„Én vízzel keresztelek” /Szent János apostol ev.1:26/

Orbán Balázs – Csinódi Körtemplom – Nagy Balázs

Magyar Testvéreim!

„Ha ez a szép rege igaz hitté válna,
Óh de nagy boldogság szállna a világra”

Szavalták hittanos gyermekek karácsony ünnepén Ady Endre halhatatlan sorait sok-sok templomban. Karácsony – Újév – Vízkereszt, – a keleti egyházakban sokáig egyet jelentett a születés és az epifánia ünnepe. Epiphania Domini – Az Úr megjelenése néven is ismert nap Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. Vízkeresztkor Jézus három megjelenésére emlékezünk.
A keresztyének körében 312–325 között kezdett terjedni teljesen bibliai alapokon :

  1. Mint Jézus Krisztus születésének története /Szent Máté apostol ev. 2:1-12 /
  2. Mint Jézus Krisztus megkeresztelésének története /Szent Máté apostol ev. 3:13 – 17 /
  3. Mint Jézus Krisztus első csodatételének története /Szent János apostol ev. 2:1-12 /

Sík Sándor pap – költő Újévi reménykedés című versét olvassuk el!

Hóval jöttél, fiatal esztendő,
Csupa fehér vagy, szép-, jóra kelendő.
Napos és fehér, – ó ha az is volnál,
Naposabb, fehérebb a fekete ónál!

Szép hó, fényes, hűvös és metsző,
(Az üdvös értelem rokonának tetsző)
Jó melegítő, tiszta fehérség,
Borítsd be a rossz föld keserű kérgét!

Borítsd be, borítsd be, burkold el, öleld meg,
Holt-eleven szíve hátha fölenged.
Kripta-ürén a kifagyott mélynek
Hátha még pihegő magok is élnek.

Hisz felszakad egyszer a becstelen tél is!
Vérben és mocsokban ha százszor vetél is,
Egyszercsak, mégiscsak megjön a jövendő.
Hátha te lennél az, fiatal esztendő?

Hátha te lennél az, aki elbontod
Fejünk felől a fekete boltot,
Butaság fekete fellegei gátját,
S eget érhet újra az igaz imádság.

Kiálts, ne hallgass, igazak imája,
Hallja az Isten, hallja, kívánja!
Visszalengő hózivatar, pelyhezd az égre,
Zizegjed, zúgjad: szeretet, béke!

Nektek is, népek gyilkosai, balgák,
Kiérzi az Isten szívetek hangját.
Amit kimondani magatok se mertek,
A szegény nyomorult, vacogó lelket.

Bélpoklos hazugság üvöltésén által
A pőre szív az, mit az Isten áthall:
“Ments meg, ó ments meg magunktól minket,
S átkozott magunktól szegény mieinket!”

Ó hallom, hallom az ember hangját,
Élők és hullák sírják, sikongják:
“Kit ember-okosság beteg ördöggé tett,
Mentsd meg önmagától az emberiséget!”

Fekete földön újévi fehérség:
Zsibbadt szívünkben csecsemő reménység.
Isten, éveket, szíveket teremtő,
Teremtsen újjá ez az újesztendő!

Vízkeresztkor kezdődik meg a katholikus egyházban a házszentelések időszaka, amely a XV. századtól kialakult szép szokás. A házszentelés után az ajtóra a pap fölírja az évszámot, és a népi értelmezés szerint a Háromkirályok neveinek kezdőbetűit. 20 + G + M + B + 19 (Krisztus áldja meg e házat)
Vízkereszt ünnepe megmutatja, hogy Isten minden emberhez eljött, hisz Jézus születésével vállalja az emberi életet, majd a szenvedést és halált is, hogy ezzel elhozza minden ember számára az üdvösséget, az örök élet reményét.
A Szent Keresztség sákramentuma által leszünk az ő Egyházának megváltott gyermekei. A tanítvánnyá létel misszió parancsát a világ minden népének adta Jézus.
Végül a kánai menyegző csodájában kinyilatkoztatja dicsőségét tanítványai, és az ünneplő közösség számára.

Népünk a Lélek mély indíttatására szépen érez reá e hármas ünnepkör egységes csodájára!

Gyönyörű újévi köszöntő székely módra. Hallgassuk meg a köszöntőt!

Keresztelő Szent János így válaszolt a farizeusoknak: „ÉN VÍZZEL KERESZTELEK, DE KÖZÖTTETEK ÁLL AZ, AKIT TI NEM ISMERTEK, AKI UTÁNAM JÖN, ÉS AKINEK SARUJA SZÍJÁT MEGOLDANI SEM VAGYOK MÉLTÓ” /Jn. 1: 26-28/

A magyar líra kimeríthetetlen gazdag örökségének egyik jeles képviselője Szabolcska Mihály elmondja, hogy a kommunizmus nehéz éveiben is mire a harmadik harang szólt bármelyik Nyírségi faluban, már nem volt ülőhely a jéghideg templomokban, mégsem fázott senki. Lóca, vagy állóhely jutott a későn érkezőknek.

