„Én is kérdezek tőletek valamit” (Szent Máté apostol ev. 21:24)

Batthyány Lajos Mauzóleum
Budapest, Fiumei úti Nemzeti Sírkert
Kossuth Lajos Mauzóleum
Budapest, Fiumei úti Nemzeti Sírkert

Magyar Testvéreim!

„A nagyenyedi Bethlen-Kollégium dísztermében a szószék fölött magasan, egyedül áll a Fejedelem képe.
Barabás Miklós világhírű festőművésznek idealizált, de lélekkel és lelki igazságokkal teljes alkotása.
Ahogy kisgyermekkoromban először megláttam ezt a képet, soha többé nem hagyott nyugodni.
A homlok sápadt fensége, a szemek sötét, mély ragyogása, és az arc királyi nyugodtsága fenséges méltóságot sugárzott.
Ezért töltöttem ifjúkoromban majdnem minden szabadidőmet azokon a helyeken, ahol Bethlen Gábor született, felnőtt, élt, munkálkodott, megfordult és meghalt.
Kezdettől fogva olyan élő és ható személyiségnek láttam őt, aki az emberi életerőnek és a magyar sorsnak és a lelki embernek egyik leggazdagabb, leghatékonyabb, legmaradandóbb hordozója és példája.”

(Makkai Sándor író, egyetemi tanár, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke 1926-1936, – Az élet kérdezett)

NAGYBÖJT FÉLIDEJÉBEN KÉRDEZ TŐLÜNK AZ ÉLET,KÉRDEZ TŐLÜNK SZENT URUNK, KÉRDEZ TŐLÜNK LELKIISMERETÜNK

– gróf Batthyány Lajos Miniszterelnök kriptájából nyugodtan szólja válaszát Seregeknek Szent Istene trónja elé, hová angyalok viszik aranyfüstben:
„Be kellett látnom, hogy állásomban tehetetlen vagyok, s azt csak a legjobb szándéktól vezérelve tartottam meg”

– Kossuth Lajos Magyarország Kormányzója kriptájából nyugodtan szólja válaszát Seregeknek Szent Istene trónja elé, hová angyalok viszik aranyfüstben:
„Legyen hű a nemzet önmagához, még mindent meg lehet menteni. Veszve csak azon nemzet lehet, a mely lemondott önmagáról”

Sík Sándor: A keresztúton – Máriaradna, nagyböjti ájtatosság a piarista paptanár áhítatos versével. Hallgassuk meg!

– J. S. Bach a zene géniusza műveiben tökéletesen eggyé vált Istennel, Megváltó Urával, megszólaló hangszerekkel, kórus énekével, vagyis a Mindenséggel!

J. S. Bach – Cantata BWW 67 – Hallgassuk meg a szférák zenéjét!
(A videót a youtube oldalán lehet megtekinteni!)

József Attila: Isten (részlet)

Én az Istenem úgy szeretem
Hogy a szívemet földbe vetem
Megérik,akkor learatom
Fölösét pedig másnak adom.

József Attila: Isten – Hallgassuk meg a mű egy változatát Szabó Gyula színművész előadásában!

‡ Miért van az, hogy a magyar a fájdalmak népe?
‡ Miért van az, hogy a tragikum vele jár?
‡ Miért van az, hogy az a két vers, amelyben a nemzet saját léte titkát kiáltotta el, keserű és forró lírában, ez a két jajszó olvasható:
„Megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt” (Kölcsey Ferenc: Himnusz)
„Népek hazája nagy világ, hozzád bátran kiált: egy ezredévi szenvedés kér éltet vagy halált!” (Vörösmarty Mihály: Szózat)

Jézus viszi a keresztet a keresztúton a Golgotára
Budapest, Fiumei úti Nemzeti Sírkert

‡ Nincs az a nemzet, amelyik annyiszor nyerte volna ingyen kegyelemből önnön léte ajándékát, mint a magyar
‡ Nincs az a nemzet, amelynek több oka lenne hálásnak lenni Isten iránt, mint a magyarnak
‡ Nincs az a nemzet, amelyben az a tény, hogy mindennek ellenére mégis csodálatosan él, nagyobb ígéret és zálog arra, hogy ezután is élni fog.

