„Ennek az üdvösségnek az igéje nekünk küldetett el” (Apostolok Cselekedeti 13:26)

Kisszelmenc – Nagyszelmenc Trianon ajándéka Szlovákiának és Ukrajnának

Magyar Testvéreim!

A történelem Ura elhozta az időt, hogy a világ legnagyobb igehirdetője ellátogathatott Moszkvába. Hatalmas készülődés előzte meg Billy Graham utazását. Ekkor még a Gonosz Birodalma Ronald Reagan-i címkéje ott égett a Szovjet-birodalom homlokán.
Felesége érezte a feszültséget odahaza, tudta, hogy ez páratlan lehetőség, óriási kihívás és mérhetetlen felelősség is egyben. A világ szeme lesz rajtuk.
Bill igyekezett vidáman elütni a dolgot: „Kedvesem, három perc alatt minden hazugság összeomlik életükben ha engem hallgatnak” – “A Biblia szerint nekünk azért van szükségünk arra, hogy a Szentlélek hozzon gyümölcsöt az életünkbe, mert mi nem tudunk istenit létrehozni a Szentlélektől elszakítva. De Isten tud emberit létrehozni a Lélek által”

Horthy Miklós Kormányzó Úr szobrának avatása Hajdúbagoson.
Beszédet mond: Patrubány Miklós a Magyarok Világszövetsége Elnöke
Áldást mond: Mohácsi László lelkipásztor

Minden ember tapasztal akár családjában, akár környezetében, akár a társadalom különböző helyein kisebb-nagyobb igazságtalanságokat. Részrehajlások, előnyök, kapcsolatok segítik az egyik útját egyengetni, míg a másik útjába görgetik az akadályokat, nem, vagy alig jut ötről a hatra.
De ha véletlenül esperes a sógorod még te is lehetsz az. A végtelen lehetőségek világa ez mint az USA hajnala.
Már nincsen közöttünk Kinizsi Pál, Toldi Miklós vagy Lóránt Gyula. Malomkő, petrencés rúd vagy a puszta ököl mindig kéznél volt. Abból értettek a szereplők.
Népi íróink népünk múltjának erejéből és tisztaságából merítettek a Biblia mellett. Szerették az igazságot, az igen igen, a nem pedig nem volt.

Krúdy Gyula a Nyírség kincse zaklatott élete szirtjein szinte fele annyi időt élt mint Jókai Mór, életműve pedig szinte ugyan olyan terjedelmű. (1878. október 21. Nyíregyháza – 1933. május 12. Óbuda)
„A húsvét hangulata úgy közeleg e napokban, mint egy szép fehér madár árnyéka, szállongva halad a folyó tükrében. Napról napra újabb kalendáriumi érzések révedeznek föl az emberi lelkekben, mert a naptár a legnagyobb hangulatcsináló”

Kodolányi János a XX. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb regényírója, világirodalmi rangú epikus.
(1899. március 13. Telki – 1969. augusztus 10. Budapest)
„Meg kell értenie az embernek, hogy nem véletlen, hová születik, hol él, hova tartozik, milyen nyelven beszél, mit hisz, mire teszi föl az életét, mit tagad és mit nem vall a magáénak, mit ölel magához és mit utasít el magától. És nem véletlen, milyen sors az, amit az embernek végig kell küzdenie, vállalnia kell, meg kell hajolni előtte, és tudomásul kell vennie, akármennyire zúgolódik is gyenge óráiban, és bárhogy szeretne tőle néha-néha megszabadulni.”

Németh László a zseniális tehetségű orvos, matematikus, író, műfordító, tanár, hat leány édesapja. Életműve olyan erkölcsi tartással és etikai tisztasággal megáldott hitvallás, melyhez foghatót alig ismer irodalmunk prózája.
(1901. április 18. Nagybánya – 1975. március 3. Budapest)
„Az erkölcsi törvény nem ismer tudóst és tudatlant, vagyonost, szegényt. Akármi van a fejemben, a Sinai-hegy nekem sem adott külön tízparancsolatot”

Illyés Gyula somogyi-tolnai pásztor őseit sokszor tréfásan arisztokratáknak nevezve a paraszti világ becsületes helytállását oltotta génjeibe a római katholikus hit.
E sokoldalú író, költő, műfordító A puszták népe, Hunok Párizsban és Az egy mondat a zsarnokságról c. zseniális művéért a nép ellenségének tekintette a kommunista hatalom.
1965-ben irodalmi Nobel-díjra jelölték.
(1902. november 2. Felsőrácegeres – 1983. április 15. Budapest)
„Homlokán a harag rőt koszorújával
s szinte tántorogva nehéz igazával
indul Temesvárra süllyedni jeltelen,
szörnyű mocsaradba, magyar történelem”

Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba – Hallgassuk meg a költő-vátesz hálás köszönetét a Zilahi Wesselényi Református Gimnázium nagyszerű tanári Karának!

