„És e hitben életetek legyen az Ő nevében” (Szent János apostol ev. 20:31)

Csetfalva Református Templom XV. sz., Kárpátalja

Magyar Testvéreim!

Szatmár-Németi közigazgatási egységét 1715-ben mondta ki a színmagyar Városi Tanács. A céhek, iparosok és mesterek sokasága nagy örömmel üdvözölte a fejlődés eme új kezdetét, hiszen akkor már 201 éves dicsőséges szakmai múlt állt mögöttük.
Léptek ők is és az egyesített városban 1740-ben létrehozták egyesületüket:
„Betsülletes Nemes Céhek Catalogussá”-ba 20 céhet jegyeztek be.
Mi volt a célja? A választ puszta léte önmagában hordozza.
Olyan színvonalon és minőségben kell dolgozni, hogy mi legyünk a legjobbak a piacon. Nagyságunk, tisztességünk és hírnevünk megkérdőjelezhetetlen legyen!
Ezt hirdette az egyház, ezt tanította a tanító, erre nevelt az édesanyám!

Koós János: Édesanyám, drága szentem – Gyergyó világa a magyarságnak többet adott személyében mint egy kiváló énekest. Fenti értékeket egyetemlegesen hordozta!

‡ Az evangélium célja – Olvassuk a címet Szent János apostol evangéliumának 20. fejezete végén három sorban:
„Sok más jelt is tett Jézus a tanítványok szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben.
Ezek pedig azért vannak megírva, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.”

(Jn. 20:30-31)

„ÉS E HITBEN ÉLETETEK LEGYEN AZ Ő NEVÉBEN” – Az evangélium megírásának magasztosabb célja nem lehetett, mint hogy életünk és örök életünk legyen az Ő nevében. Ezzel a textussal tudunk keresztelni, konfirmálni, esketni, temetni.
A titokzatos negyedik evangélium különösen kedves szívemnek, egyszer majd a 17. szakaszából vett versekkel fognak eltemetni, Evangelizáció, hitébresztő irat és nem történetírás.
Mégsem az, pedig a zseniális szeretett apostol a történelem és földrajz adott realitásában írta le a Szentháromság kinyilatkoztatását, Elbeszél 7 csodát, közöl 12 beszédet, leír 7 jelenetet, mond 5 „Én vagyok” krisztusi példázatot, 1 Főpapi Imát, leírja a Passió Történetét: azért, hogy higgyünk: JÉZUS KRISZTUS ISTEN FIA
Ez volt az első hitvallás: a CREDO magva.

Szilágyi Domokos: Kisöcsémnek – Olvassuk el a román hatalom által 38 évesen sírba hajszolt költőzseni versét az Élnem adjatok c. Ciklusából!

Nézz rám, Pistukám: két szemed ég,
Száz csillag küldi fényét feléd,
S nézzél csak, nézzed: néked ma itt
Száz virág nyitja ki szirmait.
Menj föl a csúcsra, nézzél körül:
Fű, fa és csermely néked örül,
Minden tiéd itt – néked adom:
Mesés és kincses birodalom.

Mindenik fáján sok-sok levél:
Rájuk van írva, hogy jó legyél,
Tanuljál szépen: téged ma itt
Egy egész ország erre tanít,
Lépted kíséri ezrek szeme –
Minden tiéd itt: éljél vele!

Száz fűszál hajlik lábod alatt,
Száz madár zengi: becsüld magad,
Száz havas csúcsán hólepel ül,
Ez ragyog rajta: élj emberül!
Nőjél meg nagyra, mint a fenyő,
Légy dolgos, munkás és nevető,
Sok szépet alkoss, – mindig lehet,
Míg a derült ég reád nevet,
Míg csak a vén Nap ontja le rád
Éltető fényét, hó sugarát!

‡ Ezt ábrázolta ki a hal: IKHTHYS vagyis: Iesous Khristos Theou Hyios Soter vagyis: Isten Fia Jézus Krisztus Megváltó!

Szent István és Boldog Gizella szobra Szeged főterén – A régiek még tudták, hitték és élték!

Assisi Szent Ferenc – NAPHIMNUSZ – E himnusz imájával adjunk hálát mi is Teremtőnknek, Eleinknek, Szüleinknek!

József Attila – Istenem – Latinovits Zoltán – A költőkirály himnuszát hallgassuk meg a színészkirály előadásában!

