„Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön” (Szent Márk ev. 2:10)

Magyar Testvéreim!

Velünk született vágyunk valami maradandót alkotni egyénileg és közösségileg egyaránt. Az Örökkévaló Isten felé tartó ember bár ebben a világban él, nem ebből a világból való. (Jn. 17:16)
A kartauzi rend jelmondatában olvashatjuk: Stat crux dum volvitur orbis – Bár a világ forog, a kereszt áll.
1890-1925 között három építész-zseni egy pesti tervező irodában hatalmas ívű fehér kartonok fölött olyan épületeket álmodott hitéből, tanulmányaiból, hagyományaiból, mely a Magyar Királyságot az egyetemes kultúra legfénylőbb nemzetei sorába emelte.

Lechner Ödön kedves mosollyal figyelte a két titán törekvéseit, akik kellő tisztelettel tanulmányozták rajzait, metszeteit, fotóit.
Jakab Dezső halkan sóhajtotta Komor Marcell felé: „Mi mikor leszünk ezen a szellemi szinten?”
Lechner már mindent tudott Németország, Franciaország, Anglia, Itália, Perzsia, Ázsia építészeti hagyományairól, eredményeiről, a folklór világáról.
Majd váratlanul a két fiatal építész-titán felé fordult és ezt mondta: „Három szó mindig lebegjen előttetek: arany-arány-erény.
A szecesszió legyen az új magyar nemzeti stílus. A korszak legjelentősebb műveit fogjátok létrehozni. Iskolát fogtok teremteni.
Hozzatok létre mesteriskolát, mely a szellemet hivatott tovább vinni.”

Így lett Isten kegyelméből NAGYMAGYARORSZÁG jelentős városainak minden fontos középülete Jakab Dezső – Komor Marcell zseniális tervei alapján a világ közepe.
Nyugat nem értette, hogy egy ilyen vihar-verte évezred után hogyan volt képes néhány magyar sztárépítész és kiváló mesteremberek kezei példát adni Berlinnek, Párizsnak, Londonnak, Firenzének? (A világ legszebb Országháza még nincs is ebben a sorban)

Tompa Mihály: 1848 – Felvidék lelkipásztora Arany és Petőfi barátjaként népünk sárba döngölt szabadságvágyát siratja el. „Mi lett volna ha békén hagynak?”

Tompa Mihály

Betűk és ajkak fennen hirdetik:
Hogy a világ órjásilag halad;
Mondják: az ember, ez erkölcsi lény,
Tökélyesebb lesz minden perc alatt.

Az új időknek nagy története
E fontos tanból szép leckét adott;
És megtaníta: hogy nincsen nagy ok
Lenézni az oktalan állatot.

Az állatok közt önszülötteit
Csak a legalábbvaló falja fel,
És a világ órjásilag halad:
Mert most ezt a királyok kezdik el!

„Nem hagy a bűn pihenést: Mosd le, ó, mert megemészt!” – énekeljük a 458. sz. bűnbánati Dicséretünk 3. vesében.
Szörnyű dolog a bűn: paradicsomot ígéri és a poklot adja. Minden bűn sebet üt, a seb pedig fáj. A bűn zsoldja (fizetsége) a halál.
Egészen a kezdet kezdetéig kell visszamennünk, hogy ezt megértsük.
✠ Miért állnak egymással szemben a népek?
✠ Miért költenek dollármilliárdokat fegyverkezésre, melyből megoldható lenne Afrika mezőgazdasági fejlesztése vagy oktatási-egészségügyi elmaradottsága?
✠ Miért esnek szét a családok néhány boldog év után?
✠ Miért van tele minden média-felület a brutalitás és gyűlölet apokaliptikus erőszakával?
✠ Miért szenved az igaz?
✠ Miért teremtettünk hamis bálványokat?
✠ Miért hódolunk a kapzsiság, önzés oltáránál?
✠ Miért kellett Ábelnek testvére által meghalnia?
✠ Miért volt a Tízparancsolatra szükség?
✠ Miért vált olyanná a világ, hogy még Krisztus Urunk Hegyi Beszéd által elmondott tanításra is szükség volt?

Arany János: Epilógus – Hallgassuk meg az életbölcselet nagy tanítását Sinkovits Imre színművész kiváló szavalatával!

