„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek” (Apostolok Cselekedetei 1:8)

Luby kastély – Nagyar

Magyar Testvéreim!

Élt egy család a Szatmár-megyei Nagyar községben, hol egykoron Luby Zsigmond a Himnusz költőjével mély barátságot ápolva elhatározta, hogy a Bethlen, Báthory, Rákóczi családok emléke előtt tisztelegve, – kastélya kertjében az ország legszebb rózsakertjét fogja telepíteni.
A magyar néplélek királya, a magyar haza szerelmese, a magyar irodalom üstököse tudott minderről, és úgy gondolta, a maga tehetségével ő is hozzájárul a nagy mű kiteljesedéséhez, miután ellátogatott Nagyar legendákkal szőtt mesevilágába:

Petőfi Sándor: A Tisza – Hallgassuk meg a költőkirály himnuszát misztikus szépségű folyónkról Törteli László színművész előadásában!

„Így kiálltok én, a lengyel föld fia, én, II. János Pál pápa, így kiálltok veletek együtt. Szálljon le reánk a Te lelked!
Szálljon le reánk a Te lelked! És újítsa meg a földet!
Ezt a Földet!”

(Varsó, Győzelem tere, 1979. június 2.)

Áprily Lajos: Lassú szárnyon – Olvassuk el a líra zsenijének muzsikáló versét. Volt idő, mikor még ilyen formátumú tanárok tanítottak a református gimnáziumban!

Uram, a két szárnyam nehéz,
hozzád emelkedni ma nem mer.
Ne bilincselj meg és ne bánts
nagy súlyoddal, a félelemmel.

Te nagy völgyedben ne legyek
énekre béna, hitre gyáva.
Úgy kapaszkodjam, Kéz, beléd,
mint kicsi koromban anyámba.

Hívott erőseid dalos
lakomáján mindig ne késsem.
Kapudtól ne térítsen el
utat veszítő szédülésem.

Viharszeles mélyed felett
meredekedet bízva járjam,
sziklafalon hajnalmadár,
örömpiros legyen a szárnyam.

És hogyha mégis hullanék
sugaradban vagy sűrű hóban,
sohasem látott arcodat
láthassam egyszer, zuhanóban.

„ELLENBEN ERŐT KAPTOK, AMIKOR ELJÖN HOZZÁTOK A SZENTÉLEK, ÉS TANÚIM LESZTEK JERUZSÁLEMBEN, EGÉSZ JÚDEÁBAN ÉS SAMÁRIÁBAN, SŐT EGÉSZEN A FÖLD VÉGSŐ HATÁRÁIG”

A búcsúzó Jézus búcsúbeszéde ez tanítványaihoz. Ezeket az arám nyelven megfogalmazott mondatokat hallják tőle utoljára, és jegyzik le történeti hűséggel.
Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől.

„Folyton lenézett, búcsút mondva halkan
És fájó szívvel szállt a szűz magasban.
S a ragyogó azúron át a lelke
A Genezáret kékségét kereste.”
(Juhász Gyula piarista pap-tanár)

Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta:
„Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok öt felmenni a mennybe”
(Ap. Csel 1:9-11)

Kormorán zenekar: Csillagvándor (Egy út vezet templomodba) – Hallgassuk meg a művet!

Gárdonyi Géza nagy írónk az Egri csillagok halhatatlan mű szerzője azt írta: „A várat Isten Lelke, Dobó lelke és az imádság tartotta meg”
Áldozócsütörtök emlékünnepén így emlékezik Megdicsőült Úr Krisztusra:

Légy az, kiből árad a nyugalom.
Légy az, kire nem hat a hatalom.
Nyújtsd oda, hol kérik a kezedet.
S menj oda, hol fázik a szeretet.

Liszt Ferenc – La Campanella – Cziffra György – Hallgassuk meg a világ egyik legismertebb művét, tisztelegve az előadó művész emléke előtt!

Az isteni élet legszentebb titkait emberi szem nem láthatja. Karácsonykor, Húsvétkor, Áldozócsütörtökön fehér ruhás angyalok állnak előttük, jeléül annak, hogy maga Isten szól hozzájuk. – Hallják a búcsúzó Jézus utolsó mondatait – Látják áldó kezeit, ahogy megáldja a világot
– Érzékelik a tér végtelenjét, mely elnyelte szeretett Mesterüket

Leírják az apokrif íratok, hogy milyen fogadtatásban volt része a Földről az Atya jobbjára visszatérő Szent Urunknak. Angyali seregek sokasága, a Szentek közösségének imája kísérte el Isten trónusa elé. E ponton Szent Pál apostolt hívjuk segítségül: „Mit szem nem látott, mit fül nem hallott, és az emberi szív ki sem gondolt, azt készítette el Isten az őt szeretőknek” (I. Kor. 2:9)

Republic zenekar: A csend beszél tovább – Hallgassuk meg a dalt!

Ebben az 1:4-14 szakasz 10 versében benne van a Jézusról szóló egész keresztyén tanítás. A Hiszekegy második artikulusának tartópillérei:
† Szenvedett
† Meghalt
† Feltámadott
† Felment a mennybe
† Visszajön

Ez a Jézus cselekszi majd apostolaiban és az Anyaszentegyházban Lelke által a pünkösdi csodát, mely kitöltetett a húsvétot követő ötvenedik napon.

A Lélek erejére kiváltképpen szüksége van az embernek élete egész idejére nézve.
Próbák, kihívások, feladatok terhelnek bennünket.
Küzdenünk kell sokszor betegségekkel, gyász terhével, anyagi veszteségekkel.
Kérnünk kell az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába.

Reánk köszönt Pünkösd nagyhete, mellyel a világ már semmit nem tud kezdeni.
Bűnbánati hét is egyben, hatalmas felelőssége és lehetősége az egyháznak a misszióra.
„Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által”
(I. Péter 1:22-23)

Demjén Ferenc: Elkésett Üzenet – Hallgassuk meg a szakrális dalt!

E Turul-madár szárnyai őrizzék a hont!

Jó szívvel ajánljuk Kedves Olvasóink figyelmébe az alábbi írásokat!

Közösen megőrzött nemzeti érték
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Bogár László: A Föld napja
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Drezda
(A bemutató a képre kattintva indul)

Drezda látképe

II. János Pál pápa fotója egy idézettel

“A pénz gazdaggá teszi az embereket. A tudás bölccsé teszi az embereket. De az alázat, ami naggyá teszi az embereket.”
(Karol Wojtyla)

Hazajönni egy ízesebb életért
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Közel kétszázan részesültek a bérmálás szentségében
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Konfirmációi bizonyságtétel Nagykároly-Belvárosában
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Robbanás közeli helyzet Franciaországban
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Robbanás szélén a Közel-Kelet
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Szárhegyi művésztelep a nagybányai szellemiség tükrében
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)


Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2021. május 15.

A képek forrásai:
kastelyok.com
ekultura.hu
idezzetek.hu
boon.hu
kuruc.info
regijet.hu

liget.ro
3szek.ro
anziksz.com
magyarhirlap.hu
nepszava.hu
kronikaonline.ro

Vélemény, hozzászólás?