‡ Krisztus istensége nem a vallásos tudat terméke, nem is a vallástörténet gyümölcse: Istennek csodálatos tetteire a lélekben csodálatosan ébredő felelet.
Nem kell hozzá érzéki tapasztalás, hihetősége nem az ismeret és a tapasztalat bizonyságai szerint igazodik, érvénye nem külső bizonyítékoktól függ: egyetlen előfeltétele a Kijelentésben elénkbejövő Kegyelem!
Ft. prof. Dr. Hegedüs Lóránt Püspök Úr mondotta egyszer, „hogy számunkra a XX. Század 1914‑ben kezdődött, mellyel kezdetét is vette modern kori történelmünk tragédiákkal és megpróbáltatásokkal terhelt korszaka. Mert nem csak a Jónak van célja, hanem a Gonosznak is”

gróf. Széchenyi István szobra Szegeden, a nagy magyar hitvallásával: „Magyarország nem volt, hanem lesz”

Tévhit, hogy a kolozsvári Egyetemet áthelyezték Szegedre a trianoni döntés után.
Az intézmény menekült és a Tisza-parton a legszebb épületekben talált otthonra.
Az egyetem 1921 októberében kezdte meg az első szemeszterét Szegeden. Tévhit, hogy Kolozsvárról helyezték ide, hiszen senki nem helyezte, hanem menekült az intézmény.
Trianon tragédiája után a magyar származású egyetemi tanároknak ugyanis román zászló előtt Bibliára tett kézzel HŰSÉGESKÜT kellett volna tenniük, hogy nagyszerű tudósokat nevelnek NAGY-ROMÁNIÁNAK!
Ellenálltak, erre kiutasították őket az országból.
Szeged fogadta be az intézményt Ferenc József Tudományegyetem néven.
Az ALAPÍTÓ OKLEVÉLBE bele is foglalták, hogy ha véget ér a trianoni gonoszság, akkor visszatérnek Kolozsvárra a Karok, de lesz Szegednek önálló egyeteme.
Így is történt!
A II. Bécsi Döntés (1940. augusztus 30.) értelmében visszacsatolták Szent Hazánkhoz, a Magyar Királyság megrabolt területeinek egy részét, és a 4 egyetemi Kar 19 év után vissza is költözött a Tisza partjáról a Szamos partjára.
1940 szeptemberétől SZENT-GYÖRGYI ALBERT ÁLDOTT EMLÉKŰ NOBEL-DÍJAS HÍVŐ PROFESSZORUNK 4 évig vezette az újonnan megalapított Horthy Miklós Tudományegyetemet!

gróf Klebersberg Kunó vallás és oktatásügyi miniszter szobra Szeged egyik ékessége, mely a világ négy égtájának mutatja a Horthy Kormány népművelésben kifejtett páratlan sikerét Trianon gonoszsága után!

P. Mobil – Honfoglalás (Újhaza) – Hallgassuk meg a művet Bartók és Bernstein szellemének magasságában!

Lord zenekar: Anyám – E dallal köszöntjük az édesanyákat a 40 éves szombathelyi zenekar pályafutása előtt is tisztelegve!

‡ A Feltámadott Urat mindig csak a hívő ember látta, hitetlen sohasem. A Feltámadott Krisztus tehát a valóságnak az dimenziója, melyet csak a hit képes felfogni.
De éppen a Húsvét története bizonyítja, hogy a valóságnak e dimenziója nélkül tört, üres és ezer talányú a mindenség, az élet, sőt még az a történelem is, amelynek külső eseményei elvezetnek a keresztig.
Aki azonban a Feltámadott Úrban megragadta a láthatatlan dolgok valóságát és megtapasztalta a remény lett dolgok bizonyos mutatóját, az olyan magyarázatot, világosságot, értelmet talál a külső világban éppúgy, mint a belsőben.
Meghallja a süket L. v. Beethoven a szimfóniája fenségét, meglátja a vak Munkácsy Mihály lobogó zsenije belső képét, derékig kiemelkedik a vízből Benedek Tibor a medencében, hogy a szerbek tagadják meg a fizika törvényeit.

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Száműzetésben halt meg Pilátus, aki halálra ítélte Jézust
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Egyenes úton – Tőkés László, az EMNT elnöke hetvenéves
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Átadták a Ravasz László Emlékház épületét Leányfalun
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Kötet a legbűbájosabb város irodalmából: Bertói Johanna a Nagybánya az irodalomban című antológiájáról
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Százkarátos nyitány: a 100 Tagú Cigányzenekar előadásával megkezdődött a 29. Szent György Napok kulturális hete
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

800 éve adták ki az Aranybullát
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen – Józsa,2022.április.30.

A képek forrásai:
oroksegtura.hu
hu.wikipedia.org
archivum.mtva.hu
kozterkep.hu
origo.hu
erdelyinaplo.ro
erdon.ro
kronikaonline.ro
3szek.ro
szon.hu

Vélemény, hozzászólás?