F. M. Dosztojevszkij: „Ismertem egy szegény embert, akiről később azt hallottam, hogy éhen halt, és emlékszem,ez kihozott sodromból: ha fel lehetett volna támasztani azt a szegény embert, én biztosan kivégeztem volna”

Amíg nincs kísértésünk, addig semmi érdemünk sincs abban, hogy nem estünk kísértésbe.
Isten a választás szabadságával ruházta fel az embert, és megadott neki minden lehetőséget, hogy ezt gyakorolja.
A szabadság értelmetlen, ha csak egyetlen utat lehet követni.
A szabadság magában foglalja a választásnak, döntésnek, a cselekedetek egyéni meghatározásának a lehetőségét.
Egy régi spirituálé szerint: „Nem mindenki jut a mennybe, aki arról beszél”

Kárpátia zenekar: Neveket akarok hallani – Hallgassuk meg 56 ikonikus dalát Wittner Mária Corvin-közi szabadságharcos közreműködésével!

Szent Leckénk 1-12 verse egy csodálatos gyógyulás története. Négy ember egy ötödiket hordágyon visz Jézus elé, hogy adja vissza mozgását.
Hatalmas tömeg van a háznál, azon átküzdve magukat engedik le a hordágyat Jézus elé. Látja hitüket, elszántságukat, gyógyúlásba vetett reményüket.
Aki volt igazán beteg és kiszolgáltatott, az tudja igazán értékelni ennek az igének igazságát.
Van emberem aki segít. Akár egy is, aki megerősít, vigasztal, elszállít. Történetünk négy ilyen barát segítő szeretetét írja le.
Magam is sok ilyen segítőkész embert ismerek, akik azonnal indulnak, hol nagy a szükség. – Nem is gondolnánk.
Itt hangzik el először az isteni Kijelentés az Újszövetségben: „Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön”
Jézus földi küldetésének teljes mélységét tárja fel itt hallgatói előtt.

„Fiam, megbocsáttattak neked a te bűneid!”

Mit mondott ezzel Jézus? Azt, hogy itt van Isten Országa.
Őbenne, mint Messiásban, élettámasztó kegyelme, s az Ő győzelmes erejétől legyőzve menekül a halál, a betegség,a bűn, a világ minden rontó és ártó hatalma.
Amikor Jézus bűnt bocsát, Benne maga Isten szólal meg.
Ezzel az erővel és hatalommal kell szembenéznie minden bűnt követő, hordozó,ártó embernek.
Vagy feloldozást és kegyelmet nyer, vagy megy a második halál által a visszafordíthatatlan kárhozatba.

Roy Krisztina: Az Isten Bárányára letészem bűnöm én – Hallgassuk meg szép bűnbánati énekünket!

Lechner Ödön, Jakab Dezső, Komor Marcell álomszép szecessziós épületeket álmodott és tervezett, hol lehet imádkozni, ügyet intézni, vásárolni, lakni, szórakozni.
Részben még megélték, hogy mindez a csoda már más országok központjait díszítik, ahol aztán az új gazda az enyészet sorsára hagyja.
Maradt a vigasz az Ószövetségből:
„Jóllehet a mi bűneinkért kapott sebeket, a mi vétkeinkért törték össze.
Őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg”

(Ézsaiás 53:5)

Maradt a vigasz az Újszövetségből:
„Mert a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban”
(I. Kor.15:58)

E Turul madár szárnyai őrizzék a hont

Jó szívvel ajánljuk az alábbi írásokat Kedves Olvasóink figyelmébe

Pap Gábor – Káin reneszánsz maffiája

A „liberális trágyavilágot” okolja a püspökladányi plébános, miután törölték a TikTokról

Tőkés László: Nem a törvény homofób, hanem a kampány hungarofób

Bethlen Gábor hazakerült könyvei Nagyenyeden – a református egyház csak a nagyenyedi kollégiumi könyvtárát szerezte vissza

Életem ajándéka a cserkészet – beszélgetés Borbándi Erika magyarlapádi lelkipásztorral

250 éve indult csendes-óceáni útjára Benyovszky Móric

Ma 119 éve adták át a debreceni Nagyállomás-palotát

Tanúsítvány

Csantavéri IFIK – Kék pettyes rakott szoknya
“Nem határon túli magyarok vagyunk,hanem határtalanul magyarok vagyunk.Legszebbek a magyar leányok,mi őket szeretjük.”

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2021, július 17.

A képek forrásai:
publicdomainpictures.net
haon.hu
civishir.hu
3szek.ro
erdelyinaplo.ro
laineygossip.com
egykor.hu
ertektar.kecskemet.hu
kitervezte.hu
kirandulastippek.hu
bagyinszki.eu

Vélemény, hozzászólás?