Szabolcska Mihály: Ének az Újévben. Olvassuk el a művet!

Fölszállok hozzád, magas sziklaszálam,
Te változatlan minden változásban.
– Én Istenem! Csak Tégedet ölelve
Száll nyugalom, száll bizalom szívemre,
Látván idődnek örvénylő folyását,
Esztendeimnek sebes elfutását.

Fövényszem én, e zúgó habba vetve,
Honnan vegyek szót hála-énekembe?
Kegyelmedet, Uram, miképp dicsérjem?
A múlt évvel, hogy nem fogyott el éltem…
Hogy napról-napra, habról-habra átvisz,
S elértem ím ez új év hajnalát is.

Búban, veszélyben őrizőm Te voltál,
Szívem ha vérzett: fölibém hajoltál.
Adtál sebet, de azt be is kötözted,
Be azt is, amit emberek ütöttek,
S bár vágyaimból vágyak még maradtak
Legyen úgy minden, ahogy Te akartad!!

Ez esztendőt is leteszem kezedbe,
Én lábaimnak ösvényt Te mutass, Te.
Vezess, Uram s amit Te rám bocsátasz,
Nem félek én, legyen bár száz halál az:
– Óh, engem a sír bízvást eltakarhat,
Megnyugtat ott is az, hogy Te akartad!

Hadd ölellek hát, erős sziklaszálam:
Te változatlan minden változásban.
S neved a nyert diadalom szavával
Az elzúgó időben hadd kiáltsam!
Mert mit szívemnek – ha Te vagy vezére –
Évek halása, évek születése.

Keresztelő Szent János feleletében egy új világ távlatai, mélységei és magasságai tündökölnek fel, mint a hajnali fényben a távoli havas csúcsok.
„ÉN VÍZZEL KERESZTELEK. Ő MAJD TŰZZEL ÉS SZENTLÉLEKKEL KERESZTEL”
Ezzel Keresztelő János a zsidó Nagytanács küldötteinek megmondja a nagy újságot, amelyről nem tudjuk még ekkor, hogy örömöt, vagy nyugtalanságot hoz-e?

E válasz számunkra maga a bizonyosság, és üdvösség. Annyira komoly és hiteles, hogy Orbán Balázs a világot bejárva és tanulmányozva azt, hazatér Székelyföldre. Victor Hugo író barátja azt mondta róla, hogy 200 Orbán Balázs-al meg tudná dönteni Napóleon hatalmát!!! Hat kötetes Keleti utazás mintájára szintén hat kötetben írja le Székelyföld leírását. Hat éves utazása alatt felkereste az 5000 székely települést, nem találkozott olyan gyermekkel aki nem volt megkeresztelve, nem találkozott olyan felnőttel, aki nem volt hívő ember. (1868 – 1873)

Bartók Béla: Csillagok, csillagok A magyar égbolt egyik legfényesebb csillaga volt a tudós hazafi Orbán Balázs. Hallgassuk meg Bartók Béla művét!

A legszebb magyar ellenállás, a bőséges gyermekáldás. Vagy áldás népesség. Esetleg ketten jössztök, hárman mentek. E gondolatokat nem falvédőn láttam, hanem mára egyházi program lett.
Isten a kövekből is támaszt fiakat, mondja a Írás.
A Keleti-Kárpátok Moldva felé néző bércei között találjuk az Úz-völgyét, hol ma is vízzel és Szentlélekkel keresztel az Anyaszentegyház. Csíkszentgyörgy és környékén több a keresztelő, mint a temetés, mely szép példája lehet a magyar megmaradásnak. A gyimesi csángók lakta Csinód településen élve 130 évvel később Nagy Balázs néprajzos járta végig Orbán Balázs nyomán az 5000 székely települést. Négy kötetben mutatja be, mi változott, és mi az, ami változatlan maradt 130 év után is.

Ami változatlan, az a töretlen hit, imádság és hála, mely kincsekről szép alkotást tett le a Nemzet asztalára a Kárpátia zenekar. Örökségem. Hallgassuk meg a dalt!

Itt van közöttünk a Dicsőség Királya, akihez képest a kor legnagyobb prófétája olyan kicsi, hogy a saruja szíját sem méltó megoldani.
Mögöttük a Karácsony, a Keresztség, a Kánai menyegző csodája. Megjelent testben, és igaznak bizonyult lélekben. Vízkereszt titka ragyog fel előttünk.
Előttük a mártír halál Heródiásért, és váltsághalál a világ bűneiért.
Orbán Balázs és Nagy Balázs járta a szülőföld porát, várakat és romokat, templomokat és kereszteket, bölcsőket és sírokat mutatva fel a ma magyarságának, hogy hittel élve, imádkozva és dolgozva lesz megmaradás, lesz feltámadás, lesz Nagy-Magyarország!

Ismerős Arcok: Nélküled. Hallgassuk meg a dalt!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2019. január 5.

A képek forrásai:

hu.wikipedia.org

Vélemény, hozzászólás?