Vigyázzatok tehát, hogy be ne következzék az, amit megmondott az Úr a próféták által:

„Lássátok meg, ti gúnyolódók, és ámuljatok el, és semmisüljetek meg,
mert olyasmit viszek véghez napjaitokban,
amelyet el sem hinnétek, ha valaki mondaná nektek”

(Ap. Csel. 13:41)
A misszió keresztyén hőskölteményét Szent Lukács evangélista egy felsorolással kezdi Könyve 13. fejezetében. Öt embert sorol fel, de érezzük, hogy ezek mögött tt van az Úr, ott van a Szent Lélek, ott van a gyülekezet.
Kérdezhetnénk, mire elég öt ember? Mire elég tizenkét ember? Mire elég tízezer ember? Az Üdvtörténet és a Világtörténelem bizonyítja, hogy mindenre elég!

Ennek az öt embernek az útja a Pizidiai Antiókhiában is a zsinagógába vezetett. Ott Pál apostol mint Izrael tudós-tanítója szól a néphez. Az Ószövetség könyvein és történetein át érkezik meg a mába.
„És mindenekből, amikből a Mózes Törvénye által meg nem igazíttathattok, ezáltal mindenki, aki hisz, megigazul” 39.v.
A beszéd nehéz próbára teszi a hallgatóságot.

♥ Csakugyan tanít az Írás meghaló és feltámadó Messiásról?
♥ Csakugyan feltámadt a názáreti?
♥ Csakugyan pótolja a hit a Törvény cselekedeteit?
♥ Csakugyan tanít az Írás meghaló és feltámadó Messiásról?
♥ Csakugyan feltámadt a názáreti?
♥ Csakugyan pótolja a hit a Törvény cselekedeteit?

Ez már sok volt a zsidóknak, háborogva robbantják ki a káoszt, a pogányok, a népek fiai ujjonganak. Páléknak életüket mentve menekülniük kell a határukból.
Az apostolok híven Jézus tanításához, lábuk porát lerázván ellenük – elmentek Ikóniumba.

♥ Az Úr maroknyi kicsiny csapata képes volt az Evangélium igazságával egy világot átformálni, és a „semmiből egy új világot felépíteni” (Bolyai János)
♥ Az Úr maroknyi kicsiny csapta képes volt az Evangélium igazságával a népi írók támogatásával egy 56-os reménységet adni a világ rab nemzeteinek.
♥ Az Úr maroknyi kicsiny csapata képes volt az Evangélium igazságával 89 decemberében Temesvárról a világ rettegett diktátorát géppisztoly sortűz elé állítani.

„Mert olyanokat viszek véghez napjaitokban, amelyet el sem hinnétek, ha valaki mondaná nektek”
„Ha nem magyarul énekelnének és ha nem Magyarországra születnek, a világ legjobbjai és legnagyobb sztárjai lehettek volna”, –mondta egy mindenható pénzéhes menedzser Londonban, aki meghallgatta Szécsi Pál, Máté Péter, Koós János demo kazettáit.
„El tudom őket adni, éven belül dollár milliomosok lesznek, ezek mindent el tudnak énekelni, ilyen csodát még nem láttam”
♥ Szécsi Pali nem akart Amerikába menni hűtlen anyja után, még Lengyelországból is hazahúzta szíve.
♥ Máté Peti csomagtartóban átaludva két napot ébredt Münchenben, ahonnan hozhatták is vissza ugyan úgy. Miközben dalával Sylvie Vartan milliót keresett.
♥ Koós Jani szíve Gyergyószárhegy, Miskolc és Balaton között dobogott a jóféle hazaiak ízétől.

Az Ige betelt, mert igaz. A „ha” meg erkölcsi kategória.

Szécsi Pál: Kósza szél – Hallgassuk meg a dalt!

Máté Péter: Ez itt az én hazám – Hallgassuk meg a dalt!

Koós János: A vén cigány – Hallgassuk meg a dalt!

Mert így parancsolta meg nekünk az Úr: „Pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösséggé légy a föld végső határáig”
A tanítványok pedig megteltek örömmel és Szentlélekkel.

Ellopták az apám sírját (Kikindai betyárok) – Ez is Trianon!

E Turul-madár szárnyai őrizzék a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Olvasóink figyelmébe az alábbi írásokat

Középkori fényében fog tündökölni
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

Legyetek jó példák! — hangzott az útravaló a Hám ballagóinak
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

Bármi lesz is, ember légy fiam! — biztatták a Refi végzőseit
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

Mindig emlékeznünk kell nemzetünk egyik legnagyobb történelmi tragédiájára
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

Trianon-gyásznap Kézdivásárhelyen
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

Az Eiffel-toronyba csapott a villám ma reggel. A kékbe öltözött Vasasszonyt látták, amint megölelte egy arany kígyót, aki eljött, hogy elcsalja őt.
Elbűvölő.

Életében legyen valaki katolikus – Nagyernyében jártunk Kémenes Lóránt atyánál
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

Magyar vendéglátás Hegyközszentmiklóson: a református egyházközség üzemelteti a gyógyfürdőt és az éttermet
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

Tragikus sorsú magyar lányt vett feleségül a 200 éve született Samuel Baker
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

Lilla vlogja

Benkő László: Atlantisz 1982 – Hallgassuk meg az alkotást a Lexikon c. Albumról!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2021. június 12.

A képek forrásai:
szekelykapu.ro
pim.hu
cultura.hu
hu.wikipedia.org
frissujsag.ro
szekelyhon.ro
3szek.ro
kronikaonline.ro
haon.hu
eoldal.hu

Vélemény, hozzászólás?