„Ekkor Péter megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk:” (Apostolok Cselekedetei 4:8)

Magyar Testvéreim!

Balczó András háromszoros olimpiai és tízszeres világbajnok öttusázó, a Nemzet Sportolója, 12 gyermek édesapja, akit nemes küldetése nyomán bátran nevezhetjük ATHLETA CHRISTINEK, KRISZTUS KATONÁJÁNAK is, egy alkalommal az erkölcsi elismerés értékére utalva azt mondta: „hogy ő már csak a kézfogásával gazdálkodhat.”

‡ Dr. Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok, világ és Európa bajnok vízilabdázó legenda mondotta Hajdúdorogon a szép strand fái alatt egy zarándoklat után: „Csak Kiss Gergő, csupa kis betűvel”.

‡ Lavotta János az örök garabonciás, a Bolygótűz, a hegedű fenoménja 56 évesen, 1820. augusztus 11. délután összeesik a tállyai patikában.
A következő néhány órában, miközben barátai sikertelenül próbálják magához téríteni, meg‑megszakadó töredékekben végigálmodja a reformkori Magyarországon lefolyt életét, gyermekkori hegedű óráit, a koncertjeit, találkozásait, csavargásait, szerelmeit.
Élet és elmúlás között lebegve valóságot álmodik, álmokat egybefonódó múltat és jelent, míg élete történetének álomban és a valóságban is végére nem ér.

LAVOTTA JÁNOS

a “magyar Orpheus”

Tóth Árpád: Bazsalikom. – A halk líra királya versében ad választ Balczó András, Kiss Gergő, Lavotta János földöntúli akaraterejére, zseniális tehetségére, krisztusi alázatára.

Milotai diófát ültettek a hetei és tarpai földbe Rodostón
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják)

‡ Az igazság melletti kiállás olyan erővel emelte Péter apostolt a legnagyobbak fölé, mely által méltónak bizonyult a Kőszikla névre.
Ugyanaz a Nagytanács néz reá engesztelhetetlen gyűlölettel, mint akik halálra adták Szent Urunkat két hónappal korábban.
De mitől is változtak volna meg?
„Népünk vezetői, Izrael vénei! Ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jótett felől vallattok, hogy mitől gyógyult meg ez, vegyétek tudomásul valamennyien, Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból: Őáltala áll ez ember előttetek egészségesen.
Ez az a kő, amelyet ti, az építők megvetettetek, amely szegletkővé lett”

„ÉS NINCSEN ÜDVÖSSÉG SENKI MÁSBAN, MERT NEM IS ADATOTT AZ EMBEREKNEK AZ ÉG ALATT MÁS NÉV,
AMELY ÁLTAL ÜDVÖZÜLHETNÉNK”

Prohászka Ottokár: Kő az úton

Ft. prof. Dr. Karasszon Dezső Művész Úr 70. születésnapjára
A tisztelt érdeklődők a képre kattintva, Karasszon Dezső facebook-os oldalára látogathatnak el, ahol tájékozódhatnak az esemény időpontjáról, helyszínéről.

Csík Zenekar: Most múlik pontosan (Szívest Örömest 2009)

‡ A kérdés, amit Péter apostolnak feltesz a zsidó Nagytanács, nagy alkalom a bizonyságtételre.
Most veszi a bátor és hős apostol a textust a 118. Zsoltárból:
„Ez ama Kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegeletnek fejévé”
Jézus az egyetlen közbenjáró Isten és az ember között. Kiengesztel és megbocsát, Szent Lelket és életet ad, s egyedül Ő cselekszi ezt.
Nem adatott tehát más név sem égen, sem Földön, mely által kellene nékünk megtartatnunk.
Jézus az egyetlen fundamentum, de ha nem az: Kő, amely szétzúz.

Szendrő, Abaúj Vármegye – Három fotó a kőről, mely megmarad

József Attila: Gyönyörűt láttam

Jókai Mór – Kárpátia zenekar: A haza minden előtt

‡ A Főtanács zavarban van. Itt áll a meggyógyult sánta és bizonyságot tesz a két apostol gyógyító erejéről.
Itt áll a két apostol, egyszerűségükben a legnagyobbak igazságát, jóságát, rendíthetetlenségét hordozzák.
Ők meg a názáreti Jézusról tesznek bizonyságot. – ÉS ISTEN EZT A KÉT BIZONYSÁGTÉTELT ERŐSÍTI.
EKKOR HANGZIK EL SZENT PÉTER APOSTOL NYILATKOZATA, MELY AZ ANYASZENTEGYHÁZ ÖRÖK MÁRTÍRIUMÁNAK JELIGÉJE:

„NEM TEHETJÜK, HOGY AMIKET LÁTTUNK ÉS HALLOTTUNK, AZOKAT NE SZÓLJUK”

Isten tényei nagyobbak, hogysem el lehetne hallgatni. Mi Istenre hallgatunk és nem tireátok.
A két bátor és hős apostol hadat üzent a felettük álló hatalomnak, az állami szuverenitás letéteményeseinek, a zsidó Főtanácsnak.

Az Úr nem alkuszik.

Illyés Gyula:
„Minden ütésed átkod, Hiába ellenem. Szörnyű a fegyverem: Megbocsátok”

‡ A bátor és hitvalló lelkipásztor tanítja az igazság Evangéliumát és pajzsot tart gyülekezete elé, hogy megvédje népét, nyáját a reá zúduló mérgezett nyílvesszőktől.
Érkeznek azok, hogy elsötétül tőle az ég és a szív.
Követeli a környező országok mindegyike, hogy Trianon nem ért véget, teljességre kell vinni.
Fel kell darabolni a maradék Magyarország maradékát, legszebb földje után el kell venni legszebb nyelvét, majd végül ősi keresztény hitét is.
Gúnyosan örvendez a Mazsihisz, hogy ne várjuk MESSIÁS KIRÁLYUNK, ők nem tudnak róla hogy érkezne, hiszen nem telefonált nekik még Jézus…???!!!

Visegrád – Mátyás király igazsága, az Evangélium igazsága

Ady Endre, Zámbori Soma: Üzenet egykori iskolámba

Zoltán Mága – La Profession, Ennio Morricone: A profi

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Hálával tért haza az udvarhelyi keresztalja Csíksomlyóról
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják)

Felújítják az aradi Városháza több mint száz éves toronyóráját
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják)

Jubilál a nagyváradi Szent László Napok
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják)

Megvizsgálták a magyarok génjeit:megtalálták a legrégebbi őseinket
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják)

A Gömörben élő reformátusok máig őrzik az egységet
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják)

A Perkőről indultak a szentföldi lovas zarándokok
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják)

Demeter Pál, Balmazújváros alpolgármesterének Trianoni megemlékezésen elhangzott beszéde

Szent László király szentté avatása
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2022. június 25.

A képek forrásai:
szon.hu
lurkovilag.hu
szekelyhon.ro
kronikaonline.ro
origo.ro
boon.hu
3szek.ro
publicdomainpictures.net

Vélemény, hozzászólás?