majd visszavásárolja Magyarországnak Kárpátalját
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Rózsafüzér Királynője

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2023. október 14.

A képek forrása:
3szek.ro
mire.hu
aranyosiervin.com
mng.hu
magyarsagunkhungarikumunk.hu
kozterkep.hu
felvidek.ma
facebook.com
hu.wikipedia.org
miserend.hu
erdelyinaplo.ro
kronikaonline.ro
nepszava.hu
publicdomainpictures.net