Jókai Mór írófejedelem sírját glóriaként fonja körül hálás nemzetének és olvasóinak olthatatlan szeretete, Munkácsy Honfoglalás c. képéről áradó jóságos modell-tekintete, kiknek ma is üzen az egek fényességéből:

Budapest, Fiumei úti Nemzeti Sírkert

„Ami bennem lélek, veletek megy, ott fog köztetek lenni mindig.
Megtalálsz virágaid között, mikor elhervadnak, megtalálsz a falevélben, mikor lehull,
meghallasz az esti harangszóban, mikor elenyészik,
s mikor megemlékezel rólam, mindig arccal szemközt fogok veled állani”

1848. március 15. Nemzeti Ünnep – Nemzeti Dal – Kormorán zenekar előadásában hallgassuk meg a költőkirály szent versét!

– Sokszor hallottuk a régiségben még gyermek korunkban: „Ahol öten esznek, ott a hatodiknak is jut” Ezt csak mi magyarok értjük.
A csodát, amit ez a nép visz véghez, hogy sokszor szerény lehetőségei között is megtöri a kenyerét, leteríti ruháját, megnyitja szívét fajtájának, kit 102 esztendeje gyötör, aláz és gyaláz Trianon átka Verecke örökében. Annak az ukrán családnak akivel nem beszéli a nyelvet, akinek valamelyik csoportja még üldözte is Kárpátalján nyelvében, vallásában, identitásában.
Ott voltunk a Nyugati pályaudvaron, ott voltunk Kisvárdán, ott voltunk Mátészalkán és láttuk népünk szeretetét, melyet nem tört meg a globalizmus gyűlölt egoizmusa.
Mi tudjuk és átérezzük a háború igazságtalan gyűlöletétől szenvedő szerencsétlen elesettek beszélhetetlen kiszolgáltatottságát, befogadó szeretetünk lengyel testvéreinkkel evangéliumi példa lett,a gonoszság felfoghatatlan mélysége korunkat tette sötét démonná.
Böjttel és imádsággal esedezzünk Krisztus Urunk kicsinyeiért.

Búcsú az élettől
Budapest, Fiumei úti Nemzeti Sírkert

– Egy esztendeje egyik dolgozatomban feltettünk egy érem-táblázatot mely bemutatta a számok törvénye és igazsága alapján, hogy az összes ország valamennyi sportágának nemes versengésében lélekszám szerint a mi nemzetünk fiai és leányai a legeredményesebb sportolók a világon.
Akkor leírtam, hogy e dicsőségtáblán még nem is szerepelnek azok a sportolók, akik más nemzetek színeiben szereznek érmeket, pontokat a nagy világversenyeken.
Sokan vannak elcsatolt területek országaiban, Nyugat-Európában és a tengereken túli diaszpórában, akik magyar szívvel, magyar szorgalommal, magyar virtussal
az egyetemes magyarság hírnevét emelik. Isten választott népe számára természetes, hogy a legjobbnak kell lenni lelki, szellemi, fizikai téren egyaránt!
Néhai Nt. CSOMA ZOLTÁN LELKIPÁSZTOR TESTVÉREM még tavaly októberig láthatta és gyönyörködhetett Családjával idehaza a Kanadában élő 10 éves unokája tanulmányi és sportsikereiben. British Columbia Tartomány arany lapjaira most felkerült Barna Benjámin 10 éves magyar gyermek neve, aki vívásban korosztályos bajnok lett!!!
Látjuk a sikerek mögött Isten gondviselő kegyelmét, a befektetett hatalmas munkát, a Család szeretetét és imáját, a régi Újfehértó virtusát!
Köszönjük Nt. Klára Asszonynak az átküldött fotókat, melyet örömmel osztunk meg Kedves Olvasóink számára.
Isten gazdag áldása kísérje Benjamin és Családja életét, teljen be rajta edzője álma: „Itt van közöttünk Szilágyi Áron utódja”

„Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit nem tettem meg?” – kérdezi Ézsaiás próféta Istenhez fordulva, kérdezi Szent Urunk Nagycsütörtök éjjel Istenhez fordulva!

Kárpátia zenekar: Nem engedünk 48-ból – Akik ismernek bennünket, azok tudják, hogy nem, vagy ha nem ismernek, majd meg tudják időben!

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Magyarul énekeltek az Arany balladából ismet Walesi Montgomery lakói március 15.alkalmából
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Március 15. Kolozsváron: “Szabadságszerető nemzet vagyunk”
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Főhajtás a véceri emlékműnél
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Ünnepelt Háromszék Párisa
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Csengerből indult csatába a legfiatalabb szabadságharcos
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

A vallásos költő: 205 éve született Arany János
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2022. március 19.

A képek forrásai:
kozterkep.hu
kronikaonline.ro
3szek.ro
romkat.ro
szon.hu

Vélemény, hozzászólás?